‘Dat je helemaal geen slachtoffer bent’

Wanneer antroposofen onder vuur komen te liggen, omdat er wantoestanden in het antroposofisch milieu aan het licht komen, bedienen ze zich ter verdediging vaak van de aanval op de slachtoffers.

Voorbeeld 1

Slachtoffer getuigt:

Ik werd bij pleegouders ondergebracht, bij de familie Laffree en heb daar bijna drie jaar gewoond. In die jaren ben ik erachter gekomen, aan den lijve ondervonden, dat hij een homofiele pedofiel was. Hij speelde dit heel slim, dreef een wig tussen mijn ouders en mij, een relatie die al heel broos was, waardoor ik geheel alleen kwam te staan, hij gemakkelijk misbruik kon maken en ik geen kant op kon.

Antroposoof Pieter HA Witvliet trekt niet alleen de getuigenis van het slachtoffer in twijfel, maar ook zijn bestaan. Witvliet heeft daarvoor op zijn lasterblog zelfs een blogbericht geschreven waarin hij zich rechtstreeks tot het slachtoffer richt.

 

Pieter HA Witvliet op zijn lasterblog:

Ook al is de dode de dader, het mee– en inleven, het medelijden wellicht, de zorg en wat voor woorden nog meer van toepassing zijn: ze dienen alle uit te gaan naar het slachtoffer.
Dat gaan ze bij mij ook, ALS ik weet dat ik met een werkelijk slachtoffer te maken heb.
Wanneer ben je een slachtoffer. ALS je je zo voelt! Of ?

En ALS ik je serieus wil nemen – en dat zou ik graag doen uit het basale gevoel en streven dat mensen elkaar serieus behoren te nemen, stuit ik toch altijd op het probleem van ‘het internet’.
Mag ik mijn ogen sluiten voor het feit dat je misschien helemaal niet bestaat; dat je helemaal geen slachtoffer bent. Mag het feit dat je op een dubieuze weblog verschijnt waar het gaat om de objectiviteit wat Steiner, de antroposofie en de vrijescholen betreft, mij niet doen twijfelen?

Is het verschijnen op deze ‘schotblog’ een laatste strohalm? Wat heb je eerder ondernomen om recht gedaan te worden. Bestaat er niet zo iets als een commissie Deetman waar je terecht kunt. Er moeten toch objectieve derden zijn die jou kunnen helpen? Heb je gesproken met de vertrouwensgroep van de vrijeschool Den Haag?

Om het volmondig voor je op te nemen, zullen die twijfels voor mij in zekerheden moeten zijn omgekeerd.
(…)

Pieter HA Witvliet

Bron: copy blogbericht

Voorbeeld 2

Slachtoffer getuigt:

… Uiteindelijk ben ik van school gestuurd om dat ik geen trek had in de pedofiele avances van de stichter van de Haagse Vrije School, ene Daan van Bemmelen. In die tijd een vieze amechtige ouwe stiekeme flikker. Iedereen die er van af wist, is van school gestuurd. Allemaal goed terecht gekomen overigens…

… Maar ook de leeraar Frans, ene Veltmann die altijd zijn minachting voor de jeugd deed gelden maar er wel met een leerlinge vandoor ging. Zo ook de leeraar Duits, ene Lafré ging er met een jonge blom uit onze klas vandoor…

… Het is voor mij lang een traumatische ervaring geweest dat ik met een perverse pedo als Daan van Bemmelen in aanraking ben geweest. En dan van school gestuurd worden ondanks het feit dat ik ook nog eens een uitstekend getuigschrift had, heeft mij jarenlang in mijn dromen achtervolgd…

 

Antroposoof Pieter HA Witvliets reacties op het getuigenis van het slachtoffer

Dat een slachtoffer wellicht ongenuanceerd zijn gevoel uit is, is begrijpelijk. Of deze woorden ook meteen op de site moeten komen te staan-wanneer er namen worden genoemd-is een tweede.
Jij laat dat wel gebeuren, met zegge en schrijve van één naam, die van de heer Daan van Bemmelen, door iemand die anoniem wil blijven.
Dat vind ik verwerpelijk-te meer, daar de man zich niet meer kan verdedigen: hij is in 1982! overleden. JE LAAT DUS TOE DAT EEN DODE, ONGEFUNDEERD, WORDT NAGETRAPT.

Er wordt ook nog ongenunaceerd gesproken over de heren Veltman en Laffréé.
Ik heb hen persoonlijk als collega gekend, evenals de heer van Bemmelen. Eerstgenoemden zijn inderdaad met een oudleerlinge getrouwd. De heer Laffréé, inmiddels ook gestorven, is zijn verdere leven met zijn vrouw gehuwd geweest en ook de heer Veltman, inmiddels bijna 88, zal nu ongeveer 35 jaar met deze oudleerlinge zijn getrouwd.

… Verder had je je ook kunnen verdiepen in de handel en wandel van de aangever van dit “nieuws” (d.i. de beschuldiging aan de heer van Bemmelen) : ene “Caesar Lion Cachet” .Dit is op diverse sites zijn vocabulair: ‘ ‘Billenknijper Lubbers….dementerende rimpelkont Trix… onze lispelende politieke beroepshoer en klaagvrouw Femke Halsema, dat pleuriswijs…islamitische smeerlapperij”.
Op een andere site vertelt hij dat hij in 1964 18 jaar oud is. Hij wekt de indruk getuige te zijn van de “escapades” van o.a. de heer Veltman. Maar, zo die al hebben plaatsgevonden, was dat in 1973-toen is hij in het huwelijk getreden met de oud-leerlinge. Men kan toch gevoeglijk aannemen dat Lion Cachet niet als 25-jarige nog leerling was.

Het kostte mij niet veel moeite deze gegevens te achterhalen. Wanneer je werkelijk integer wilt omgaan met deze gevoelige informatie, had je dit zelf moeten onderzoeken en moeten concluderen dat je zegsman te ongenuanceerd en te onbetrouwbaar overkomt

… Een SERIEUZE “getuige” ??????

… Op 19-03-2011 gaf ik je een serie links mbt uitspraken van Caesar Lion Cachet. Ik heb deze, bij wijze van proef, aan verschillende mensen laten lezen-mensen die niet op de hoogte waren van wat hier met zijn naam in verband wordt gebracht. Ook geen mensen die met Waldorfscholen, dan wel antroposofie bekend zijn. Hun opmerkingen: “die spoort niet; die is lijp; joh, die wil gewoon shockeren” enz. Niet een die er op kwam, de uitspraak over de heer van Bemmelen er uit te lichten als een die wel serieus diende te worden genomen.

Reacties (1,2,3)

Geef een reactie