by Ramon De Jonghe •  • 12 Comments

‘…Ik leefde in een wereld van elfen, kabouters en trollen, uitgebeeld op kleurrijke tafels en schoolborden. Met twee bevlogen ouders die beiden werkzaam waren in de steinerschool en de bijhorende cultuur volledig omarmden, zou ik groot gaan worden…Aan de ene kant waren daar de lieve meesters en juffen, aan de andere kant de onbekwame, labiele. Het kon gebeuren dat de dag begon met een prachtig verteld verhaal, om een uur later aan de oren door de klas te worden gesleurd…’ (uit Focus op de steinerschool, Unibook 2009)

frontcoverUpdate: Uittreksel boek klik hier

Update: Inhoudsopgave klik hier

Het is nagekeken en goed bevonden: het schotschrift waarin ik dieper inga op de thematiek die op deze site aan bod komt. Nu te bestellen via de boekhandel (bv. De Standaard), Boekenbank.beof Unibook. Wie niet graag naar de winkel gaat of niet de mogelijkheden heeft om te kopen via internet, kan het boek ook via dit formulier bestellenen gewoon via ‘ouderwetse’ papieren overschijving betalen (komt iets duurder uit).

Titel: Focus op de steinerschool – Onderwijs op maat van wie?

Paperback, 151 pagina’s

ISBN: 978 90 814222 15

Prijs: € 13.90

In het schotschrift neem ik de lezer mee om een blik te werpen achter de zorgvuldig opgebouwde façade van mooie slogans, wervende teksten, sfeervolle verhalen en dito opendeurdagen of schoolfeesten die door de steinerschool als propaganda wordt gebruikt en het beeld van de dagelijkse praktijk  vertroebelt. Op een voor het brede publiek toegankelijke manier worden enkele veel voorkomende knelpunten belicht, zowel vanuit wetenschappelijk en journalistiek gezichtspunt, als vanuit de eigen ervaringen die ik in steinerscholen opdeed. Zo komen doorheen de verschillende beschrijvingen vanuit de praktijk een aantal onderwerpen aan bod die bij het grote publiek minder bekend zijn: de pseudowetenschappelijke inhoud van de leerstof; het geven van absurde straffen; de omstreden leermethodes; de autoriteit van de leraar; de temperamentenleer; karma en reïncarnatie; enz… Om een beter inzicht te krijgen waar de problemen vandaan komen, besteed ik ook aandacht aan het voor discussie vatbare mensbeeld waarop de steinerpedagogie zich beroept. Dit mensbeeld, dat ervan uitgaat dat de mens pas waarlijk mens wordt rond zijn twintigste levensjaar en bovendien steunt op bedenkelijke rassentheorieën, behoort tot de uitgangspunten van  de antroposofie, de achterliggende filosofie van de steinerschool en neemt daar zelfs een vooraanstaande plaats in. Onder andere vanwege het rigide vasthouden aan achterhaalde theorieën stel ik me ook de vraag in hoeverre het gerechtvaardigd is om de steinerschoolbeweging een sekte te noemen. In het boek zijn ook een aantal voor boekvorm bewerkte artikels van deze site  opgenomen.

12 Comments (naar externe site)

Delen