by Ramon De Jonghe • 

Diploma?Uit een recente masterscriptie (2013) van een student aan de universiteit van Antwerpen komt naar voor dat leerlingen van middelbare steinerscholen minder presteren dan leerlingen in reguliere scholen. Pijnpunten zijn wiskunde en lezen (bron).

In 2009 wees ook Nederlands onderzoek al uit dat steinerscholen middelbaar (voortgezet) onderwijs in vergelijking met reguliere scholen op cognitief vlak achterop hinken. Onderzoekster Hilde Steenbergen concludeerde bovendien dat steinerschoolleerlingen in het basisonderwijs een dusdanige achterstand oplopen dat ze die niet meer kunnen inhalen in de middelbare school.

Eerder dit jaar (2013) kwam de universiteit van Leuven naar buiten met onderzoeksresultaten die Steenbergens conclusies onderbouwen. Volgens het onderzoek van de Leuvense universiteit zijn steinerscholen basisonderwijs zwakker dan reguliere scholen.

Dat de verschillende onderzoekers wiskunde en lezen, twee van de pijlers van onderwijs, als pijnpunt van de steinerscholen naar voor schuiven, is niet zo vreemd. Steinerscholen hechten relatief weinig belang aan cognitieve ontwikkeling.

Delen