by Ramon De Jonghe • 

In Duitsland zijn de antroposofische farmaceutische concerns Weleda en Wala in opspraak gekomen nadat bleek dat ze – samen met nog enkele alternatieve bedrijven – een bekend journalist betaalden om critici van hun producten in diskrediet te brengen. Dat meldt de Süddeutsche in Schmutzige methoden der sanften medizin (Smerige methoden van de zachte geneeskunde).  Dit is geen alleenstaand geval: schrijvers van berichtgeving die niet gunstig uitvalt voor eender welk antroposofisch werkgebied kunnen vroeg of laat rekenen op aanvallen vanuit de antroposofische gemeenschap.

Klik op de afbeelding

Google manipuleren 

Een van de  methoden die gebruikt wordt is dat de criticus aan de schandpaal van het internet wordt gespijkerd. De Google schandpaal werkt uiterst eenvoudig. Men begint een website waarop de geloofwaardigheid van een persoon ondergraven wordt. Vervolgens wordt de naam van deze persoon veelvuldig in teksten, titels en tags vermeld (zie afbeelding hiernaast). Wanneer dan iemand op het internet naar de betreffende persoon zoekt, komt de website waar de naam vaak genoemd is bovenaan in de zoekresultaten van zoekmachines zoals Google te staan. Bij mensen waarvoor geloofwaardigheid essentieel is, zoals journalisten en wetenschappers, is de reputatieschade bijzonder vernietigend.

Antroposofische monitor

Het beschadigen van de reputatie van critici en het ‘monitoren’ van het debat rond antroposofie kent binnen de internationale antroposofische beweging een lange traditie. Zelf ben ik momenteel in het vizier van enkele deskundigen vanuit de antroposofische beweging. Een aantal fragmenten van enkele van deze heren maakt misschien duidelijk waarover het hier gaat.

Michel Gastkemper (bestuurslid van de Antroposofische Vereniging Nederland, redactielid verscheidene antroposofische tijdschriften):

Uit het voorgaande blijkt dat Ramon De Jonghe dus Andreas Lichte zomaar napraat, alsof hij niet zelf kan nadenken (…) Wat een heerlijke kletskoek! Zoiets kan toch alleen maar Ramon De Jonghe schrijven, niet gehinderd door enige kennis van zaken, maar geholpen door een flinke dosis fantasie met een grote duim waaruit hij van alles weet te zuigen wat maar los en vast zit. Sorry dat ik het zo kras zeg, maar het bovenstaande toont aan dat het inderdaad zo is en niet anders. Soms moet je gewoon duidelijk zijn.

Kees Kromme (contactpersoon studiecentrum van de Antroposofische Vereniging Nederland):

 Mijn ervaring is inmiddels schenk geen aandacht meer aan deze wat men in internetland trollen noemt, want er is geen enkele serieuze belangstelling om ook maar een discussie aan te gaan die niet voldoet aan alle reeds aanwezige vooroordelen.(…)

Voor de Antroposofische Vereniging trad hij op als info-verstrekker aangaande antroposofie en haar werkgebieden (…) ik heb altijd gehoord, dat je een goed geheugen moet hebben als je liegt. (…)

ja maar die methode is toch zoooooo doorzichtig, heel erg slim is hij niet (…)

Misschien zonde van de tijd, maar ik herken er al heel veel in! En vooral leerzaam voor al diegenen die toekomstig nog met dit heerschap te maken gaan krijgen(…)

Dan gaat het hier toch meer om zijn eigen geloofwaardigheid en die heeft hij al lang verspeeld en dan helpen afleidingsmanoevres niet meer.

Gerrit Goossens (lid schoolraad en AV steinerschool Leuven, auteur lerarenblad Demetrius/Federatie van Steinerscholen, redacteur schooltijdschrift steinerschool Leuven):

En sommigen kunnen het niet laten de school te beschadigen, zoals een forumschrijver die opereert onder de naam Ramon Djv, en die al drie jaar verdachtmakingen rondstrooit en de steinerscholen bestrijdt met een eigen website. (…)  Ik zie telkens meer verdachtmakingen en amalgaam dan feiten en bewijzen, een praktijk die normaal rijp is voor een klacht wegens laster en eerroof. (…)

De redactie van Het Laatste Nieuws, die via Belga het bericht uit De Standaard klakkeloos overnam op haar website, heb ik vanmiddag per mail geïnformeerd over wat er fout was. Geen aanpassing (ook niet op de site van De Standaard trouwens, die ik ook informeerde), geen reactie op mijn mail. Ook de nieuwsredactie heb ik vanmiddag erop gewezen dat het bericht in het radiojournaal van 12u een zeer kromme weergave was van de werkelijkheid. Journaal van 13u: niks aangepast. Ook een hele namiddag geen reactie.(…)

Pieter HA Witvliet en co (voormalig schooldirecteur en lerarenopleider, antroposofische leraren, o.a. actief onder de naam Joost Alfrik).

Ik moet dus constateren dat de Jonghe nauwelijks ervaring heeft als leerkracht aan een steinerschool. … De Jonghes benadering van de vrijeschoolpedagogie is vooral een theoretische. … Nu kun je nog zo veel bestuderen, lezen enz: je zult het in je klas moeten waarmaken; daar zit de worsteling die tot ervaring leidt en uit die ervaring kun je dan spreken. … Van veel van de Jonghes reacties van de laatste dagen zou je kunnen denken:weggooien. (…)

Ik noem dit nu weer onzin, flagrante onzin en afgezet tegen mijn eigen integere streven het geschiedenisonderwijs op de Waldorfschool zo goed mogelijk te geven, een absurde gedachte, ontsproten aan een ziek brein (wat niet perse het jouwe hoeft te zijn, maar gezien je gedachtensprongen in andere rubrieken wel mogelijk)

De laatsten schromen er zelfs niet voor om via hun schrijverij mijn gezin in gevaar te brengen, o.a. door het schenden van de privacy.

Maar er zijn nog gevallen. Niet alleen in België, Nederland en Duitsland. Het Verenigd Koninkrijk en Zweden hadden tot voor kort zelfs iemand op de loonlijst om het internet af te schuimen op zoek naar kritiek.  Sune Nordwall, een steinerschoolleraar die de Engelstalige debatten over antroposofie en steinerscholen op internet tegen betaling – door de steinerschoolfederatie – in ‘goede banen’ moest leiden. Enigszins vergelijkbaar met de Duitse steinerschoolleraar Lorenzo Ravagli, redacteur van het tijdschrift Erziehungskunst en beheerder van een website gericht tegen professor Helmut Zander(die diepgaand onderzoek verricht naar de antroposofische beweging). Het doel heiligt de middelen?

Intimidatie en vervolging: journalisten vertellen

Peter Zegers (Stelling.nl): ‘ Pogingen tot intimidatie van critici en manipulatie van de publieke opinie’

Met talloze juridische trucs willen ze het critici onmogelijk maken hun opvattingen te publiceren. (…) In de hoorzitting zei de advocaat van de AViN dat de antroposofen graag een openbaar debat willen. Helaas blijkt deze bereidheid uit zeer weinig. (…) Het geval van het kort geding tegen De Groene Amsterdammer staat trouwens niet op zichzelf. In verschillende delen van Europa zijn de antroposofen bezig om critici juridisch te vervolgen. Het programma ‘Report’ van de ARD dat op 28 februari jongstleden een kritische uitzending wijdde aan de Vrije Scholen in Duitsland kreeg ook te maken met de advocaten van de antroposofen. In België procedeerde de Belgische Antroposofische Vereniging tegen een brochure van de Franstalige gemeenschap. In Frankrijk werd de voorzitter van de parlementaire commissie om de financiële handel en wandel van sekten te onderzoeken door hen voor het gerecht gedaagd. Maar ook in de Verenigde Staten staan de Vrije Scholen aan zware kritiek bloot. Het is duidelijk dat de antroposofen verveeld zitten met al die negatieve aandacht voor Rudolf Steiner en de antroposofie. Ze hebben nu voor een offensieve juridische strategie gekozen die veel weg heeft van de strategie die Scientology jaren geleden ook volgde. Het is te hopen dat hun pogingen tot intimidatie van critici en manipulatie van de publieke opinie op niets zullen uitlopen.

http://www.stelling.nl/kleintje/345/sofen.htm

Report Mainz: ‘Massiven Einschüchterungsversuchen, mit Telefonterror und juristischen Attacken’

Zweimal haben wir vergangenes Jahr über Waldorfschulen berichtet. Wir haben gezeigt, dass es bei allen Verdiensten der Waldorfpädagogik in den Schriften des Gründervaters Rudolf Steiner dunkle Seiten gibt. Antisemitische und rassistische Passagen, von denen sich bis heute kein Offizieller der Waldorfschulen distanziert hat. Fragwürdig auch ein Schulbuch für den Geschichtsunterricht, in dem das Ariertum besonders gefeiert wird. Unsere Berichterstattung löste heftige Reaktionen aus. Wie sich zeigt, gehen die Freunde sanfter Pädagogik mit Kritikern gar nicht so sanft um, sondern mit massiven Einschüchterungsversuchen, mit Telefonterror und juristischen Attacken.

http://www.akdh.ch/ps/report3.htm

Nachrichten aus der Welt der Anthroposophie: ‘Tricksereien können halt nicht gegen Meinungsfreiheit bestehen’

Ich danke Ihnen für diese Darstellung! Gelernt haben die Anthros nichts, sie machen es immer nur noch schlimmer. Aber darauf habe ich gewartet, denn jetzt ist das Buch in aller Munde. Zensur und jur. Tricksereien können halt nicht gegen Meinungsfreiheit bestehen.

http://rudolf-steiner.blogspot.be/2008/09/augen-zu-und-drucken.html

SWR documentaire – Wie gut sind Waldorfschulen?:  ‘Der Rechtsanwalt des Waldorfverbandes versucht so Einfluss zu nehmen auf den Film’

Viele sehen in der musisch orientierte Gesamtschule das Modell der Zukunft.

Soviel Zuspruch macht selbstbewusst, sollte man meinen. Stattdessen schreibt der Rechtsanwalt des Waldorfverbandes an den Fernsehdirektor; versucht so Einfluss zu nehmen auf den Film. Wir finden viele Ehemalige, die schlechte Erfahrungen  gemacht haben. Alle wollen anonym bleiben.

Auch von den enttäuschten Eltern einer Waldorf-schule in Baden-Württemberg traut sich nur eine vor die Kamera.

(uitgezonden op 6/11/2006 en 12/02/2007, video wordt voortdurend verwijderd van internet http://www.youtube.com/watch?v=COtx2g1eWKw&feature=youtu.be)

Alicia Hamberg, The ethereal kiosk: ‘Sune from Sweden is supervising the UK debate — and is paid by the Swedish Waldorf Federation to do the dirty work’

‘In England, the attacks on [waldorf] pedagogy have led to parents withdrawing their children from the waldorf schools. The [Swedish Waldorf School] Federation has employed Sune on a part-time basis to monitor the debate.’ [Pdf-document, p 9.]

Say what? This organisation — the official body representing all waldorf schools in Sweden — has hired Sune to monitor the debate. The UK debate. He who has worked actively to stifle all debate. Sune from Sweden is supervising the UK debate — and is paid by the Swedish Waldorf Federation to do the dirty work. Have they lost their minds? I begin to think they truly have, big time. He’s not ‘monitoring’ any ‘attacks’ or debates, I tell you that. He believes he’s engaged in a war, and he’s prepared to run this war single-handedly. Whether or not there is an actual enemy.

http://zooey.wordpress.com/2010/05/29/supervising-the-attacks/

Vergelijkbaar met Scientology

Het mag gezegd dat de manier waarop de antroposofische gemeenschap met kritiek en critici omgaat in weinig verschilt van die van Scientology. Bij Scientology noemt men het counteren van kritiek en critici ‘Fair game‘.

The term Fair Game is used to describe policies and practices carried out by the Church of Scientology towards people and groups it perceives as its enemies. Founder L. Ron Hubbard established the policy in the 1960s, in response to criticism both from within and outside his organization.[1][2] Individuals or groups who are “Fair Game” are judged to be a threat to the Church and, according to the policy, can be punished and harassed using any and all means possible. (Wikipedia)

Scientology doet er alles aan om door het aanspannen van rechtszaken te voorkomen dat critici informatie naar buiten brengen.  Grondlegger Ron Hubbard is een voorstander van het aanspannen van rechtszaken.

Het doel van de zaak is eerder om dwars te zitten en te ontmoedigen, dan om te winnen. De wet kan makkelijk gebruikt worden om dwars te zitten, en iemand genoeg dwars zitten die het al moeilijk heeft … zal voldoende zijn. Indien mogelijk, natuurlijk, ruïneer hem dan volledig.

The New York Times

Hoe herkenbaar is dit.

 

24 Comments (naar externe site)

Delen