by Ramon De Jonghe • 

In de Oostenrijkse ‘Der Standard.at’ verscheen op 5 juni j.l. een reportage over steinerpedagogie. Een van de geïnterviewden is Stefan Hopmann, professor in de School- en Onderwijswetenschappen aan de universiteit van Wenen. Hopmann neemt geen blad voor de mond als hij het over de steinerpedagogie heeft. Ik heb het voor u vertaald.

Onderwijswetenschapper: ‘Inhoudelijke onzin’

Onderwijswetenschapper Stefan Hopmann van de Universiteit van Wenen heeft de boeken van Steiner gelezen. In gesprek met ‘Der Standard.at’ ziet hij het als ‘inhoudelijke onzin’ dat hoofdzakelijk één leraar een klas acht jaar lesgeeft

‘Ik ken zo’n leerkracht niet, die in alle vakken alle cognitieve niveau’s  als expert beheerst’, aldus Hopmann. Deze claim hebben de ‘Waldorfianer’, zoals hij ze noemt, echter helemaal niet. ‘ ‘Dit concept van pedagogisch opgeleide volwassen leraar stamt uit laat 19de eeuw.

Hopman ziet een sekte bij de ‘Waldorfianer’

Bovenal ziet hij dat de boeken van Steiner een mengelmoes zijn van wat in de 19de eeuw populair was. ‘De leer is een mix van rassentheorie, wereldtheorie, astraaltheorie, wereldondergang en Atlantis.’ Dat de aanhangers van Steiner zeggen dat het hen vooral om het kind gaat, klinkt weliswaar ‘vriendelijk’, maar bedoeld wordt daarmee dat ze het kind gebruiken als ‘speelveld voor de eigen pedagogiek’. ‘Die gaat het om het kind zoals het de bank om het geld gaat’, aldus Hopmann. Wanneer men zijn kind wil toevertrouwen aan een sekte  en men wil dat het volgens de leer van Steiner wordt onderricht, dan kan men dat natuurlijk doen. ‘Dat is het recht van de ouders’. Dat veel kinderen zonder schade uit de Waldorfschool [steinerschool, rdjv] is enkel een bewijs dat sterke kinderen en hun ouders de schade kunnen compenseren.

Het volledige artikel, uiteraard Duits, kunt u hier lezen: Mit Schlingenmalen zum Schreiben finden. In maart van dit jaar besteedde Der Standard ook al een reportage aan de steinerschool waarin professor Hopmann aan het woord kwam: Waldorfschule: Geliebt, gehasst, umstritten.

‘Waldorfpedagogie  is een totalitaire ideologie’

Een gezonde schoolwereld kan de onderwijsexpert bij de steinerscholen alleszins niet herkennen. Hij beschrijft waldorfpedagogie als totalitaire ideologie en ziet het probleem daarin dat dit soort antropologie de ontwikkeling van het kind wil controleren. Dat is niks anders dan het in beslag nemen van kinderen voor bepaalde ideologische doelen.

Hopmann is mild voor de esoterische elementen van de steinerschool, zoals de euritmie. Die ziet hij niet als schadelijk.

Dat kan je overal praktiseren. Dat is ook niet waar Steiner origineel in was. Wat hem origineel maakt is zijn antroposofische, biologische, theosofische en racistische ideologie.

Hopmann verduidelijkt dan nog.

Wanneer men de theorieën goed bekijkt, de modellen en het zogenaamde onderzoek dat erachter steekt zal men snel merken dat het een afgrijselijke mengeling van beweringen is. Ze baseren zich op geen enkel ontwikkelingspsychologisch onderzoek, op geen enkel onderwijswetenschappelijk onderzoek.  Ook de bewering dat de kinderen daardoor vrijer, creatiever worden, is door geen studie bevestigd.

Een centraal punt van kritiek is dat steinerscholen geen echt vergelijkend onderzoek over de dagelijkse praktijk en opleidingverloop. toegelaten wordt.

De moeilijkheid daarbij is dat de steinerscholen systematisch rationeel inzicht van buitenaf verhinderen.

Er is inderdaad een hiaat wat betreft onafhankelijk onderzoek naar de steinerscholen. Hopmann ziet daar een eenvoudige verklaring voor.

Dat is normaal bij sekten. Die sluiten vanaf de buitenkant.

Waldorfschule: Geliebt, gehasst, umstritten (Der Standard 15/03/2011)

Mit Schlingenmalen zum Schreiben finden (Der Standard 05/06/2011)

 

6 Comments (naar externe site)

Delen