Antroposofen: trouw aan de propagandamachine

propaganda2Volgens een artikel van Trouw-redacteur Laura van Baars meldde zich een woordvoerder van de Vereniging van vrijescholen bij haar op de redactie. Zijn boodschap: “Het vrijeschoolonderwijs groeit. Steeds meer Nederlanders willen hun kind op een vrijeschool plaatsen, maar we krijgen veel te weinig ruimte om nieuwe scholen te stichten om die kinderen te kunnen opvangen.”

Antroposofen manipuleren buitenstaanders al vanaf de oprichting van de Antroposofische Vereniging, nu meer dan honderd jaar geleden. Het was de geestelijke leider en oprichter van de antroposofische scholen zelf die vond dat er meer verhalen in de kranten moesten komen, maar ook dat buitenstaanders voor de gek moesten worden gehouden. Dit gaat helaas vandaag de dag nog onverminderd door. Alleen biedt het huidige journalistieke landschap meer en meer ruimte voor allerlei kwakzalverij en pseudowetenschap, zonder daar consequent kritisch tegenover te staan.

Niet zo verbazend dat een woordvoerder van de Vereniging van vrijescholen, een antroposoof, het zich kan veroorloven dat ‘hij zich meldt bij de redactie’ om propaganda te verspreiden.

Hoe gaat dit dan in de praktijk? Het zal wel niet zo zijn dat hij zegt: Beste Trouw, kunt u nog even wat sluikreclame maken voor onze sekteschool? Voor de misleidende informatie zorgen wij wel en u kunt ook een bezoek brengen aan een school waar wij alles in gereedheid hebben gebracht om u een verkeerde voorstelling van zaken te geven. Uiteraard willen wij geen verwijzingen naar wetenschappelijke studies waaruit blijkt dat het antroposofisch onderwijs achterop hinkt, waaruit blijkt dat wij eigenlijk vooral bezig zijn met het verspreiden van Rudolf Steiners gedachtegoed of dat wij een sekte zijn. Want laat ons eerlijk zijn, het is toch niet omdat wij ons ideologisch afsluiten van de buitenwereld, we onze eigen banken, kerken, ziekenhuizen, apothekers, voedingswinkels, scholen en gehandicapteninstellingen hebben, dat we een sekte zijn? Je zou dat misschien kunnen zeggen op basis van het feit dat we een wereldwijd hoofdkwartier in Zwitserland, het Goetheanum, hebben waar we onze geestelijke leider Rudolf Steiner vereren. Wel, daar hebben we ook iets op gevonden, want dat centrum noemen we eenvoudigweg hogeschool.

Het is toch godgeklaagd dat antroposofen en andere pseudowetenschappers steeds maar weer hun propagandaverhalen zonder enige vorm van kritische reflectie daarop via de media naar buiten kunnen brengen. Nu goed, wie kritisch is over antroposofen en hun winkel wordt vaak vervolgd, zodat ik ook wel begrijp dat maar weinig naar buiten komt.

Bovendien leven we nu eenmaal in een postmodernistische tijd waarin veel is afgestemd op winst. Antroposofen weten dit maar al te goed en hoewel ze zich opstellen als ware cultuurpessimisten schromen ze er niet voor om de diensten van weinig integere journalisten te kopen.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een antwoord