12 thoughts on “Brief van de dag: full version

 1. Beste Ramon,
  Ik ben 40 jaar met hart en ziel vrijeschoolleerkracht geweest. Ik ben nog steeds diep doordrongen van het wezenlijke van Steiners mensbeeld (inzonderheid het 3- en 4-ledige.)
  Ik heb je boek niet gelezen, maar de kritiek die je geeft op allerlei aspecten, ken ik in zekere opzichten wel; in andere weer niet.
  Het is niet doenlijk om op alles gedegen in te gaan. Ik ben geen antroposoof, (wat dat dan ook zou moeten betekenen), maar wel iemand die door Steiners visie een diepere kijk op het leven heeft gekregen; in zonderheid op kinderen en op pedagogie.Daarvoor ben ik heel dankbaar!Ik lees bv je kritiek op de mogelijkheden die je als opvoeder hebt om met behulp van de temperamenten iets meer van je (het) kind te ontdekken; je spreekt over het rekenonderwijs ivm die temperamenten. Als ik de ruimte had, zou ik uiteenzetten wat dit betekent; en zo zou dat ook gelden voor de vertelstof; nu ja, voor heel de pedagogie.
  Ik wil je graag tegemoet komen: stel een vraag en geef me de ruimte om met jou gedegen van gedachten te wisselen. Een simpele reactie is daarvoor echt niet genoeg.

 2. Dag Ramon,
  Zoals ik al aangaf: ik ben geen antroposoof en ik heb het voor mezelf niet nodig gevonden Steiner te “betrappen” op een stelling die niet waar zou zijn. Natuurlijk is er ook veel wat ik niet begrijp, maar naast de mogelijkheid dat Steiners mededelingen onwaar zijn, ga ik er ook vanuit dat het niet begrijpen bij mij ligt. Je kunt dan hooguit kijken of, er vanuitgaande dat het wel waar is, het ook vruchtbaar is, met alle ruimte dat niets hoeft, wat jezelf niet dragen kan als werkelijkheid.
  We hebben in onze evolutie te maken met voortdurende veranderingen. Het kan dus zijn, dat, wat in Steiners leven gold, nu niet, of minder geldt-maar niet op alle gebied. Als er wordt gewezen op het feit dat “begrippen” een “sklerotiserende” werking hebben, tegenover karakteriseringen die veel vrijer laten, dan is dit anno nu, nog zo. Maar ik las ook in een voordracht dat kinderen onder de 6 weken niet met tranen huilen. Aan mijn kleindochters-2,5 en 1 heb ik kunnen waarnemen dat zij na 14 dagen echte traantjes huilden. Vanuit deze ervaring zou ik kunnen zeggen; hier Ramon, een stelling die pertinent niet waar is, maar het kan t.t.v. Steiner wel gegolden hebben,dat weet ik niet.
  De onderstaande opmerking van Steiner heeft me wel wakkerder gemaakt om aan “ontwikkeling”
  constant aandacht te schenken:
  Wir müssen vor allen Dingen Rücksicht nehmen darauf, dass der Mensch als solcher ein fortwährend Werdender ist (GA 295 blz 30)

 3. Beste Ramon,
  Vandaag heb ik me met een aantal onderwerpen beziggehouden die je hier op je website hebt gezet.
  Ik ontkwam niet aan wat Steiner-in navolging van Goethe zegt in GA 9 (Theosophie). Het gaat om wetenschapsvinding; om het onderzoeken van: “was ist, und nicht, was behagt.
  Om hoe de feiten werkelijk zijn-niet om een subjectieve anti- of sympathie.

  Op deze pagine staat “antroposofische school”.
  De vrijeschool is geen antroposofische school, maar een methodenschool, waarbij de leerstof slechts een middel is voor een ander doel. Ik doe dat hier nu niet nader uit de doeken.
  Verder heb je een stuk gemaakt over het leren lezen.
  Je suggereert daarin dat in de 1e klas de kinderen de letters leren als alfabetklank: b=bee. Dat is pertinent niet waar, met name om de redenen die je er voor aangeeft: het is veel te verwarrend om te leren lezen.Het meeste wat je zegt over het leren lezen is juist, maar dat dit “juiste” nu net niet in de eerst klas gebeurt, is volkomen niet waar.
  Ik weet niet hoe je aan je informatie komt. Ik ben erg benieuwd naar je bronnen.
  Zou je me ook kunnen zeggen wat de bedoeling is van “de brief en de sekte”?
  Je hoeft me niet meer te antwoorden voor de kerst. het is goed dat we de tijd nemen voor de wezenlijke dingen:
  Der Mensch sieht nur das klar in der Aussenwelt, was er mit dem Lichte seines Innern bestrahlen kann.(GA 40)
  Ik wens je mooie kerstdagen

 4. Beste Pieter,

  Mooi, echt heel mooi.

  Echter één klein detail:
  Kan jij mij uitleggen waarom het rekenniveau klassikaal omhoog moet gehaald worden. Dit heb ik nog in geen enkele andere school gezien. In de vrije school waar mijn kinderen gingen moest dat ook. Zowel voor rekenen als voor taal. De ouders eisten dat toen.

  Volgens mij is dat omdat de leerkracht niet goed begonnen is. Of zie ik dat verkeerd?

  mvg

 5. Beste Erika,
  Je vragen zijn voor mij, de concrete situatie niet kennend, moeilijk te beantwoorden. Toch wil ik wel met je van gedachten wisselen over wat je bezig houdt. Echter niet meer via deze site, zoals je kunt begrijpen als je mijn commentaar op het artikel over misbruik hebt gelezen.
  Ik zelf heb een blog onder de naam
  ikdenkerhetmijnevan.blogspot.com
  Zo je wilt kunnen we daar verder; in ieder geval zal ik proberen daar in te gaan op je vragen, hierboven gesteld.

 6. Dag Ramon,

  Ik heb effe op zijn blog gekeken en ik doe mijn deur ook niet open voor de getuigen van jehova. Als ik daar in lees is het allemaal even loos als wat hij hier schrijft. Hij heeft op mij een indruk gemaakt. Ik ben er zeker van als anderen ook gaan kijken zich ook een zeker beeld kunnen vormen van dit heerschap.

  prettige feesten en een voorspoedig nieuwjaar

 7. ” Even off topic ”

  De website – ikdenkerhetmijnevan.blogspot.com- behoort in dit bericht toe aan ene “pieter ha witvliet”.

  En onder het artikel op deze site “Leerplan volgen?” verwijst ene “j.alfrik” mij door naar diezelfde blogspot.

  Who is who folks ?

 8. Gevalletje narcisme misschien? Veel voorkomend probleem in mijn vrije school periode.

 9. Ik zie hier geen vraag aan mij gesteld. Dat ik naar een blog of website verwijs, lijkt mij vrij normaal. Dat gebeurt hier toch voortdurend?

 10. @j.alfrik

  Geen zorgen. Het was (is) me gewoon niet helemaal duidelijk.

  Wel gek dat jij, onde de naam j.alfrik, reageert op een opmerking die – in eerste instantie – gericht was aan Pieter HA Witvliet.
  Vooral omdat jij (j.alfrik) op geen enkel moment eerder deelnam aan deze discussiedraad.

  Enfin, je begrijpt dat ik eerder verwacht Pieter HA Witvliet te zien reageren…

  Dat er niet direct aan jou een vraag gesteld werd heb je dus idd correct waargenomen. Hoe kan het ook anders, je nam (zoals ik al zei) nooit eerder deel aan deze (De steinerschool: context) discussiedraad.

  Maar laat jullie vooral niet afleiden door mijn tussenkomst. Daarvoor is de discussie over het onderwerp terzake veeeeeeel te belangrijk !

Comments are closed.