Echtgenote antroposofisch leraar legt leugens eigen man bloot

Pieter HA Witvliet, de antroposofische leraar die al enkele jaren campagne tegen me voert (onder andere als ‘Joost Alfrik), is weer door de mand gevallen. Op mijn blog Steinerscholen.com reageerde hij meermaals onder het pseudoniem Joost Alfrik, mij en de lezers voorhoudend dat Joost Alfrik en hij samenwerken. Zo had Joost Alfrik het bijvoorbeeld over Pieter Witvliet als zijn collega.

Omdat ik het te gek voor woorden vond dat iemand een gefingeerd gesprek met zichzelf zou gaan opzetten om zijn gelijk te halen, ging ik er – op basis van IP-adressen en tijdstippen van reageren – vanuit dat zowel Pieter Witvliet als zijn echtgenote de nickname Joost Alfrik gebruikten. Witvliet is echter altijd blijven volhouden dat alleen hij Joost Alfrik is, wat ik verbazend vond. In het publieke debat anoniem door middel van een valse naam over jezelf praten staat gelijk aan diskwalificatie als serieuze gesprekspartner. Hiermee zou Witvliet zijn laatste beetje geloofwaardigheid verspelen. In internetjargon noemt men iemand die meerdere accounts gebruikt in eenzelfde discussie een kloon of sokpop. Ik was al wel wat gewend van Witvliet, maar dit sloeg alles.

Daarom vroeg ik drie weken geleden de echtgenote van Pieter Witvliet of zij onder dezelfde nickname als haar echtgenoot op mijn blog Steinerscholen.com heeft gereageerd. Ik kreeg daarop een antwoord waarin ze stelde dat ze mijn mail als lasterlijk ervoer. Nadien kreeg ik nog een ‘energieke’ mail waarin mevrouw Witvliet aangeeft zich van geen kwaad bewust te zijn. Dat vroeg om een antwoord van mijn kant.

van:            Focus@steinerscholen.com <focus@steinerscholen.com>

aan:            “XXXXX Novalis College” <XXXXX@novalis.nl>

datum:        22 juni 2013 14:32

onderwerp: Re: misleiding ‘Joost Alfrik’

 

Bedankt voor de openhartigheid, Catherine.

Maar ik begrijp je frustratie niet zo goed. Ik dacht dat ik in mijn voorlaatste mail aan je toch duidelijk aan de hand van het citaat van ‘Joost Alfrik’ heb gevraagd of dat citaat van jou hand was? Jij hebt dat niet ontkend. Als jij die vraag gewoon ondubbelzinnig beantwoordt, zijn wij klaar met het hoofdstuk ‘Joost Alfrik’ en heb ik daarover verder geen vragen meer aan je. Helder, toch?

Je kunt een leugen de wereld uit helpen. Waarop wacht je dan nog? Daarvoor hebben we nu contact.

Ik hoop dat je het juiste zal doen. Als jij vindt dat ik dat citaat (zie hieronder) ten onrechte aan jou toeschrijf, wil ik dat rechtzetten.

j.alfrik zegt

31/01/2011 om 14:52

Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site. (…)

Pieter wil hier zijn naam niet meer zien, ivm het lage peil van je misbruikrubriek.Maar verder denkt hij van harte mee over hoe wij hier de waarheid omtrent de Waldorfschool rechtdoen.

Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.Het wordt je te heet onder de voeten enzo kom je mooi van ons af.
Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter. (…)

 

Wonder boven wonder kreeg ik daarop een helder antwoord. Mevrouw Witvliet spreekt zich ondubbelzinnig uit en legt zonder omhaal de leugens van haar eigen echtgenoot bloot. Het citaat is – naar eigen zeggen – niet van haar en als ik haar zou kennen, zou ik blijkbaar moeten weten dat zij nooit zoiets zou doen. Mevrouw Witvliet laat hiermee blijken vanuit morele overwegingen afstand te nemen van dit soort acties. Ik bedank haar daar dan ook voor.

van:            Focus@steinerscholen.com <focus@steinerscholen.com>

aan:            “XXXXX Novalis College” <XXXXX@novalis.nl>

datum:        23 juni 2013 16:35

onderwerp: Re: misleiding ‘Joost Alfrik’

 

Dag Catherine,

Dat je zonder omweg op mijn vraag antwoordt, vind ik echt heel geschikt van je. Ik – en lezers van mijn blog – zijn dus blijkbaar op het verkeerde been gezet doordat Pieter het deed uitschijnen alsof iemand anders ten huize Witvliet met hem aan het samenwerken was, terwijl hijzelf die reacties heeft geschreven. Een beetje gek wel om over jezelf te gaan schrijven. Maar goed: je hebt me nu verteld dat jij het niet was en ik heb de stelregel om daar dan ook vanuit te gaan (of het tegendeel zou moeten blijken). Ik zal in de toekomst dat citaat niet langer aan jou, maar aan Pieter toeschrijven.

Het klopt dat ik jou niet ken en daardoor niet kan inschatten wat jij eventueel zou ondernemen om een criticus van de antroposofie te schaden. Misschien speelt hier wel het gezegde: ‘Onbekend is onbemind. Ik geef je echter wel het voordeel van de twijfel, wat ik bij Pieter niet doe. Iemand die zich zo fanatiek toespitst op één persoon, daar moet wel ergens diep vanbinnen iets flink geraakt zijn.

Als ik het goed heb begrepen, heb jij een andere aanpak dan Pieter om om te gaan met kritiek op de antroposofie en de steiner/vrijeschool. Je laat mij in ieder geval op een vriendelijke en open manier weten wat je stoort aan mijn aanpak. Ik kan dat waarderen en ik neem je opmerkingen ook ter harte.

Per slot van rekening zijn wij allemaal mensen die er middels de ontmoeting voor kunnen kiezen om mekaar te begrijpen of te bestrijden. Ik heb de indruk dat wij mekaar tenminste proberen te begrijpen.

Ik hoop dat wij – ondanks het feit dat de verstandhouding tussen mij en je echtgenoot slecht is – geen rancune ten opzichte van mekaar gaan hebben. Ik ervaar jou als iemand die voor rede vatbaar is.

Mochten wij mekaar ooit tegen het lijf lopen, zouden wij misschien wel een goed gesprek kunnen houden. Dat mag zelfs over euritmie gaan. 🙂 Al zeg ik er eerlijk bij dat ik daar zeer sceptisch tegenover sta. Maar ik ben altijd bereid om iemand die dat met volle ernst beoefent voor waar te nemen.

Met vriendelijke groeten,

Ramon

Omdat ik me door Pieter Witvliet heb laten voorliegen en ik er daardoor blijkbaar ten onrechte vanuit ben gegaan dat mevrouw Witvliet zijn nickname Joost Alfrik heeft gebruikt, hoop ik mevrouw Witvliet via deze rectificatie tegemoet te zijn gekomen.

Update 24/11/2013

Ik heb deze rectificatie te goeder trouw geschreven in de veronderstelling dat Catherine Witvliet – De Mooij me de waarheid heeft verteld betreffende een van de door haar echtgenoot gebruikte aliassen (Joost Alfrik). Ondertussen is gebleken dat ook mevrouw Witvliet misleiding niet schuwt. Een telefoontje met mevrouw Witvliet leerde me in eerste instantie dat Pieter Witvliet er niet bekend is en dat mevrouw Witvliet een valse naam opgaf toen ik vroeg wie ik aan de lijn had. Na enig aandringen gaf Willemijntje achter het gordijntje wel toe dat ze Catherine Witvliet was en ik aan het juiste adres was (Witvliet aka Alfrik woont dus echt niet in Zwolle zoals hij deed uitschijnen). Meneer Witvliet dook plots toch op en toonde zich van zijn bekende kant: schelden en beledigen. Tussen het roeptoeteren door (hij gaf een samenvatting van zijn lasterblog) verwoordde meneer Witvliet ‘fijntjes’ hoe hij een tegengewicht voor mijn berichtgeving wil leveren: ‘Daarvoor moet ik je belasteren’.

Het echtpaar probeerde ook nog indruk op me te maken door te stellen dat ze ‘net met een neef die politieagent is rond de tafel zaten om over cybercriminaliteit te praten’. Die ‘neef’ deed me denken aan ene Willem X, die op mijn weblog aan kwam waaien nadat hij met zijn nicht over antroposofie en steiner/vrijeschool had gesproken. De informatie die ik via mail uitwisselde met Willem X kwam bijzonder snel op de weblog van Pieter HA Witvliet terecht. Willem X laat niks meer van zich horen, maar mevrouw Witvliet noemt zich nu en dan ook Willemijn, zodat het aantal sokpoppen dat meneer en mevrouw Witvliet gebruiken om mensen te misleiden aardig begint op te lopen.

Pieter Witvliet heeft zich ondertussen weer laten kennen als weinig meelevend door nog maar een keer een slachtoffer van misbruik in het gelaat te trappen. Nadat hij eerder een poging deed de geloofwaardigheid aan te tasten van een slachtoffer van zijn oud-collega Daan van Bemmelen, probeerde hij hetzelfde met een slachtoffer van een andere antroposofische leraar, Matthieu Laffree. Pas toen het slachtoffer een voorbeeld gaf van de schandelijke manier waarop Laffree, een antroposoof van het eerste uur, misbruik pleegde, temperde Witvliet zijn commentaar een beetje.

De ironie wil dat Witvliet het slachtoffer probeert weg te zetten als een verzinsel van mij, een nepaccount. Terwijl komen bij Pieter HA Witvliet verscheidene mensen samen die hetzelfde zeggen en schrijven: Joost Alfrik, Catherine, Willem X, Willemijn, …

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 thoughts on “Echtgenote antroposofisch leraar legt leugens eigen man bloot

 1. Antroposofisch leraar Pieter Witvliet is volledig de pedalen aan het kwijtraken. Nadat hij kennis had genomen van deze rectificatie, waarin ik duidelijk maak dat zijn echtgenote Catherine naar eigen zeggen Witvliets alter ego Joost Alfrik niet heeft gebruikt, komt hij twee dagen later doodleuk vertellen dat ik nog altijd beweer dat Catherine Witvliet Joost Alfrik is.

  Op zijn (kleurboek) blog schrijft hij nu weer: (…)’Wat ik ook zeg: dat er niet zoiets als een ‘team’ Witvliet bestaat; dat er geen ‘en co’ is en dat Catherine niet betrokken is bij mijn activiteiten, de Jonghe/Verachtert is niet bereid zijn leugen te herroepen en blijft Catherine die nergens iets van afweet ervan beschuldigen Joost Alfrik te zijn.(…)

  Link naar huize chaos: http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2013/07/26/ramon-de-jongheverachtert-tussen-bedacht-en-bedenkelijk/

  Opbergen maar?

 2. Een echt excuus – als je het tenminste meent – zou kunnen zijn: ik, Ramon de Jonghe biedt mijn oprechte verontschuldigingen aan aan mevrouw Witvliet – de Mooij die ik – zonder enige vorm van bewijs – vals heb beschuldigd van activiteiten waar zij part noch deel aan had.

 3. Pingback: Echtgenote antroposofisch leraar legt leugens eigen man bloot – Update | Ramon De Jonghe | Antroposofie in de media

 4. Pingback: Focus op Antroposofie | Antroposofen prijzen scheldende en liegende steinerpedagoog. Maar wie allemaal gebruikten het pseudoniem Joost Alfrik?

 5. Pingback: Focus op Antroposofie | Een slachtoffer tussen aanhalingstekens en een ander slachtoffer moeilijk serieus te nemen

 6. Pingback: Ramon De Jonghe | Netherlands Quality Agency en haar antroposofische vrienden

 7. Pingback: Focus op Antroposofie | De antroposofische gemeenschap: liegen tot je erbij neervalt| VRIJESCHOOL

 8. Pingback: Verrassend drieluik Adrie Neervoort, Pieter ‘Alfrik’ Witvliet en Catherine ‘Willemijntje’ Witvliet – Antroposofie Viraal [AV]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *