Eindterminus pseudowetenschap

De steinerscholen moeten inbinden en krijgen niet langer het privilege om hun afwijkende eindtermen te gebruiken – althans voor de eerste graad secundair onderwijs.[1] Het stond in de sterren geschreven. In 2017 waren alle partijen – op CD&V na – gekant tegen het gebruik van afwijkende eindtermen voor de steinerscholen.[2]  Echter, de steinerscholen kregen dankzij toenmalig minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) uitstel van executie. Nu de politieke kaarten anders liggen, is het zo dat het voor de antroposofische scholen een stuk moeilijker wordt om hun pseudowetenschappelijk curriculum te blijven volgen. De overheid wil kunnen vaststellen of de uitkomst van steineronderwijs voldoet aan wat een leerling nodig heeft om op een zo goed mogelijke manier te kunnen functioneren in de samenleving. Net zoals dat voor iedere andere leerling is – van welke school dan ook. Een controlemiddel daarvoor zijn de eindtermen.

Letterlijk afwijkend

Antroposofen – de mensen die steinerscholen leiden – houden niet van controlemiddelen. Ze beroepen zich op andere zaken. In de eerste plaats op wat Rudolf Steiner 100 jaar geleden verkondigde: duistere machten of demonen; kabouters die in de diepten van de aarde in diamantmijnen werken; elfen en gnomen; de uit Perzische overleveringen afkomstige kwade geest Ahriman; als tegengewicht ook engelen, aartsengelen en nog enkele toonladders hogere engelen; het zonnewezen Christus dat van de ene Jezus op de andere overging (want er waren er volgens Steiner twee); het mythologische verzonken continent Atlantis en zijn aan de zondvloed ontsnapte Ariërs; de van de mens afkomstige aap; probleemkinderen waarvan de oorzaak van hun probleem in een rekenfout in de kosmos moet worden gezocht en de ridders van Koning Arthur die Steiner begin 20ste eeuw met eigen ogen te paard op de heuvels van Groot-Brittannië zag galopperen, zijn maar enkele van zijn denkbeelden die op een of andere manier ingang vinden in antroposofische scholen.[3]  In 1986 reproduceerden zijn volgelingen – in een officiële publicatie voor steinerleraren – een tekst van Steiner die er niet om liegt: ‘Om te doen wat we willen, moeten we ons erdoor wurmen. We moeten tenminste met de mensen praten. Niet omdat we dat willen, maar omdat we moeten. En innerlijk houden we ze voor de gek.’[4] Veel geluk, minister van Onderwijs Ben Weyts, met het gesprek dat de Federatie van Steinerscholen met u wil houden. En mocht u niet te paaien zijn heeft Werner Govaerts volgens VRT  nog een boodschap voor u; als er niets uit de bus komt sluit hij juridische stappen niet uit.[5] Ach, die softe, geitenwollensokkendragende antroposofen en hun intimiderende taal toch.

Achter het gordijntje

Dat de steinerbeweging bekend staat om haar juridische machtsontplooiing is niks nieuws. De Belgische overheid[6], het Informatie- en AdviesCentrum Schadelijke Sektarische Organisaties[7] en de media[8] hebben allemaal al wel eens te maken gehad met de rigide manier waarmee de steinerbeweging zich verweert tegen kritiek. Deze juridische oorlog – die de antroposofische sekte overigens minder en minder durft aan te gaan – is nog te overzien, want gedocumenteerd. Erger is de strijd die vanuit antroposofische hoek achter de schermen wordt gevoerd. De persoonlijke en lasterlijke telefoongesprekken die worden gepleegd door functionarissen binnen de beweging en die daardoor een ‘officieel’ karakter krijgen, de informele contacten met hooggeplaatsten binnen overheid en justitie om op onopvallende wijze (anoniem) bezwarende vermoedens over lastige personen mee te delen die door de betreffende hooggeplaatsten niet kunnen worden genegeerd, overgaan tot valse meldingen bij (overheids) instanties, enzovoort.[9] Dit is de strijd in de grijze zone tussen formeel en informeel. In deze vage zone bestaat geen documentatie: er is alleen mist, het ongrijpbare. Dit nevelland is de biotoop van de antroposoof, de aanhanger van Steiner. De antroposoof registreert niet, maar hij laat anderen registreren. Anderen die als marionetten in een poppenspel vanachter het gordijn van de poppenkast worden bespeeld. Het is politiek, maar van de smerigste soort.

Politieke vrienden

De voorbije jaren heb ik van zeer dichtbij kunnen constateren hoe ver de maatschappelijke invloed van de steinerschoolbeweging, waarvan Lieve Vansintjan een van de grote pleitbezorgers is, reikt. Het zou te ver gaan om in detail weer te geven wat zoal voor het voetlicht is getreden, maar het kan geen kwaad om even te belichten dat ik bijvoorbeeld enkele jaren geleden werd gebeld door parlementslid Hermes Sanctorum[10] (toen Groen!), die me tamelijk geïrriteerd meedeelde ‘dat ik voorzichtig moest zijn’ met wat ik zoal beweerde. Het ging over een door Groen ‘besteld’ onderzoek[11] waaraan de steinerscholen hadden meegewerkt en dat met haken en ogen aaneen hing. Hermes Sanctorum is geen vreemde voor de familie Vansintjan. Hij is niet alleen maatjes met Dirk Vansintjan (Groen!), maar ook Mia Vansintjan heeft de lijst van Groen! aangevuld in Rotselaar, in Sanctorums eigen Vlaams-Brabantse achtertuin. Uit mailwisseling tussen mij en Sanctorum kon ik afleiden dat hij het nogal goed kan vinden met de woordvoerders van de steinerbeweging – waarvoor hij ook mij aanvankelijk aanzag.

Peter en de wolf

Een ding is voor mij duidelijk. Dat is dat mevrouw Vansintjan – en met haar nog andere steinerschoolwoordvoerders[12] – goed ingebed is in het politieke landschap. De politieke inbedding van de steinerscholen[13] is overigens iets dat historisch is gegroeid. Het was al bij de oprichting van de eerste steinerschool in Stuttgart dat hooggeplaatste politieke connecties werden ingezet om de steinerschool erdoor te krijgen. Ook in België heeft de politiek een belangrijke rol gespeeld in de oprichting van de eerste steinerschool in Antwerpen. Het was een christendemocratische regering die heeft toegelaten – niet toevallig in de periode van de schoolstrijd – dat antroposofen onder leiding van de Antwerpse notaris Emile Gevers een school mochten openen. Ook vandaag heeft de Federatie van Steinerscholen in de persoon van Lieve Vansintjan nog een sterke connectie met de christendemocraten. Sterke man achter de schermen bij zowel het ACW als directeur van het kabinet van gewezen federaal minister van Werk, Kris Peeters (CD&V) is namelijk niemand minder dan Peter Vansintjan.[14] Inderdaad, de broer van Lieve en in een vorige legislatuur nog kabinetschef Binnenlandse Zaken onder Joëlle Milquet.

In het sprookje ‘Peter en de wolf’ bindt Peter de wolf een touw om zijn staart en wordt die gevangen. Vraag is wie in het steinerschoolverhaal mee de touwtjes van Lieve Vansintjans poppenkast bedient? Daar de steinerbeweging in het reguliere onderwijs het grote kwaad – of de boze wolf – ziet, spreekt het voor zich dat zij – net zoals in het sprookje – hoopt op haar eigen Peter om de wolf te vangen.

Facultatief

 Eindtermendebat. De steinerschool en haar streven om niemand verantwoording af te leggen (of de semantiek van antroposofen ontrafeld) http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/eindtermendebat-eindtermen-onsonderwijs-be/

Dossier Steinerschool: http://www.antroposofia.be/dossier.steinerschool/

Voetnoten:

[1] https://m.standaard.be/cnt/dmf20191220_04776966
[2] https://www.tijd.be/politiek-economie/belgie/vlaanderen/politiek-zet-onderwijsproject-van-steinerscholen-op-de-helling/9927854.html
[3] R. De Jonghe, Rudolf Steiners hersenspinsels in de praktijk, De Vrijdenker jrg 46, nr 7, 2015 http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/rudolf-steiners-hersenspinsels-in-de-praktijk/
[4] Rudolf Steiner, Conferences with Teachers of the Waldorf School vol.1, SFS Publications 1986
[5] https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/12/21/vlaamse-regering-wijst-eigen-eindtermen-van-9-steinerscholen-af/
[6] http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/antroposofie-geen-schadelijke-sekte/
[7] https://www.iacsso.be/a21032000.htm
[8] http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/antroposofische-monitor/
[9] http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/school-torpedeert-vader/
[10] https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermes_Sanctorum
[11] http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/groen-verhaal-over-hormoonverstorend-plastic-in-kleuterklassen/
[12] http://piantro.be/wp-content/uploads/sites/3/2018/04/bestuurscomite%CC%81Piantroapril2018.jpg
[13] https://www.scribd.com/document/216289457/historiek-steineronderwijs
[14] http://www.clint.be/actua/milquet-heeft-ook-een-mol-vlaanderen/

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een antwoord