Gepensioneerd antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker

De gepensioneerde antroposofische leraar Pieter HA Witvliet geeft in een blogbericht toe dat hij een van degenen is die achter het pseudoniem ‘Joost Alfrik’ van de lasterblog Steinerscholen.com gefocust zit.

Een vreemd koppel

Screenshot website Antrovista, grootste antroposofische webportaal van Nederland

Screenshot website Antrovista, grootste antroposofische webportaal van Nederland

Het gebeurt geregeld dat vanuit de antroposofische beweging met modder naar critici wordt gegooid, maar Witvliet vond dat blijkbaar niet voldoende. In 2011 begon hij samen met zijn echtgenote, Catherine Witvliet-De Mooij, op de weblog Steinerscholen.com te reageren onder de naam ‘Joost Alfrik’.  Kort daarop startte Witvliet een weblog om mij in diskrediet te brengen. Niet lang daarna volgde een tweede blog en dook team Witvliet onder de naam ‘Joost Alfrik’ op bij zowat alle sociale media waaraan ik geregeld deelneem: LinkedIn, Kloptdatwel?, Antroposofie en het kind, Floris Schreves blog, Ruhrbarone, …

Reaguren

‘Joost Alfriks’ bezoeken waren steeds van korte duur. ‘Alfrik’ werd voortdurend geband en door deelnemers aan discussies ervaren als een irritante stalker.  Ook op eigen terrein, de antroposofische media, werd de reaguurder Alfrik gemodereerd en zelfs de Stichting Rudolf Steinerpedagogie nam bij monde van Kitty Steinbuch afstand van uitspraken van team Witvliet. ‘Niet reageren is het beste om kwaadsprekers in de lucht te laten lopen’, aldus de stichting. Dat de stichting zich, net zoals Hans Passenier, directeur begeleidingsdienst van de Vereniging van vrijescholen, blijkbaar distantieert van Pieter Witvliet  en zijn echtgenote is opmerkelijk. De Witvliets zijn geen onbelangrijke spelers binnen de steinerschoolbeweging.

Kleine en grote leugens

Pieter Witvliet is, samen met onder andere professor Fred Goffree van het Freudenthal Institute, mede-auteur van een bekend rekenwerkboek voor de praktijk in de steinerschool en werkte enkele jaren in de steinerschool van Den Haag, om vervolgens binnen de steinerbeweging verscheidene andere taken op zich te nemen. Zo gaf Witvliet naar eigen zeggen zijn kennis door aan honderden antroposofische leraren, was hij 10 jaar schooldirecteur en bluste hij als invalleerkracht tal van brandjes in noodlijdende scholen. Dat daarvoor af en toe – volgens Witvliet ook met behulp van een onderwijsinspecteur – de overheid voor de gek moest gehouden worden,  was geen probleem. Het doel heiligt de middelen?  Het andere deel van team Witvliet, Catherine, geniet binnen de beweging enige bekendheid als euritmiedocente/deskundige . Ze zetelde bijvoorbeeld in 2008 voor de accreditatie van de opleiding bachelor Docent Dans/Muziek van Hogeschool Helicon in een panel van deskundigen van het Netherlands Quality Agency en geeft les in het door incidenten geplaagde Novalis College in Eindhoven (1,2,3,4,5).

Zelfgemaakte waarheden

vrijeschool-tiliander-witvlietDat team Witvliet spitsvondig is om de waarheid geweld aan te doen, blijkt uit een discussie uit 2010 opSteinerscholen.com. Een moeder stelde Pieter Witvliet een vraag over rekenonderwijs, waarop deze prompt antwoordde: ‘Als ik nog actief werkzaam zou zijn, zou ik je zeker vertellen hoe een en ander op onze vrijeschool zou toegaan. Ik ben echter 7 jaar geleden met pensioen gegaan en kan dus niet meer uit de actuele situatie verhalen‘. Witvliet doet uitschijnen dat hij al lang uit circulatie is. De waarheid is dat hij het jaar daarvoor (2009) nog actief was in de Vrije School Tiliander (screenshot).

Ramon De Jonghe

Print Friendly
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

8 thoughts on “Gepensioneerd antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker

 1. Uit een blogbericht van Pieter Witvliet blijkt dat hij zowel van Kitty Steinbuch, woordvoerster van de Stichting Rudolf Steiner Pedagogie, als van andere antroposofische organisaties e-mailverkeer tussen mij en die organisaties krijgt doorgestuurd.

  Quote Pieter Witvliet

  (…) Hij schrijft aan Kitty Steinbuch: (Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie)

  Beste,

  Een half jaar geleden stuurde ik u onderstaande mail m.b.t. enkele steinerpedagogen die opereren onder het alias Joost Alfrik, t.z. Pieter Witvliet en zijn echtgenote Catherine Witvliet-de Mooij, die er een zaak van hebben gemaakt mij in diskrediet te brengen. Tot op heden heb ik echter van u geen antwoord op die mail gekregen.

  Ik begrijp daaruit dat u de acties van Witvliet en co goedkeurt en dat u het ook eens bent dat zij in naam van de steiner/vrijeschool op het internet verkondigen dat de overheid naar de pomp kan lopen e.d.. (vet J.A.)

  (J.A.:Let nu op de indoctrinatie):

  Mocht u er bezwaar tegen hebben dat gepubliceerd wordt dat u het eens bent met Witvliet en co en hun acties goedkeurt, reken ik erop dat u mij dat laat weten. Indien u bezwaren heeft tegen het hier gestelde, heeft u uiteraard – in het kader van woord en wederwoord – de mogelijkheid om te reageren.

  Met vriendelijke groet,
  Ramon De Jonghe

  Kitty antwoordt:

  Dag Ramon,

  Met die stelling ben ik het in het geheel niet eens.

  We moeten samenwerken en laten zien wat de meerwaarde is van onze pedagogische invalshoek en werkwijze!

  Groet, Kitty (…)

  Witvliet blijkt ook van andere antroposofische instanties waarmee ik contact heb mailverkeer tussen mij en die instanties doorgestuurd te hebben gekregen.

  (…) Hij heeft ook aan andere instanties geschreven en deze schromelijk voorgelogen:

  ‘Nochtans geven de steinerpedagogen die deze verzinsels publiceren zich uit voor vertegenwoordigers van de steiner/vrijeschool, in die zin dat ze bv. om een bedenkelijk citaat van Steiner (over het voor de gek houden van mensen) te duiden in naam van de steiner/vrijeschool spreken: (…)

  http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/11/01/ramon-de-jongheverachtert-of-hoe-een-hoogtepunt-tegelijk-een-dieptepunt-is/

  In bovenstaand artikel geef ik al aan dat Witvliet en zijn echtgenote enig aanzien genieten binnen de antroposofische schoolbeweging. Dat de opgezette lastercampagne steun vindt bij antroposofische organisaties is dan ook niet zo gek.

  Eerder al zette ook Michel Gastkemper, bestuurder van de Antroposofische Vereniging in Nederland, op zijn blog Antroposofie in de pers Pieter Witvliets lasterblog in de kijker.

 2. Pingback: Steinerscholen.com-criticus Joost A. opgepakt « Antroposofenpers

 3. Pieter HA Witvliet aka Joost Alfrik over ‘zijn weblog’.

  Vreemd dat Pieter het over ‘zijn blog’ gaat hebben, terwijl dat blog in eerste instantie toebehoort aan ene Joost Alfrik, wat zoals hierboven aangegeven zowel de nickname is van Pieter als die van zijn echtgenote Catherine Witvliet-De Mooij.

  Maar Witvliet geeft tenminste al toe dat hij het pseudoniem Joost Alfrik gebruikt.

 4. Pingback: Steinerscholen.com-criticus Joost A. opgepakt | Antroposofie in de media

 5. Pieter HA Witvliet kan het nog altijd niet laten. Zelfs niet nadat hij – zoals Michel Gastkemper van de Antroposofische Vereniging in Nederland het verwoordde – al genoeg door het stof was gegaan.

  Vandaag komt hij op zijn lasterblog met volgende boodschap:

  (…) *omdat ik vind dat de lezers geen informatie moet worden onthouden, geef ik de link naar de Jonghes/V blog, waar nodig, weer.
  De Jonghe/V stelt zijn lezers niet op de hoogte van een andere opvatting: een link naar mijn blog wordt bewust achterwege gelaten.
  En hoewel hij mij de toegang tot de reacties op zijn blog weigert, wordt hij hier niet geweerd.(…)

  Ik kan niet steeds op deze aanstellerij ingaan, temeer ik Pieter er al vaak op heb gewezen dat hij het publiek maar wat voorliegt. http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/?p=4639

  Wat zijn blogbericht betreft: hij doet een schrale poging om te ontkennen dat Atlantis wordt behandeld in de steiner/vrijeschool. Gelukkig zijn er nog steiner/vrijeschoolleraren die in de huidige praktijk van het antroposofisch onderwijs staan en die blijkbaar wel eerlijk zijn. Zo deelt een bekend steinerschoolleraar het volgende mee:

  ‘Atlantis kan voorbij komen tijdens de geschiedenisperiode in klas 5’.

 6. Pingback: Novalis College Eindhoven goede middelmaat | Antroposofie in de media

 7. Pingback: Leugenachtigheid | DE ANTROPOSOOF

 8. Pingback: De adepten van Rudolf Steiner – Antroposofie Viraal [AV]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *