Malafide antroposofen aan de wieg van de antroposofie in België en Nederland

antroposofische school

sfeerbeeld antroposofische school

Rudolf Steiner (1861-1925), sekteleider, dissident van het Theosofisch Genootschap en grondlegger van de Antroposofische Vereniging, de steiner/vrijeschool, de biologisch-dynamische landbouw (o.a. Demeter), de sociale driegeleding, de antroposofische geneeskunst, de antroposofische farmacie (o.a. Weleda, Wala, Dr.Hauschka) en de Triodos Bank.

Rudolf Steiner probeerde een academische loopbaan uit te bouwen, maar werd de schaarse momenten dat hij voor een wetenschappelijk onderlegd publiek mocht spreken vanwege zijn gebrek aan vakkennis op hoongelach ontvangen. Steiner zocht uiteindelijk zijn heil in het occulte en maakte onder andere deel uit van het Theosofisch Genootschap, de Ordo Templi Oriëntalis en het Thule Gesellschaft.

Nadat Steiner via politieke weg zijn ideeën niet aan de man kon brengen, richtte hij in Stuttgart de eerste antroposofische school, de Waldorfschule, op. Het was Steiners wens om via de antroposofische scholen de antroposofie bij het grote publiek ingang te doen vinden. Momenteel zijn er wereldwijd een duizendtal steiner/vrijescholen.

‘In zijn streven om een school op te richten hanteerde Steiner unieke ethische normen. Zo adviseerde hij zijn leraren dat het nodig was om mensen ‘voor de gek te houden’ (‘eine Nase drehen’). Naar buitenstaanders toe was het – ‘om hen niet voor het hoofd te stoten’ – van belang om, als er werd gesproken over de samenhang tussen de Antroposofische Vereniging en de school, ‘wijsheid aan de dag te leggen’. Er mocht van Steiner ‘niet te sterk de indruk gewekt worden’ dat in de school antroposofie gedoceerd wordt. Nee, ‘niet theoretisch antroposofie doceren’ stond Steiner voor, maar wel ‘de antroposofische waarheden in de school gebruiken’. (bron)

Daan van Bemmelen (1899-1982), antroposofisch (vrijeschool)leraar, oprichter Vrije School Den Haag, persoonlijke leerling van Rudolf Steiner

Van Bemmelen geldt als een van de grote iconen van de steinerpedagogie. Hij was onder auspiciën van Rudolf Steiner de initiatiefnemer van de vrijeschoolbeweging in Nederland en België. Oud-leerlingen van Vrije School Den Haag beschrijven Van Bemmelen en enkele van zijn collega’s als pedofielen en legden daar ook getuigenis over af. Zowel de Vrije School Den Haag, de Vereniging van Vrijescholen, de Antroposofische Vereniging, alsook de familie is hiervan op de hoogte, maar reageren liever niet.

‘Uiteindelijk ben ik van school gestuurd om dat ik geen trek had in de pedofiele avances van de stichter van de Haagse Vrije School, ene Daan van Bemmelen. In die tijd een vieze amechtige ouwe stiekeme flikker. Iedereen die er van af wist, is van school gestuurd. Allemaal goed terecht gekomen overigens…’ (bron)

Bernard Lievegoed (1905-1992), antroposofisch psychiater, voorzitter Antroposofische Vereniging in Nederland, oprichter Nederlands Pedagogisch Instituut voor het Bedrijfsleven (NPI), oprichter Zonnehuizen, oprichter Vrije Hogeschool Zeist (Bernard Lievegoed College/University)

Lievegoed ondertekende o.a. een petitie om seksueel contact met minderjarigen tussen 12 en 16 jaar niet langer strafbaar te stellen. In de door hem opgerichte antroposofische Zonnehuizen, een instelling voor verstandelijk gehandicapte kinderen, werkten Lievegoed  en zijn echtgenote Nel Schatborn samen met Daan van Bemmelen.

Lievegoed stond ook vorig jaar nog ter discussie in de antroposofische beweging vanwege zijn aanzienlijk aandeel in de karaktermoord op de psychiater Steven Matthijsen.

‘Nadat hier door Michel Gastkemper in twijfel werd getrokken dat Bernard Lievegoed had bijgedragen aan het doen verdwijnen van een slachtoffer van de antroposofische beweging, duikt nu een blogbericht op vanuit antroposofische hoek waaruit blijkt dat Lievegoed ook niet om een karaktermoord verlegen zat. Van der Meulen gebruikt zelfs het eerder door mij gebezigde ‘godfather’ om Lievegoed te typeren. Dat doet Jelle van der Meulen n een blogbericht over de karaktermoord op psychiater Steven Matthijsen door een van de invloedrijkste antroposofen van Nederland.’ (bron)

Matthieu Laffree (1913-1994), antroposofisch leraar Vrije School Den Haag, oprichter Zeekantgroep Scheveningen

Laffree werd door een slachtoffer van Daan van Bemmelen in een adem genoemd met betrekking tot pedofilie, waarna een slachtoffer van Laffree zich meldde om getuigenis af te leggen. De familie Laffree deed dienst als pleeggezin en werd na klachten over pedofilie geschrapt, maar de steiner/vrijeschool bleef Laffree gewoon aanbevelen.

‘Maar dit is niet het ergste. In de tijd voordat ik bij hen in huis woonde, stond de familie Laffree als pleeggezin geregistreerd bij de Vrije School, het Nederlands Lyceum en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Een zoon van een diplomaat, leerling van het Nederlands Lyceum, werd bij Laffree in huis geplaatst. Ook toen kon hij zijn handen niet thuis houden. De ouders van deze jongen hebben toen ze erachter kwamen aan de bel getrokken. Hij is daar weggehaald en Laffree is van de lijst op het Nederlands en BuZa gehaald. De Vrije School, ook op de hoogte gebracht van hetgeen gebeurd was, besloot Laffree gewoon te blijven aanbevelen als pleeggezin. Hierdoor kwam ik er terecht.’

Nadat een antroposofisch leraar het slachtoffer in diskrediet probeerde te brengen, verduidelijkte het slachtoffer wat het pedofiele gedrag van Matthieu Laffree zoal inhield.

‘Dank voor de tip dat de heer Witvliet mij op zijn blog in diskrediet probeert te brengen. Blijkbaar heeft de heer Witvliet wel een grote mond, maar durft hij mij dat niet recht in mijn “gezicht” te schrijven, dus in een reactie op mijn stuk. Ik reageer op zijn stuk in dit blog omdat ik op geen enkele wijze met zijn blog geassocieerd wil worden.

“Geachte heer Witvliet,
U zult inderdaad nooit weten of ik echt besta of niet, net zo goed als ik nooit zal weten of u echt bestaat of niet, of een (latente) pedofiel bent of niet.
Als u denkt dat ik het over billenkoek heb, kijk eens in het woordenboek en zoek de woorden pedofiel en kindermishandeling op. Wellicht wordt e.e.a. u dan duidelijk. Om een voorbeeld te geven, ik werd ’s ochtends wakker omdat de heer Laffree aan mijn pik zat te zuigen (expliciet genoeg?).”‘ (bron)

 Max Stibbe (1898-1973), antroposofisch leraar, mede-oprichter Vrije School Den Haag

Stibbe was een rabiaat racist en publiceerde talrijke racistische artikels in Vrije Opvoedkunst. Voor de steiner/vrijescholen werkte hij de racistische ideeën van Rudolf Steiner uit en verwerkte die in het curriculum, zodat ze bruikbaar waren in de klaspraktijk. Ook was Stibbe een voorstander van apartheid. In het Zuid-Afrikaanse Pretoria – waar Stibbe de laatste jaren van zijn leven verbleef –  is een antroposofische school naar hem genoemd.

‘Stibbe was one of the chief figures in making ‘racial studies’ a part of Waldorf pedagogy. The racist articles he published in Vrije Opvoedkunst in the 1960s formed the basis for the ‘racial ethnography’ courses in Dutch Waldorf schools well into the 1990s’ (bron)

Willem Zeylmans van Emmichoven (1983-1961), antroposofisch psychiater, eerste voorzitter Nederlandse Antroposofische Vereniging, mede-oprichter Vrije School Den Haag, stichter Rudolf Steiner Kliniek (nu Rudolf Steiner Zorg)

Net zoals Stibbe behoorde Van Emmichoven tot degenen die het blanke ras superieur achten aan andere rassen – geheel in lijn met de doctrine van Rudolf Steiner – en dit ook zo naar buiten droeg. Van Emmichoven reisde de wereld rond om Rudolf Steiners ideeën – o.a. dat de rassen uiteindelijk zullen opgaan in een beter ras – te verkondigen.

(bron: http://uncletaz.com/americanism/index.html)

Nederlandse antroposofen domineren internationale opening eerste Belgische steinerschool

In het antroposofisch ledenblad ‘Mededelingen aan de leden van de Antroposofische Vereniging in Nederland’ van oktober 1954 (nu Motief) kunnen we lezen dat Nederlandse antroposofen een zeer grote invloed hebben gehad bij de totstandkoming van de Antwerpese steinerschool Hibernia, de eerste Belgische steinerschool.

‘Maar het waren vooral Nederlanders die de meeste voordrachten gaven en de school van dichtbij volgden, de leraren vormden en begeleidden. Men had de aartsvader van de Antroposofische Vereniging in Nederland, de psychiater Willem Zeylmans; Bernard Lievegoed, eveneens psychiater en later een van de meest markante figuren binnen de antroposofische beweging in Nederland; de steeds felle Max Stibbe; Frits Julius en Matthieu Laffree uit Den Haag; Kees Van Der Linden, die mee aan het begin van de Geert Groteschool in Amsterdam stond. Ook Wim Veltman, naar aanleiding van deze biografie door de auteur bezocht, gaf reeds jong voordrachten, ondermeer over steinerpedagogie. Niet te vergeten is Daan van Bemmelen, die de eerste Belgische vrijeschool jaren van nabij volgde. Hij gaf de school veel praktische aanwijzingen die in de klassen direct toepasbaar waren.
Maar alhoewel de meeste mensen die hier zijn opgenoemd van Nederlandse origine zijn, was de initiatiefnemer van de Antwerpse vrijeschool een Belg, namelijk de uit Edegem afkomstige notaris Emile Gevers.’ (bron: Mededelingen aan de leden van de Antroposofische Vereniging, oktober 1954)

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One thought on “Malafide antroposofen aan de wieg van de antroposofie in België en Nederland

  1. Pingback: In navolging van Geenstijl en Biernet: vrijeschoolpedagogie.com nu ook in de Koninklijke Bibliotheek – Antroposofie Viraal [AV]

Geef een antwoord