Netherlands Quality Agency en haar antroposofische vrienden

De directie van het Netherlands Quality Agency (NQA) verleent niet alleen hand-en-spandiensten aan antroposofische instituten zoals Hogeschool Helicon, maar ook aan antroposofen zoals de aan het Eindhovense Novalis College verbonden euritmiste Catherine Witvliet-De Mooij en haar echtgenoot, de antroposofische leraar Pieter HA Witvliet.

Anderhalf jaar nagedacht

De Witvliets zijn bij het NQA komen aankloppen, omdat ze vinden dat het niet kan dat ik een document van het NQA waarin gegevens over Catherine Wtvliet staan, heb overgenomen als bron voor een Scribd-tekst. Het NQA stuurde me prompt een mail met het verzoek de informatie over Catherine Witvliet-De Mooij te verwijderen. De tekst waarmee de Witvliets verveeld zitten, gaat over belangenvermenging bij de accreditatie van Hogeschool Helicon, toen (2008) een van de opdrachtgevers van het NQA. Dat de Witvliets pas anderhalf jaar na publicatie van de tekst contact het NQA aanzetten om me te contacteren, is op zich al vreemd. Pieter Witvliet reageerde al op de tekst vlak na publicatie ervan in 2013 en verweet me leugens te verspreiden, maar over de informatie over Catherine Witvliet repte hij niet. Eus Schalkwijk, eigenaar van het NQA, benadrukt dat ‘de visitaties zijn uitgevoerd door onafhankelijke, gezaghebbende panelleden en dat het NQA geen enkel zakelijk noch persoonlijk belang heeft bij dergelijke visitaties’.

Hand-en-spandiensten

Wanneer de directie van het NQA beseft dat de informatie die ik heb gebruikt en die zij verwijderd wil zien van hen afkomstig is en zij die zelf hebben gepubliceerd, stuurt Paul Thijssen, directeur van het NQA, me een nogal klungelige mail waarin hij toegeeft dat er niks aan de hand is. ‘Informatie is inderdaad openbaar en rechtmatig gebruikt. NQA doet een beroep op algemene fatsoensnormen in deze. U had uw punt ook kunnen maken zonder het hele cv inclusief handtekening te gebruiken. Helaas heeft u blijkbaar aan de normale omgangsvormen geen boodschap’, aldus een schijnbaar geïrriteerde Thijssen.

Paul Thijssen – Altijd bereid om antroposofen een handje toe te steken (foto via url ru.nl)

Vervolgens zorgt het NQA ervoor dat de informatie over Catherine Witvliet – die gepubliceerd was op de website van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) – van het internet wordt gehaald en krijgen de Witvliets van het NQA mailverkeer tussen mij en het NQA toegestuurd. Een bewijs daarvan is dat een mail die NQA-directeur Paul Thijssen me heeft toegestuurd niet veel later wordt gepubliceerd op Pieter Witvliets lasterblog. Of de directeur van het NQA zelf het mailverkeer tussen mij en het NQA aan de Witvliets heeft doen toekomen of hij zijn secretaresse, Marinke Aantjens, daar opdracht voor heeft gegeven, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Dubbele agenda

Een andere vraag is of de andere directeur – en eigenaar – van het NQA, dr. Eus Schalkwijk, weet had van de capriolen van zijn medewerkers en in hoeverre hij zijn bedrijf laat gebruiken om de Witvliets hun kastanjes uit het vuur te halen. Want uiteraard hebben de Witvliets niet vermeld dat hun vragen richting NQA meer te maken hebben met het feit dat Pieter Witvliet onder het pseudoniem Joost Alfrik een aanhoudende lastercampagne tegen me is begonnen en hij er zijn levensopgave van heeft gemaakt iedereen te benaderen waarnaar ik verwijs. Witvliet hanteert zijn dubbele agenda vanaf het moment dat hij tot de vaststelling kwam dat op mijn website Steinerscholen.com bericht werd dat zijn oud-collega’s – waaronder Daan van Bemmelen, de oprichter van de vrijeschoolbeweging in Nederland – van pedofilie werden beschuldigd.

NQA BV, Raeflex BV en Carèntas BV

Volgens informatie op haar website ‘beoordeelt Netherlands Quality Agency BV. onderwijsinstellingen en adviseert ze bij hun interne en externe kwaliteitszorg. Opdrachtgevers zijn scholen voor voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs, hogescholen, universiteiten en bedrijfsopleidingen’. Vreemd genoeg is de opdrachtgever om een instelling te beoordelen de te beoordelen instelling zelf. Schalkwijk zegt daarover: ‘Dat klopt en dat is conform de wetgeving. De NVAO is de bewaker van het systeem’.

Opvallend is dat het NQA van haar partners er twee naar voor schuift: Raeflex BV, dat visitaties doet bij woningcorporaties en Carèntas BV, dat HKZ-beoordelingen in de ouderenzorg uitvoert. Bij die twee organisaties, die eveneens eigendom zijn van Eus Schalkwijk, zijn respectievelijk laatstgenoemde en Paul Thijssen directeur.

Schalkwijk benadrukt dat Thijssen pas in 2009 bij hem in dienst kwam, na de visitatie die het NQA bij Hogeschool Helicon (nu onderdeel Hogeschool Leiden) heeft gedaan. Tot 2009 was Thijssen adjunct-directeur bij het (ondertussen opgeheven) IOWO, waar zijn huidige werkgever, Eus Schalkwijk, twee jaar directeur was.

Paul Thijssen was vanwege vakantie niet bereikbaar voor commentaar.

 

 

 

Print Friendly
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *