Wiki

Ik ben Ramon De Jonghe, freelance publicist met focus op religieuze bewegingen, pseudowetenschap en onderwijs, vooral bekend als criticus en ervaringsdeskundige m.b.t. antroposofie en steiner-waldorf-vrijescholen. Ik ben getrouwd, heb vier kinderen en woon in Leuven.

Achtergrond

Ik groeide op in het zigeuner- en kermismilieu en leerde mezelf lezen en schrijven, vooral onder invloed van mijn grootvader, prof. dr. Frans Verachtert (1909-1988). Buiten een leergierige student bleek ik ook een talentvol atleet te zijn. Op 19-jarige leeftijd won ik zelfs de internationale halve marathon van Luxemburg bij de juniores, maar een blessure maakte een einde aan een verdere atletiekcarrière.

Mijn moeder, die me leerde kaartleggen, zag me graag als waarzegger carrière maken, maar kon me nooit overtuigen. Mijn biologische vader, waaraan ik de naam De Jonghe ontleen en die net zoals mijn moeder een Sinti was, heb ik nooit persoonlijk gekend. Omdat ik geen school had doorlopen en alleen het vak van foorreiziger had geleerd, zat er niet veel meer op dan in het familiebedrijf aan de slag te gaan. Ik werkte enkele jaren als standwerker op de kermis, maar bij de geboorte van mijn eerste kind brak ik radicaal met het zigeuner- en kermismilieu.

Nadat ik mijn diploma secundair onderwijs Moderne Talen voor de Examencommissie (middenjury) behaalde volbracht ik via zelfstudie een opleiding boekhouden. Een loopbaan als boekhouder zat er echter niet in. Als hulpboekhouder kreeg ik het met mijn eerste twee opdrachtgevers aan de stok, omdat ik weigerde met cijfers te sjoemelen. Een hele reeks baantjes in verscheidene sectoren passeerde de revue, waarvan vier jaar bij een begrafenisondernemer en een jaar in een nucleaire reactor, de meest memorabele zijn.

Focus op de steinerschool

In de periode van 2000-2006 was ik actief binnen de steinerschoolbeweging. Aanvankelijk als ouder, maar later ook als opvoeder en invalleerkracht, boekhouder, bestuurslid en bibliothecaris in een antroposofische bibliotheek (Via Libra). Van 2005 tot 2007 volgde ik de antroposofische lerarenopleiding van Hogeschool Helicon te Zeist (nu Vrije Pabo Hogeschool Leiden). Na het behalen van het propedeutisch diploma zette ik de opleiding stop, onder andere omdat de schoolleiding aanstoot nam aan mijn contacten met de pers en ik de opleiding te zweverig vond.

Omdat ik verhaal probeerde te halen na gewelddadige incidenten met een van mijn kinderen in de steinerschool, werd ik persona non grata binnen de Federatie van Steinerscholen. Ik kreeg een toegangsverbod tot de steinerschool van Leuven (Wijgmaal) en vervolgens ook alle andere Vlaamse steinerscholen. Dit was de aanleiding om een weblog te beginnen waarop ik niet alleen mijn ervaringen en die van anderen beschrijf, maar ook de achtergronden van het antroposofisch onderwijs duid. Mijn grote liefde, het schrijven van gedichten en kortverhalen, moet plaatsmaken voor verslaggeving. Om betrouwbare informatie te verstrekken, maak ik me aan de hand van de Code van Bordeaux de journalistieke werkwijze eigen. De respons op mijn blog is van in het begin groot en al vlug wordt Steinerscholen.com een dankbare bron voor onderzoekers en journalisten.

In 2009 verschijnt dan het boek Focus op de steinerschool, dat meer dan mijn persoonlijk verhaal, voor het eerst een duidelijk en geïnformeerd beeld schetst van de steinerschool in al haar aspecten: antroposofische wereldbeschouwing, heilpedagogisch concept, pseudowetenschappelijk kader en sociale deprivatie. Het is in dit opzicht een nationaal unicum.

In maart 2010 mag ik het boek tijdens een vragenronde met publiek overhandigen aan minister Pascal Smet. Er komt een recensie in het vaktijdschrift Impuls. In het zog van het boek volgen een reeks artikels en word ik meermaals geconsulteerd door diverse media.

Een tweede boek over antroposofie en steinerschool is gepland. Om de inhoud van mijn eerste boek voor een breder publiek toegankelijk te maken, heb ik het twee jaar na het verschijnen van de papieren versie integraal op het internet geplaatst.

Websites waarop ik publiceer

Steinerscholen.com

Netwerk Antroposofie

Antroposofie en samenleving

Publicaties via ander media 

 • Focus op de steinerschool – Onderwijs op maat van wie?, Unibook 2009, ISBN 978 90 814222 15 [1]
  • Publieke overhandiging ‘Focus op de steinerschool’ aan en gesprek met Minister van Onderwijs Pascal Smet (03/2010)
  • Uitgebreide recensie in peer reviewed onderwijsvakblad Impuls, ACCO 09/2010 [2]
 • Rudolf Steiners hersenspinsels in de praktijk,tijdschrift De Vrijdenker van de atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte, jrg.46 nr.7 september 2015
 • Groen verhaal over hormoonverstorend plastic in kleuterklassen, De Wereld Morgen 13/12/2012
 • Kinderen een (goed)gekeurd oor aannaaien, Wonder en is gheen Wonder (Skepp), 12de jaargang, Herfstnummer 2012/3
 • Euritmietjes, Kloptdatwel? 11/07/2012 [3]
 • Antroposofisch onderwijs – ritmisch (wakker) schudden, Kloptdatwel? 08/06/2011 [4]
 • Vrijescholen gebruiken misleidende getuigschriften, Indymedia VMC 06/02/2011 [5]
 • Steinerschool, De Standaard 29/07/2010 [6]
 • Die Waldorfschule: Eine soziale Frage?, Ruhrbarone 02/04/2010 [7]
 • Wel vrijheid van onderwijs, Nieuw Pierke 30/03/2010 [8]
 • Focus op de steinerschool, HVV Amsterdam 14/07/2009 [9]
 • Zwartboek steinerscholen of ‘Waldorfschulen’, VKC 16/11/2008 [10]
 • Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen, Antrovista 02/02/2008
 • Historiek steinerschool Leuven, Wijgmaal Digitaal! 10/01/2008 [11]

[6] op vraag van de redactie ingekort en gepubliceerd in de rubriek ‘Brief van de dag’ http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=602TD8CK (full version: http://weblog.steinerscholen.com/1919/09/06/brief-van-de-dag-full-version/ )

[11] niet gearchiveerd op Wijgmaal Digitaal!, maar hier nog te lezen http://steinerschool.blogspot.com/

Print Friendly

2 thoughts on “Wiki

 1. Is dit een persoonlijke en kwaadaardige strijd ten opzichte van de antroposofie? Het is totaal uit zijn verband gerukt!

 2. @M.L.Heine

  Sekten hoeft men niet te bestrijden, maar alleen te duiden.

  Je reageert overigens op een pagina die niet specifiek over antroposofie, maar wel over mij als blogbeheerder gaat. Als je een beetje had rondgekeken, zou je hebben kunnen zien dat ik wel over meer dan alleen antroposofie schrijf.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *