‘Brockwood nog meer sekte dan de steinerschool’

Ik heb ooit zitten tafelen met iemand die zowel naar een krishnamurtischool (Brockwood GB) als naar een steinerschool (Gent) was geweest. De ervaringen die mijn gesprekspartner daar opdeed zijn van die aard dat zelfs de meest vreugdevolle jongeling zijn geloof in de mensheid zou verliezen. Dat gebeurde bij hem ook – gelukkig niet blijvend. Maar de kritische blik op beide schoolnetten heeft hij er wel aan overgehouden.

Jiddu Krishnamurti

Brockwood was volgens hem nog meer een sekte dan de steinerschool, alhoewel er geen enkel uiterlijk teken van adoratie van de toen net overleden Krishnamurti te bespeuren viel. Krishnamurti liet tijdens zijn leven de school autonoom functioneren en zijn invloed beperkte zich tot het geven van lezingen. Maar wat baatte het? Krishnamurti werd door de medewerkers van de school als een god vereerd en zij probeerden zich aan hem te meten door zijn woorden te ‘gebruiken’ zonder ze te doorleven.

Deze blinde volgzaamheid maakte dat hun woorden door de studenten vaak als koel en afstandelijk werden ervaren. Het mens-zijn waarvan Krishnamurti zo vaak de mond vol had, was in de school ver te zoeken. Hypocrisie daarentegen was erin overvloed te vinden, iets dat overigens welig was beginnen tieren toen Krishnamurti van de aardbodem was verdwenen.

Een gelijkaardig verhaal in de steinerschool van Gent. Hypocrisie, vergezeld door verafgoding van Steiner, de grondlegger van de antroposofie. Daarbij viel in de school een zweem van racisme te bespeuren, dat direct of indirect – wie zal het zeggen – een gevolg was van de racistische uitspraken die Steiner in het begin van de 20ste eeuw heeft gedaan. Ook in deze school volgelingen en nog eens volgelingen en afstandelijkheid troef.

Rudolf Steiner

Er was weinig of geen aandacht voor het lichamelijke. Het geestelijke moest blijkbaar zo vlug mogelijk worden bereikt, wat maakte dat de lichamelijkheid werd veronachtzaamd. Op zo’n manier streven naar hoge geestelijke waarden, waarbij de lichamelijkheid wordt ‘gepasseerd’, leidt vaak tot ontaarding. Dit is een typisch kenmerk van wat in sekten gebeurt.

Ook hier had mijn tafelgenoot destijds een kater aan overgehouden. Het zat bij heel veel van die mensen in de steinerschool allemaal in het hoofd. Het leek wel of ze boven hun lichaam bengelden i.p.v. erin te zitten. Dat maakt het natuurlijk voor jongeren ongeloofwaardig.

Aan het einde van het gesprek waren we door het uitwisselen van ervaringen en ideeën dichter tot mekaar gekomen en kwamen we tot de conclusie dat het gesprek dat we hadden gehad er een van mens tot mens was. Blijkbaar proberen veel grote ‘wereldleraars’ dit element te propageren, maar krijgen het niet aan hun (al dan niet gewenste) volgelingen aangeleerd. Misschien komt dit, omdat het een activiteit is die niet aan te leren is en alleen maar spontaan kan ontstaan op een onverwacht moment. Het immense komt altijd onverwacht.

 

Dr. Michael Rogge blikt terug op 50 jaar ervaring met sekten

.
Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

30 thoughts on “‘Brockwood nog meer sekte dan de steinerschool’

 1. Wat vooraf ging;

  Ramon DJV said, on 15 april 2012 at 10:04
  Kees zegt: ‘ook jij zult waarschijnlijk geen antword weten te geven, wat voor jou nu eigenlijk precies racisme is?’

  Floris doet het dan heel uitgebreid, ik vind uitleggen wat ik racisme vind eigenlijk niet zo heel relevant om Steiners rassenleer te beoordelen.

  Maar kort gezegd vind ik het racisme wanneer mensen van een bepaald ras menen bepaalde eigenschappen of kwaliteiten te bezitten die specifiek zijn voor dat ras, o.a. om dat dan als beter of slechter van een ander ras te onderscheiden.

  Is Steiners leer nu minder of meer racistisch te maken aan de hand van mijn mening?

  Of wil jij het weer over iets anders gaan hebben? En beetje flauw dat je niet doorgaat met de discussie uit angst dat je wordt verbannen. Kan toch niet zo moeilijk zijn om een beetje de geplogenheden van het huis te respecteren?

  Ik denk niet dat Floris je geen spreekruimte wil geven, maar ik begrijp wel dat de discussie niet alle kanten hoeft uit te gaan en hij daarover waakt. Antroposofen hebben nogal eens de gewoonte om de meest gekke dingen erbij te halen (zie bijvoorbeeld nieuwe boek van Frans Lutters: Wie is Harry Potter?). En zo dwaal je al snel van het onderwerp af.

  En dat is toch nog altijd racisme in Steiners leer? Of wat heb jij op je agenda?

 2. Beste mensen die mogelijkerwijze hier terecht komen en meelezen of zelfs meeschrijven willen.
  Op een andere website
  http://fhs1973.wordpress.com/2008/09/22/antroposofie-ii-een-repliek/
  is een discussie begonnen (of beter gezet met andere mensen voortgezet), over het thema (vermeend) racisme bij Rudolf Steiner. Schrijver dezes heeft daar op zijn eigen individuele manier geprobeerd een ingang te scheppen om op een serieuze manier het thema wat velen heftig heeft bezig gehouden of nog steeds bezig houdt een vervolg te geven.Immers op die website van Floris Schreve zijn er al meerdere pogingen gedaan in die richting. o.a. ook te lezen in een in zijn geheel gekopieerd blog dat oorspronkelijk bij Hugo Verbrugh stond, en verder in de link zoals boven gerefereerd. (5 a 6 lange artikelen)
  Omdat de moderator Floris vond dat ik in mijn poging om het thema bespreekbaar te maken te veel buiten zijn vooraf bepaalde grenzen dreigde te raken, werd mij min of meer gedreigd dat als ik zo door zou gaan, ik in de ban gedaan zou worden. Als het op de betreffende website inmiddels niet weggehaald is, dan is alles nog na te lezen.
  Ik kon mij natuurlijk niet neerleggen bij deze aan mij gedane restricties waar anderen gaan bepalen of iets wel of niet antroposofisch zou zijn. En dat ik alleen wat volgens de moderator past binnen zijn opvattingen wat antroposofie zou moeten zijn mag opereren.
  Verheugenderwijs, Ramon de beheerder van deze website meldde echter dat hij niet van plan was zo rigoreus als moderator te gaan optreden. Natuurlijk zullen door mij wel de algemene fatsoensregels in acht genomen worden.
  Hij schreef dan ook:

  mag je wat mij betreft Steiners rassenleer koppelen aan cybernetica, Star Wars of Harry Potter.

  nu, dat waardeer ik zeer, dat mij geoorloofd is om eea uit te leggen er schijnbaar andere zaken, die er volgens mij wel alles mee te maken hebben toch bij te halen. Een echt vrij geestesleven in antroposofische zin, zou dat ook doen en niemand vooraf willen beperken, in zijn uitdrukkingsmogelijkheden, uit angst dat daar mischien iets genoemd wordt wat onwelgevallig is. Waarheid is niet een kwestie van smaak, sympathie of antipathie.

  Omdat die andere website zo overladen was met een vorige discussie met ellenlange citaten en herhalingen en weet ik niet meer alles, kon ik door de bomen het bos intussen niet meer zien. Het leek mij daarom belangrijk om heel basaal terug te gaan naar de kern. En ik stelde de vraag, wat is racisme (en ik bedoelde daarmee ook discriminatie) nu eigenlijk in je eigen woorden?
  Floris ging daar pas op in nadat ik me van die website had moeten terugtrekken. Tja te laat. Maar Ramon gaf me de gelegenheid om daarop terug te komen op zijn eigen website, vandaar de bovenstaande stukjes als begin om even aan het voorgaande te refereren.

  Ramon is ook in staat om het kort en bondig aan te duiden:

  citaat R; Maar kort gezegd vind ik het racisme wanneer mensen van een bepaald ras menen bepaalde eigenschappen of kwaliteiten te bezitten die specifiek zijn voor dat ras,

  o.a. om dat dan als beter of slechter van een ander ras te onderscheiden.
  einde citaat

  nu kunnen we dus beginnen daar op in te gaan en vragen wat bedoel je precies?, is het aanduiden van bepaalde eigenschappen die specifiek zijn voor een ras of kwaliteiten op zich al racistisch? in jouw ogen, of alleen als dat in vergelijking met andere rassen leidt tot een waardeoordeel beter of slechter? Ik heb je citaat even door een spatie in twee gedeeld omdat ik deel 1 iets anders vind dan deel 2

  Ik denk dat het goed is niet te grote gehelen tegelijk op te voeren, maar het te laten bij kleine behapbare stukjes. Tot zover even, vanwege het inleidingskarakter is dit toch nog een lang stuk geworden, maar de eigenlijke vraag staat in de laatste paar regels.
  vriendelijke groet Kees

 3. R;Fijn dat je zo in mijn mening geïnteresseerd bent, maar je hebt bij Floris Schreve een definitie van me gekregen van wat ik racisme vind. Ik zie niet echt het nut ervan in om die ene zin te gaan fileren, laat staan hem in twee te hakken. Ik speel overigens geen belangrijke rol in het debat over antroposofie en racisme.

  K; dat begrijp ik niet ik zie jouw naam in menig debat wat over dit thema gaat opduiken, dan moet er ook wel affiniteit met het onderwerp bestaan toch? Je hoeft toch niet steeds met Floris ruggespraak te houden op wat je mij moet gaan antwoorden?, laat staan dat deze hele discusie op de website van Floris gekopieerd word, terwijl de beste man gezegd heeft niets meer met een fundamentalist zoals ik te maken wil hebben?
  Ik wil gewoon graag weten waar nu de pijn bij jou zit van het vermeende racisme en waarom je daarvoor je pijlen richt op Steiner en antroposofie.
  Dat is toch het nut van discussies, dat ze de dingen duidelijk en helder maken? nog onduidelijkheden? Van mij had het niet onder het hoofdje sekten gehoeven hoor, maar een ander geschikt hoofdje zag ik niet en een nieuwe kon ik ook niet aanmaken.

 4. R:PS: wanneer mensen van een bepaald ras menen bepaalde eigenschappen of kwaliteiten te bezitten die specifiek zijn voor dat ras, kan dat afhankelijk van de genoemde eigenschappen of kwaliteiten racistisch zijn.

  K: als je meent een eignschap of kwaliteit te bezitten dan is dat nog maar gewoon een mening, en dat kan zeker racistisch geduid worden, maar als je het niet meent, maar echt hebt, zo’n eigenschap of kwaliteit, waarom zou daar dan iets racistisch mee gemeend kunnen zijn? Ik ben een bescheiden schaker, maar een grootmeester schaken heeft toch echt kwaliteiten en eigenschappen, waardoor hij het op schaakgebied van mij zal winnen, dat is toch gewoon objectief? Als blijkt dat in de hele wereld momenteel het merendeel der techniek ed vormgegeven is vanuit de westerse wereld, telefoon, treinen, vliegtuigvetkeer ed, is dat dan niet waar? Op het gebied der techniek dan…Daardoor is er niets minderwaardigs aan bijv. Indianen,maar objectief gezien is hun bijdrage aan de wetenschap minder groot.Gewoon feitelijk,niet discriminatorisch of racistisch.Of zie je dat anders?

 5. Ik blijf het grappig vinden

  Kees: ‘Waarheid is niet een kwestie van smaak, sympathie of antipathie’

  Steiner (GA 349):’ ‘Dadurch, daß er das tut, wirken über den ganzen Menschen hin die Kräfte des Weltenalls (Zeichnung, links). Überall nimmt er Licht und Wärme auf, überall. Das verarbeitet er in sich selber. Da muß etwas da sein, was ihm hilft bei diesem Verarbeiten. Nun, sehen Sie, das, was ihm da hilft beim verarbeiten, das ist namentlich sein Hinterhirn. Beim Neger ist daher das Hinterhirn besonders ausgebildet. Das geht durch das Rückenmark. Und das kann alles das, was da im Menschen drinnen ist an Licht und Wärme, verarbeiten. Daher ist beim neger namentlich alles das, was mit dem Körper und mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, lebhaft ausgebildet. Es hat, wie man sagt, ein starkes Triebleben, Instinktleben. Der Neger hat also ein starkes Triebleben. Und weil er eigentlich das Sonnige, Licht und Wärme, da an der Körperoberfläche in seiner Haut hat, geht sein ganze Stoffwechsel so vor sich, wie wenn in seinem Innern von der Sonne selber gekocht würde. Daher kommt sein Triebleben. Im Neger wird da drinnen fortwährend richtig gekocht, und dasjenige, was dieses Feuer schürt, das ist das Hinterhirn.
  Manchmal wirft die Einrichtung des Menschen noch solche Nebenprodukte ab. Das kann man gerade beim Neger sehen. Der Neger hat nicht nur dieses kochen in seinem Organismus, sondern er hat auch noch ein furchtbar schlaues und aufmerksames Auge. Er guckt schlau und sehr aufmerksam. Das könnten Sie leicht als Widerspruch auffassen. Aber das ist so; Wenn da vorne der Nerv des Auges (Zeichnung), so gehen die Nerven just in Hinterhirn hinein; die kreuzen sich da. Der Nerv, der geht also ins Hinterhirn. Und weil der Neger das Hinterhirn besonders ausgebildet hat, deshalb guckt er auch so schlau, deshalb ist er ein so schlauer Beobachter der Welt’.

  Vraagje aan Kees: Als je het over ‘Waarheid’ hebt, doel je dan ook op dit soort tirades van Steiner over ‘der Neger’?
  Dan wordt het interessant. Ik heb je overigens niet geband, je bent zelf met slaande deuren vertrokken.

 6. In dit geval dat je datgene waarover je het wilt hebben naar voor brengt in een een tekst met argumenten die je stelling kracht bijzetten.

 7. Kom kom Kees, ik vraag jou gewoon wat jij daarvan vindt als iemand (hoeft niet Steiner te zijn) zoiets komt vertellen zoals hierboven gesteld. Ik beantwoord ook jouw vragen zo goed als mogelijk. Dus nu niet flauw gaan doen.

 8. Ik ben geen historicus, maar iets is me toch bijgebleven van de lessen geschiedenis. Namelijk dat de eventuele kansen die Indianen hadden om hun cultuur op een hoger niveau te tillen tamelijk sterk zijn gekeerd door 500 jaar genocide. Dat zou misschien een verklaring kunnen zijn waarom Indianen vanuit de reservaten waarin ze veelal noodgedwongen verblijven moeilijker toegang hebben tot de wetenschappelijke wereld.

 9. Nou om daar eerlijk op te antwoorden, als iemand daarmee zou aankomen, zou ik denken wat een warhoofd.

 10. Ja hoor, er zijn verschillende verklaringskaders mogelijk,maar dit staat nog steeds los van racisme

 11. Ja, warhoofd is wat jij vindt van degene die zoiets racistisch zegt als dat wat ik aanhaal. Maar wat vind jij zelf van de inhoud? En die is ‘dat het verschil tussen blank en gekleurd afhankelijk is van de eigenschap van het fysieke lichaam om zich te laten doordringen door geest. In dien verstande dat wanneer de geest niet goed kan doordringen, het lichaam onder demonische invloed gekleurd wordt.’

 12. ik wil trouwens melding maken van stalking, ik zie hieronder iemand die op mij probeert te reageren, die kort tevoren op zijn eigen weblogje nog zei dat hij niets meer met zo’n rasfundamentalist als mij te doen wilde hebben,
  deze wankelmoedige persoon kan ik niet meer als serieus beschouwen en zal derhalve hier en zoals ik al aangaf op zijn eigen webstekje niet meer op hem reageren, er moet er tenslotte een een beetje konsekwent zijn en niet op eerder gemaakte uitspraken terugkomen, dus laat mij dat dan maar zijn, zolang het tenminste nog leuk blijft op dit forum…en dat kan zomaar opeens veranderen als de ware intenties niet aanwezig blijken te zijn..

 13. nou heb ik gedaan, ik probeer er achter te komen wat nu eigenlijk het punt is dat men denkt dat Steiner racistisch zou zijn, tot op heden heb ik nog niets kunnen achterhalen wat daar in de verste verte op lijkt, ik kan er natuurlijk niet ala Floor een monoloog van maken, er is interaktie nodig jij zegt dat dat racisme er is en ik zeg van niet, dus als je daarmee aankomt, kan het betoog verder gaan, interaktief..

 14. We gaan er niet al te veel gedoe om maken, maar ik denk dat het een misverstand is. Dit schreef ik o.a. Floris’ weblog toen jij vrij dwingend (‘moet je me die ook geven’) naar de link naar mijn website vroeg:

  (…) Ramon DJV said, on 15 april 2012 at 11:11

  ‘….moet je me die ook geven’

  Hoho, niet zo dwingend, Kees. Ik vind deze webstek een ideale plaats om over racisme in Steiners leer te discussiëren. Te meer omdat Floris zo veel beter is ingevoerd in die materie dan dat ik dat ben. Ik weet dus niet goed waarom je hier niet gewoon de opening die je al hebt optimaal benut?

  Ik ken Floris als een redelijk man, die veel werk van zijn betogen maakt, scherp kan discussiëren en best wel kritiek kan verdragen. Dus wat houdt je tegen?

  De link naar mijn website Steinerscholen.com zit onder mijn naam (ik modereer daar wanneer nodig reacties) en op http://ramondejonghe.wordpress.com/ kan je ook terecht. Op deze laatste, mijn persoonlijke en deels privé-weblog, mag je wat mij betreft Steiners rassenleer koppelen aan cybernetica, Star Wars of Harry Potter.
  Maar ik hoop dat je hier met een gestructureerd betoog komt (…)

  Waarmee dus gezegd is dat jij hier van mij het verhaal mag doen waarvoor je vreesde dat je dat bij Floris niet zou mogen doen. Maar wat is dat verhaal?

  Nu heb ik de indruk dat jij mij een verhaal wil laten doen. Ik zie ook vragen aan me gericht m.b.t. een verhaal dat er nog niet is gekomen, mede doordat een elders gevoerde discussie voortijdig is afgebroken.

  Misschien kan je begrijpen dat ik hier weinig zin in heb, omdat ik er geen voeling mee krijg. Wat wil je nu precies vertellen?

  .

 15. en dat kan ik ook nog wel nader uitleggen, ik zou dan denken iemand konstrueert van iets wat hij kennelijk niet begrijpt een karikatuur en vervolgens begint hij zijn eigen geschapen karikatuur aan te vallen,

 16. Ik heb gisteravond diverse reacties geschreven die er niet meer opstaan, of dat een beheerprobleem is of iets anders weet ik niet, maar zoals het nu ga is het zinloos ik moet ook nog voor extern geheugen gaan spelen en daar pas ik voor…

 17. Ik heb tot nu toe alles doorgelaten dat is binnengekomen, Kees. En ook in de spambox zit niks. Verwijderd heb ik ook niks.

 18. Hoe het ook zij, het is tamelijk zinloos en dus tijdverspilling wat hier gebeurd. Een ding nog ik heb het Harry Potter boekje niet gelezen, wel een recentie ervan , maar ik geloof toch niet dat Harry ons geheugen kan wegtoveren, maar wel het gezonde verstand kan beinvloeden, want dat begint alom te vertroebelen.
  Ramon ik zal je verder niet meer vermoeien met wat je eigenlijk niet wil en liever door anderen laat doen , dus beheer je webstekje voortaan maar weer in vrede,
  Als niet roker geef ik toch maar de pijp aan Maarten.
  Doeg!

  Ps ik weet dat nu Floor&co in jubelen uitbarst en dit als een ecatante overwinning in het racismedebat zal gaan willen claimen, nu ok wens Floor&co Een goede racismearme toekomst, het ras der antroposofen is toch gedoemd uit te sterven;)

 19. (…) Kees op 17 april 2012 om 10:10

  Hoe het ook zij, het is tamelijk zinloos en dus tijdverspilling wat hier gebeurd. Een ding nog ik heb het Harry Potter boekje niet gelezen, wel een recentie ervan , maar ik geloof toch niet dat Harry ons geheugen kan wegtoveren, maar wel het gezonde verstand kan beinvloeden, want dat begint alom te vertroebelen.
  Ramon ik zal je verder niet meer vermoeien met wat je eigenlijk niet wil en liever door anderen laat doen , dus beheer je webstekje voortaan maar weer in vrede,
  Als niet roker geef ik toch maar de pijp aan Maarten.
  Doeg!
  Ps ik weet dat nu Floor&co in jubelen uitbarst en dit als een ecatante overwinning in het racismedebat zal gaan willen claimen, nu ok wens Floor&co Een goede racismearme toekomst, het ras der antroposofen is toch gedoemd uit te sterven;) (…)

  Kees,

  Je komt met niks, je wilt op Floris niet ingaan en terwijl suggereer je dat ik onwillig ben en dat ik dingen liever door anderen laat doen?

  Ik denk toch dat ik vrij geduldig ben met het beantwoorden van de ene weinig aan het onderwerp gerelateerde reactie na de andere? Ik heb begrepen dat jij Steiners racistische uitlatingen niet als racistisch interpreteert. Van mij mag je dat verdedigen. Waarom doe je dat dan niet?

  Ik lees hierboven dat je onderstaand fictief citaat een karikatuur vindt? Wat is daar karikaturaal aan dan?

  (…) …dat het verschil tussen blank en gekleurd afhankelijk is van de eigenschap van het fysieke lichaam om zich te laten doordringen door geest. In dien verstande dat wanneer de geest niet goed kan doordringen, het lichaam onder demonische invloed gekleurd wordt (…)

  En als iemand dit zo zegt, is dat dan volgens jou racistisch?

 20. Geplaatst in aardespiegel, maar nog onder moderatie;)

  Beste medewerkers van aardespiegel, boven had ik een linkje geplaatst naar een website van ene Floor Schreven (hij schreef ook heel veel) met de tekst erbij; interessant. Nu ik heb me zogezegd in het hol van de leeuw gewaagd en gepoogd of het mogelijk was daar wat zinnigs boven tafel te krijgen. Ik moet helaas zeggen naief als ik was dat dat daar totaal onmogelijk bleek, ook bij een kompaan ene Ramon, die hier ook post bleek dat niet mogelijk. Mijn ervaring is inmiddels schenk geen aandacht meer aan deze wat men in internetland trollen noemt, want er is geen enkele serieuze belangstelling om ook maar een discussie aan te gaan die niet voldoet aan alle reeds aanwezige vooroordelen.

 21. Kees,

  Heb jij daarvoor 19 reacties nodig? Om tot de conclusie te komen dat je niets zinnigs boven tafel krijgt?

  Wat houdt je overigens steeds tegen om iets zinnigs te vertellen? Gewoon doen, Kees. 🙂 Laat nu eens een keer zien waarvoor antroposofen staan.

  Ga eens voor je zaak staan en spreek jezelf uit. Succes!

 22. Tja Kees,

  Buiten het klagen dat volgens jou ik – maar ook Floris – geen discussie willen voeren, heb jij m.i. niks ingebracht wat tot een discussie zou kunnen leiden. Je hebt daar nochtans de kans toe gekregen: je bent niet gemodereerd. Mag ik stellen dat jij eigenlijk helemaal niks te vertellen hebt over Steiners rassenleer, maar gewoon een beetje komt proberen om mij een heel verhaal te laten doen om dan hier en daar een vlieg proberen af te vangen?

  Als jij optreedt als representant van de antroposofie heb ik daar alle begrip voor. Maar het is niet effectief.

  Niet ik sta ter discussie, maar de leer van Rudolf Steiner, de man waarvan Stephan Geuljans in zijn artikel zegt dat men hem beschuldigde als zijnde anarchist, darwinist, vrijmetselaar, jezuïet, illuminaat, communist, zwarte magiër en antisemiet. Geuljans vergeet uiteraard nog wel een en ander, o.a. schizofreen en drugsgebruiker. En gezien de ideeën zit daar wel wat in, maar zeker kunnen we het nooit weten. Daarom is de persoon Rudolf Steiner ook niet zo belangrijk. Maar wel de leer, waaronder die van de rassen.

  Maar misschien kan jij, als vertegenwoordiger van de antroposofie, een vraag die Stephan Geuljans niet wil beantwoorden behandelen? Het gaat om volgende stelling van Geuljans:

  (…) Nu wordt het interessant omdat volgens Rudolf Steiner een ras altijd tot de afdalende evolutie of degeneratie behoort. Volgens hem hebben rassen hun oorsprong in de prehistorie en is hun ontstaan afgesloten aan het einde van de laatste ijstijd (10.000 v.Chr.). Hij noemt dat in aansluiting met Plato de Atlantische periode vanaf welke tijd het geen zin meer heeft over rassen als ontwikkelingsprincipe te praten.(…)

  Nu is er natuurlijk die bekende schets uit GA 100, waarin met een opklimmende lijn de ontwikkeling van de mensheid wordt getoond met bovenaan de Europeaan, onderaan de ‘Atlantiër’ en als decadente vertakking het apengeslacht en de indiaan.
  Wanneer nu alle rassen hun ontstaan is afgesloten aan het einde van de Atlantische periode en ze in een afdalende evolutie zouden zitten, waarom zijn dan de indianen na die Atlantische periode een decadente vertakking? Als toch alle rassen degeneren? Of bedoelt Steiner dat weliswaar alle rassen degenereren, maar sommige rassen veel sneller dan andere?

  Kan jij, als woordvoerder van Rudolf Steiners antroposofie en die dus van de hoed en de rand zou moeten weten, dit verklaren, Kees? Of geef je verstek?

 23. Omdat Kees – die de gewoonte heeft om ergens binnen te komen, dan wat te gaan roepen om vervolgens verongelijkt te verdwijnen – her en der aan het verkondigen is dat met hem niet wil worden gediscussieerd en hij daarbij mij en anderen nogal wat onwelvoeglijke zaken toedicht, heb ik even de Antroposofische Vereniging in Nederland gevraagd wat zij vinden van iemand die als lid van hun vereniging mee de antroposofie gestalte geeft zich profileert zoals Kees dat doet.

  En nu maar hopen dat de AViN een stem heeft. 🙂

 24. Nadat ik ook de Aardespiegel op de hoogte had gebracht van mijn standpunt m.b.t. de bedenkelijke reacties van Kees Kromme en ‘Joost Alfrik’ op hun website, zijn ze aan het modereren gegaan en is m.i. een signaal gegeven m.b.t. ongepast gedrag zoals dat van Kees en Joost.

  Het gebaar dat de Aardespiegel hiermee maakt zie ik als een streven naar objectiviteit en indien de gelegenheid zich voordoet zal ik ingaan op de uitnodiging om een stuk te schrijven voor dit tijdschrift. Ik heb de Aardespiegel dan ook de positieve feedback gegeven dat hun ingrijpen op zijn plaats was. Ik hoop dat ze zich zullen blijven distantiëren van lastercampagnes tegen mensen die kritisch berichten over de antroposofie en haar werkvelden, en het inhoudelijk voeren van de discussie hoog in het vaandel dragen.

  Heel geschikt is overigens ook dat Stephan Geuljans, kernredacteur van de Aardespiegel, in het meest recente periodiek voor abonnees een antwoord geeft op de vraag die ik hem stelde n.a.v. het ‘Indianancitaat’ (zie eerdere reacties hierboven).

  Er komt dus nog een vervolg aan in die discussie.

 25. Wow, misschien moet ik me nog iets meer verdiepen voordat ik de keuze maak me aan te melden voor Brockwood Park School…

Geef een antwoord