Vertegenwoordigen steinerpedagogie Pieter HA Witvliet – Joost Alfrik

Steinerpedagoog kijkt een keer verder dan het antroposofisch onderwijs en wat hij ziet, daar heeft hij een oordeel over.

Over de redactie van onderwijstijdschrift Impuls:

‘Ik ken de mensen niet; maar als ze niet uit het vrijeschoolonderwijs komen, is me hun oordeel niet veel waard. Evenmin als de bevindingen van de door jou genoemde onderwijsdeskundigen. Zij hebben hun opvattingen over “het” onderwijs en daar zetten zij niet daarmee overeenkomende systemen tegen af.’

Over de Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen:

‘Als de Belgische Federatie de Vrijescholen antroposofisch noemt, zitten ze er eenvoudigweg naast’

Over Onderwijsinspectie:

‘Ik hecht weinig belang aan kwalificaties die van het meest uiterlijke niveau zijn dat je je kunt denken. Totaal gespeend van de bedoelde werkelijkheid’

Over mij:

Ik moet dus constateren dat de Jonghe nauwelijks ervaring heeft als leerkracht aan een steinerschool. … De Jonghes benadering van de vrijeschoolpedagogie is vooral een theoretische. … Nu kun je nog zo veel bestuderen, lezen enz: je zult het in je klas moeten waarmaken; daar zit de worsteling die tot ervaring leidt en uit die ervaring kun je dan spreken. … Van veel van de Jonghes reacties van de laatste dagen zou je kunnen denken:weggooien.

Over mij? Nee toch?

Gevalletje ad hominem

De relatie van antroposofen met critici van de antroposofie en werkgebieden vanuit diezelfde antroposofie staat bekend als moeizaam. Nu is het geen nieuws meer dat leden van kleine religieuze bewegingen in obscure achterkamertjes hun ongenoegen over wie zich vragen stelt bij hun manier van handelen, op weinig godsdienstige wijze uiten. Op zich zijn  aanhangers van Steiner daarin niet onderscheidend. Anders wordt het wanneer iemand de actieradius van zo’n achterkamertje dusdanig gaat uitbreiden dat hij bij wijze van spreken op het marktplein gaat staan roepen en schelden. Dan onderscheid je jezelf volgens mij wel van de gemiddelde geloofsfundamentalist.

Ik ben niet zo’n voorstander van roepen en schelden, en al zeker niet wanneer het aan mijn adres is gericht. Meestal maak ik me ervanaf met een grap of iets dergelijks, omdat ad hominem reacties meestal toch een gebrek aan argumentatie verraden en het alleen maar olie op het vuur is wanneer zo’n ad hominem reactie wordt beantwoord met argumenten of feiten. De ander draait dan vaak helemaal door en er komt uiteindelijk niet veel meer uit dan ‘op de man’. Dus ga ik er wel een keer iets van zeggen. Want ik heb te maken met zo’n gevalletje.

Zelfde e-mailadres, zelfde IP-adres, zelfde schriftuur, zelfde loopbaan, …

Op mijn weblog Steinerscholen.com kwamen de voorbije jaren vanop hetzelfde internetadres onder twee verschillende namen, Joost Alfrik en Pieter HA Witvliet, talrijke geagiteerde berichten binnen. Achter beide namen bevindt zich iemand die zich als steinerschoolleraar en/of (steiner)lerarenopleider voordoet. Opvallend was dat de berichtgeving die onder die namen werd geplaatst periodiek afwisselde van de ene naam naar de andere en veel overeenkomsten vertoonde. zowel wat stijl, als wat inhoud betrof.. De naam Witvliet is gaandeweg wat op de achtergond verdwenen, terwijl de naam Alfrik meer en meer in beeld kwam. Op een gegeven moment duiken ze zelfs een keer beide op in dezelfde discussiedraad. Van de verschillende e-mailadressen gelinkt aan Witvliet/Alfrik, is er een gezamenlijk. Joost spreekt  zelfs over ‘wij’ als hij het heeft over het ‘zo nu en dan samenkomen van hem en Witvliet’.  Joost Alfrik is een pseudoniem voor meerdere personen?

Paradox: intellectueel bedrog

Steinerpedagoog Alfrik heeft ondertussen twee weblogs opgestart om mij in diskrediet te brengen en heeft de voorbije vier maanden onder het mom van ‘niet persoonlijk’, een dertigtal berichten geplaatst, waarvan bij een twintigtal mijn naam in de titel, ondertitel of eerste zin van het bericht verschijnt. Hoe vaak mijn naam genoemd wordt in Alfriks teksten is niet te schatten, maar het lijkt wel fetisjisme (maar niet persoonlijk).

Alfrik schuwt geen middelen: vervalsen van e-mails, bedrog door het posten van forumberichten alsof het e-mails zijn, misbruiken van persoonsnamen, gebruik van onbestaande e-mailadressen, publiceren van privé-berichten, en ga zo maar door…

Alfriks manier van publiceren kenmerkt zich door een chaotische, onsamenhangende schrijfstijl met veel schrijffouten (40 jaar ervaring in de steinerschool, tja), die nog wordt versterkt door een rommelige en schreeuwerige lay-out.  Meestal hebben zijn stukken geen inleiding, gaat het verhaal alle kanten uit, eindigen ze met een soort sloganeske aha-erlebnis die blijkbaar alleen hij of anderen die zijn ingewijd in zijn wijsheid kunnen begrijpen en citeert hij vaak verkeerd of met weglating van woorden of zinsdelen zonder dat aan te geven. Bovendien, en dat stemt toch echt tot nadenken, reageert hij zelf op zijn stukken alsof hij met anderen in gesprek is. Zo kopieerde hij een stuk tekst van me, postte het als reactie onder een van zijn berichten en ging daar dan op reageren alsof ik die reactie had gepost. Hoe gek kan het nog worden?

Heb ik een stalker?

Een andere manier waarop Alfrik mij in diskrediet wil brengen, is door in allerlei internetdiscussies waaraan ik deelneem op te duiken, wat te gaan roepen in mijn richting en dan weer even snel als hij is gekomen te verdwijnen. Het komt nogal a-sociaal over en in combinatie met het geroep op zijn blogs tegen zichzelf, vraag ik me af of ik niet te maken heb met een of andere doorgedraaide fundamentalist die zich uitgeeft als leraar?

Alfrik heeft contact opgenomen met de uitgever van mijn boek en met de recensent van het onderwijsvakblad Impuls, die een uitgebreide recensie van mijn boek heeft geschreven. Hij heeft deze mensen op zijn eigen, aparte manier proberen te overtuigen van zijn inzichten, die dienst moesten doen om te weerleggen wat in mijn boek wordt aangekaart. Waaruit bestond Alfriks betoog? Uit niet meer dan een blogbericht waarin hij weer van de hak op de tak springt en dat wat redeneer- en schrijfkunst betreft het niveau van het secundair onderwijs amper haalt.

Het zou te langdradig worden om een bloemlezing te maken van de inzichten van deze woordvoerder voor het antroposofisch onderwijs, maar om de lezer een idee te geven waarom ik het nodig heb geacht om toch maar even aandacht te besteden aan schijnbaar geprikkelde steineradepten, kan deze quote van Alfrik al verhelderend zijn.

Ik vroeg je aan te tonen dat het vertellen van de mythe van Atlantis bedoeld is om Steiners visie in de Waldorfschool binnen te loodsen.

Alsof er een verborgen agenda zou bestaan.
Ik noem dit nu weer onzin, flagrante onzin en afgezet tegen mijn eigen integere streven het geschiedenisonderwijs op de Waldorfschool zo goed mogelijk te geven, een absurde gedachte, ontsproten aan een ziek brein (wat niet perse het jouwe hoeft te zijn, maar gezien je gedachtensprongen in andere rubrieken wel mogelijk)

Koekoek

Dat was januari 2011. Ondertussen is Alfrik in min of meer dezelfde stijl, maar met meer fanatisme, opgedoken op allerlei websites waarop ik gereageerd heb of  waar artikels van me zijn verschenen:

 1. Steinerscholen.com: Alfrik krijgt een vraag voorgeschoteld m.b.t. een stelling die hij poneert over de steinerpedagogie en ondanks zijn zogenaamde 40 jaar ervaring weet hij na herhaaldelijk aandringen van de vraagsteller geen antwoord te verzinnen. Het laatste dat we op Steinerscholen.com van Alfrik zien, tenminste onder die naam, is wat gescheld;
 2. Ruhrbarone: Alfrik valt op zijn bekende manier met de deur in huis en deponeert niet meer dan een link naar zijn blog onder een artikel. De reactie wordt verwijderd. Ruhrbarone houdt niet van verwijzingen zonder inhoud;
 3. Klopt dat wel?: Hier zien we zowaar een gematigde Alfrik die niet meteen begint te roepen of de ad hominem toer opgaat;
 4. Mijn hersenspinsels en gedachtekronkels (van Floris Schreve): daar kreeg Alfrik geen voet meer aan de grond
 5. LinkedIn Vrije School Alumni (daar wees men Alfrik beleefd de deur)

Uitspraak van Floris Schreve, gedaan tijdens een discussie in de LinkedIn groep Vrije School Alumni:

Ik snap dat het allemaal behoorlijk irritant begint te worden (daarom probeer ik de discussie op deze plek ook enigszins te mijden), maar ik wil er wel aan toegevoegd hebben dat deze meneer Alfrik (pseudoniem) uitsluitend dit forum heeft betreden om zijn campagne tegen Ramon de Jonghe (en sinds kort blijkbaar ook tegen mij) uit te breiden. Hinderlijk is het zonder meer, …

Bisnummer van een voorstelling

In 1968, net 22, leerde ik de vrijeschoolpedagogie kennen en daarmee de antroposofie. In 1970 werd ik vrijeschoolleerkracht en bleef dat tot mijn pensionering.

De antroposofie heeft, met de vrijeschool voorop, mijn leven verrijkt.

Een aantal jaren geleden maakte ik kennis met de weblog van Ramon de Jonghe, waarop hij de steinerschool kritisch volgt.

Dat is zijn goed recht en als hij zaken kritisch wil onderzoeken, kan dat vruchtbaar zijn voor de scholen en/of leerkrachten die het betreft.

Zowel op zijn blog als in zijn boek herken ik situaties die ik op een vergelijkbare manier heb meegemaakt;

maar ik kom ook zaken tegen die ik absoluut niet herken.

Daar waar het gaat om de handelwijze van mij weliswaar onbekende, maar toch in het werk staande collega’s, moet ik de krtiek of de zorg van de Jonghe en de reageerders op zijn blog soms onderschrijven, of komen mij de vermelde omstandigheden bekend voor.

Dat is nog iets anders, dan wat de Jonghe probeert aan te tonen: de steinerschool deugt niet.

Met het lezen van zijn boek, heeft hij mij de indruk gegeven dat ik 40 jaar aan iets heb meegewerkt, wat ik beter niet had kunnen doen. Of, zoals de Jonghe het zelf aan mij stelde: “je hebt 40 jaar in een leugen geleefd”.

Als dat zo is, dan is dit voor mij, en honderden leerkrachten aan vrijescholen, bijzonder bitter.

Een reden voor mij om de de Jonghes boek eens door te lezen en over een aantal onderwerpen mijn licht te laten schijnen.

Joost Alfrik

http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/about/

Idem dito?

Pieter HA Witvliet

Bijna 40 jaar was ik met hart en ziel Vrijeschoolleerkracht. Ik begon in Den Haag en was omringd door zeer inspirerende collega’s: Veltman, van Wettum, Julius, om er maar een paar te noemen. De voordrachten van Lievegoed; de cursussen van Mees. Inspiratie en enthousiasme. (…)

Mijn vrouw werkt als euritmiste op een Vrijeschoolbovenbouw. Altijd t/m/ klas 12. Toen kwam “studiehuis” (inmiddels een stille dood gestorven) en euritmie in klas 12 kon niet meer. Toen kwamen weer andere “vernieuwende gezichtspunten” van onderwijskundigen: geen euritmie meer in klas 11 en 10. Voor hoe lang nog?
De laatste jaren was ik minder actief en werkte als invaller op een Vrije School, die, naar mijn mening als ervaren Vrijeschoolleerkracht een sterke Vrije School is. Toch beoordeelde de inspectie deze als zwak. En wat me het meest verbaasde was dat iedereen dit accepteert! Veel ouders voorop!
De inspectie-they are all honourable (wo)men-heeft dus de waarheid omtrent sterkte en zwakte van een (Vrije)school. In pacht. Mensen die de waarheid claimen zijn bijna a priori gevaarlijk. Dat zien we bij bepaalde godsdienstige stromingen.
Als er een “Vrijeschoolinspectie” bestaande uit ervaren Vrijeschoolleerkrachten een oordeel zou vellen over een school, dan kun je je als school terecht zorgen maken, als je als zwak gekwalificeerd zou worden, maar door de : gewone” inspectie…..Inmiddels is de wetgeving zo dichtgetimmerd, dat iedere “ongehoorzaamheid” wordt bestraft met subsidiegevolgen: dus “wiens brood men eet…”
26 november 2010 11:47

En dan zien we waar het schoentje wringt.

pieter ha witvliet zei

Beste Michel Gastkemper,

Nadat ik ook de site van de Jonghe uitvoeriger heb bestudeerd, voelde ik me geroepen een paar artikelen van commentaar te voorzien.
Ik stootte echter ook op een artikel over misbruik. Dat vind ik van zo’n laag allooi, dat ik de discussie met hem per direkt ben gestopt.
Ik weet niet of hij de moed heeft mijn reacties te laten staan-u kunt ze nu (nog) lezen onder : recent.
Groet

30 december 2010 08:46

Ah zo?

Pieter zit in zijn maag met een artikel van me waarin ik verwijs naar een oud-leerling van de Vrije School Den Haag die enkele steinerpedagogen aanwijst m.b.t. pedofilie. De man getuigt o.a. dat hij slachtoffer was van de pedofiele avances van Daan van Bemmelen, de oprichter van de Vrije Scholen in Nederland. Pieter heeft een lans proberen te breken voor zijn oud-collega door contact op te nemen met zowel de familie van wijlen Daan Van Bemmelen als met mensen uit zijn entourage. En toen werd het stil. Waarschijnlijk heeft Pieter het er moeilijk mee dat een van zijn voorbeelden door een slachtoffer pedofiel kan worden genoemd zonder dat de nabestaanden iets ondernemen. Wat op zijn minst vreemd is, niet? We pikken het terug op.

Wordt vervolgd…

Update 09/05/2012

De naam ‘Joost Alfrik’ wordt door meerdere steinerschoolleraren gebruikt om kritiek op de steinerschool, de antroposofie en Rudolf Steiner te bestrijden. Het lijkt op wat de Zweedse antroposoof Sune Nordwall doet: onder verscheidene namen het internet afschuimen om kritiek op alles wat met antroposofie te maken heeft proberen de kop in te drukken. Nordwall wordt overigens betaald door de Engelse steinerschoolgemeenschap om het debat op internet te ‘monitoren’. Dat betekent o.a. dat hij kritische reacties op forums d.m.v. juridische dreiging laat verwijderen. De antroposofische interpretatie van vrijheid van geestesleven?

j.alfrik zegt:
31/01/2011 om 14:52

(…) Ik zie dat je mijn inbreng in de Parcivaldiscussie hebt verwijderd. Dat komt, zoals je zult zeggen, door het feit dat je niet kunt uitsluiten, dat ik, Joost Alfrik, niet dezelfde ben als Pieter HA Witvliet. Maar wat maakt dat uit.
Wij kunnen ook niet uitsluiten dat bv een Erika en een Koen niet door jou zijn verzonnen.
Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site.(…) Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.
Het wordt je te heet onder de voeten en zo kom je mooi van ons af.
Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.(…)

‘….dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.’

Ik heb de indruk dat ze van pure wanhoop ook hun toevlucht tot leugens blijven nemen. Zo deden Pieter Witvliet en co  zondag 06/05/12 op hun blog alsof ik aan het woord was toen ze dit schreven:

(…) “Om mijn lezers niet te betuttelen zou ik ze in staat moeten stellen ook kennis te nemen van Alfriks gezichtspunten op mijn artikelen-maar dan moet ik een link geven en komen ze er wellicht achter hoe ik hen manipuleer en indoctrineer: ik zeg nu dat ik hen wil beschermen tegen een waardeloos blog.

Het lijkt erop alsof de Jonghe zegt: “Ik heb het nodig dat ik door kan drukken wat ik wil; ik praat met mijn lezers, maar innerlijk houd ik hen voor de gek” (…)

http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/05/06/zo-zijn-onze-manieren-manieren-zo-zijn-onze-manieren/

Doordat ze in het begin van hun blogbericht delen van een bericht van mij aan hen publiceren en Pieter Witvliet en co dit door hen verzonnen stuk ertussen plaatsen, lijkt het alsof het citaat van mij komt.

Hun handelen is natuurlijk strafbaar, want pure laster. Dat opent wel enkele interessante perspectieven om tegelijk wat andere zaken aan de kaak te stellen.

Tot zover deze update, die nog een keer toont welke sujetten zich zoals opwerpen als verdedigers van de steinerschool, Rudolf Steiner in het bijzonder en de antroposofische beweging in het algemeen.

Het is misschien de moeite van het vermelden niet waard, maar voor de lezer kan het wel iets bijdragen aan de beeldvorming van de antroposofische beweging. En hoe integer men daar is.

Update 25/06/2012

Het team van de gepensioneerde invalleerkracht Pieter Witvliet  leert geleidelijk aan toch iets door mijn artikels te lezen (nu nog leren om niet met de staart tussen de benen te verdwijnen uit discussies), namelijk dat Steiner de steinerschool oprichtte om zijn visie te verwerkelijken. Witvliet en co schrijven het nu zelf op hun blog. Hun stuk is overigens een herhaling van wat ze eerder al hebben geschreven. Maar ze doen dan ook vrijwel niks anders dan oude berichten gewoon terug bovenaan plaatsen. Het lijkt wel steinerschool. Oude wijn in nieuwe zakken. 🙂

Maar goed, dit zeggen Witvliet en co dus in hun bericht van 25/06/2012:

Als uiting van dit laatste en dus als eerste mogelijkheid dit in een “nieuwe” maatschappij te realiseren, moet de oprichting van de Waldorfschool worden gezien.

Voor Steiner dus een kans een nieuwe visie te verwerkelijken.

En als we nu kijken naar het begin van dit filmpje, is het fijn om te zien dat antroposofische leraren Witvliet en co bevestigen wat ik al jaren zeg. Meer dan waarschijnlijk zonder dat ze het zelf beseffen.

[youtube http://www.youtube.com/watch?v=rLcT6l7Bvso&w=420&h=315]

Rudolf Steiner

Duitsland 1919

Een man, zijn geloof en de mogelijkheid het te bevestigen door een school te stichten.

Update 26/06/2012

De antroposofische leraren laten weer van zich horen.

Binnen de muren van de Waldorfschool/steiner-vrijeschool moet het alleen gaan om de verwezenlijking van een pedagogisch/didactische visie. Voorbeelden daarvan zijn te vinden op deze blog.

Over pedagogisch/didactische voorbeelden gesproken. Witvliet en co, door Rudolf Steiner geïnspireerde auteurs die zich blijkbaar opwerpen als spreekbuis voor de steinerschool,  kwamen in een poging om Steiners citaat positief te duiden met een – voor mensen die beweren opvoeder te zijn – weinig stichtelijk stukje schrijfwerk, getiteld: Ramon de Jonghe – “De pot op”.

‘Hoe het ook zij: het gaat om de teneur: wij (vrijeschool) staan voor dit; de anderen (overheid!) kunnen ons( in het onderhavige geval) wat: onze rug op; naar de maan, de pomp lopen enz. enz. ‘ (bron)

Hoe Witvliet en co omgaan met het feit dat ze een platform krijgen om een discussie te voeren op Steinerscholen.com, maar al gauw het hazepad kiezen wanneer in die discussie duidelijk wordt dat ze zichzelf vast hebben gepraat, is hier na te lezen: http://weblog.steinerscholen.com/2012/05/09/overheid-kan-van-steinerschool-naar-de-pomp-lopen/

Witvliet en co hebben zich nadat ze zich (zoals een bezoeker van Steinerscholen.com opmerkte) ’te kakken hadden gezet’,  dan maar weer teruggetrokken op hun blogje, waar ze na het eventuele herstel van de door deel te nemen aan het sociale verkeer in de wereld buiten de antroposofische beweging opgelopen imagoschade terugvielen op … ja, wat eigenlijk?

Oh ja, op hun eentje een discussie waarvan ze zijn weggelopen verderzetten. Over een vertaling van een bezwarend citaat van Steiner dat zij proberen goed te praten.

Als dat alles is wat ze te vertellen hebben, is het misschien wel tijdverspilling om daar aandacht aan te besteden.

Update 31/10/2012

Gepensioneerd antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker

De gepensioneerde antroposofische leraar Pieter HA Witvliet geeft in een blogbericht toe dat hij een van degenen is die achter het pseudoniem ‘Joost Alfrik’ van de lasterblog Steinerscholen.com gefocust zit.

Een vreemd koppel

Het gebeurt geregeld dat vanuit de antroposofische beweging met modder naar critici wordt gegooid, maar Witvliet vond dat blijkbaar niet voldoende. In 2011 begon hij samen met zijn echtgenote, Catherine Witvliet-De Mooij, op de weblog Steinerscholen.com te reageren onder de naam ‘Joost Alfrik’.  Kort daarop startte Witvliet een weblog om mij in diskrediet te brengen. Niet lang daarna volgde een tweede blog en dook team Witvliet onder de naam ‘Joost Alfrik’ op bij zowat alle sociale media waaraan ik geregeld deelneem: LinkedIn, Kloptdatwel?, Antroposofie en het kind, Floris Schreve’s blog, Ruhrbarone, …

Reaguren

‘Joost Alfriks’ bezoeken waren steeds van korte duur. ‘Alfrik’ werd voortdurend geband en door deelnemers aan discussies ervaren als een irritante stalker.  Ook op eigen terrein, de antroposofische media, werd de reaguurder Alfrik gemodereerd en zelfs de Stichting Rudolf Steinerpedagogie nam bij monde van Kitty Steinbuch afstand van uitspraken van team Witvliet. ‘Niet reageren is het beste om kwaadsprekers in de lucht laten lopen’, aldus de stichting. Dat de stichting zich, net zoals Hans Passenier, directeur begeleidingsdienst van de Vereniging van vrijescholen, blijkbaar distantieert van Pieter Witvliet  en zijn echtgenote is opmerkelijk. De Witvliets zijn geen onbelangrijke spelers binnen de steinerschoolbeweging.

Kleine en grote leugens

Pieter Witvliet is, samen met onder andere professor Fred Goffree van het Freudenthal Institute, mede-auteur van een bekend rekenwerkboek voor de praktijk in de steinerschool en werkte enkele jaren in de steinerschool van Den Haag, om vervolgens binnen de steinerbeweging verscheidene andere taken op zich te nemen. Zo gaf Witvliet naar eigen zeggen zijn kennis door aan honderden antroposofische leraren, was hij 10 jaar schooldirecteur en bluste hij als invalleerkracht tal van brandjes in noodlijdende scholen. Dat daarvoor af en toe – volgens Witvliet ook met behulp van een onderwijsinspecteur – de overheid voor de gek moest gehouden worden,  was geen probleem. Het doel heiligt de middelen?  Het andere deel van team Witvliet, Catherine, geniet binnen de beweging enige bekendheid als euritmiedocente/deskundige . Ze zetelde bijvoorbeeld in 2008 voor de accreditatie van de opleiding bachelor Docent Dans/Muziek van Hogeschool Helicon in een panel van deskundigen van het Netherlands Quality Agency en geeft les in het door incidenten geplaagde Novalis College in Eindhoven (1,2,3,4,5).

Zelfgemaakte waarheden
Dat team Witvliet spitsvondig is om de waarheid geweld aan te doen, blijkt uit een discussie uit 2010 op Steinerscholen.com. Een moeder stelde Pieter Witvliet een vraag over rekenonderwijs, waarop deze prompt antwoordde: ‘Als ik nog actief werkzaam zou zijn, zou ik je zeker vertellen hoe een en ander op onze vrijeschool zou toegaan. Ik ben echter 7 jaar geleden met pensioen gegaan en kan dus niet meer uit de actuele situatie verhalen’. Witvliet doet uitschijnen dat hij al lang uit circulatie is. De waarheid is dat hij het jaar daarvoor (2009) nog actief was in de Vrije School Tiliander.
Update 16/01/2013
Verantwoording door Pieter HA Witvliet

‘Mijn blogactiviteiten voerde ik een tijdje uit onder de schrijversnaam ‘Joost Alfrik’.’

Pieter HA Witvliet wil echter niet ingaan op de vraag wie dan bij hem thuis degene is die dit onder het pseudoniem Joost Alfrik heeft geschreven:
j.alfrik zegt 31/01/2011 om 14:52
Waar het om gaat is, dat wij, als collega’s en ervaren vrijeschoolleerkrachten, tegenwicht willen bieden aan de vaak onzinnige beweringen op je site. (…)
Pieter wil hier zijn naam niet meer zien, ivm het lage peil van je misbruikrubriek.Maar verder denkt hij van harte mee over hoe wij hier de waarheid omtrent de Waldorfschool rechtdoen.
Dat wij ook af en toe bij elkaar komen en dan wellicht eens iets verzenden van een gelijk IP-adres, doet aan de inhoud van de discussie toch niets af.Het wordt je te heet onder de voeten en zo kom je mooi van ons af.
Als je echt een ruggengraat hebt, verwijder je dit niet en ga je gewoon de discussie met mij aan, in de wetenschap dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter. (…)
Pieter HA Witvliet op de site van Michel Gastkemper op 4 december 2012:
Nogmaals, maar nu echt voor de laatste keer: mijn vrouw heeft met mijn blogactiviteit niets, maar dan ook niets van doen.Het pseudoniem Joost Alfrik heb ik een een jaar lang gebruikt. Genoeg om te onderzoeken of ik, volgens jouw zeggen, 40 jaar in een leugen heb geleefd als vrijeschoolleerkracht.
De uitkomst staat voor mij meer dan vast: nee, ik heb niet in een leugen geleefd.
Die leugen wil jij graag zien en ziet die ook omdat je een leugenachtige bril draagt.Joost Alfrik is exit-er is ook geen ander persoon die onder deze naam schrijft.
Wat is dit dan?

‘…dat ik dit niet alleen doe, maar met Pieter.’

 

Update 03/03/2014

Pieter Hugo Adriaan Witvliet doet zijn promopraatje nu ook op het Fok-forum onder de naam ‘vrijeschoolachtergrond’. Dat zegt de gepensioneerde antroposoof zelf op een van zijn vele lasterblogs: ‘Omdat ik in de discussiedraad meedoe als ‘vrijeschoolachtergrond’. Witvliet – die eerder beweerde ‘niet meer uit de actuele situatie te kunnen verhalen’ profeteert erop het Fok-forum op los alsof hij net opperantroposoof Rudolf Steiner uit de hemel heeft zien neerdalen.

Verbazend is dat op het Fok-forum antroposoof Pieter Hugo Adriaan – ondanks een zelfverklaard gebrek aan actualiteit – echter geen probleem heeft om de praktijk in de antroposofische school te duiden. Dat hij dit dus niet alleen doet vanuit zijn eigen , maar ook die van zijn goeroe Rudolf Steiner gedateerde ervaringen, ontgaat de op rust gestelde antroposoof klaarblijkelijk.

Het aantal nicknames waarmee Pieter en zijn ‘collega’s’ op het internet en daarbuiten mensen om de tuin proberen te leiden begint overigens aardig op te lopen: ‘Joost Alfrik’, ‘Willem’, ‘Vrijeschoolachtergrond’, Willemijn van Nimwegen, ‘steinerschoolgefocust’, …

Evenredig met het aantal nicknames neemt het aantal lasterblogs toe. Dit ondanks dat Witvliet een tijdje geleden nog beweerde dat hij het voor bekeken hield met het belasteren van critici. Het was volgens de antroposofische leraar de moeite niet. Maar bij antroposofen weet je nooit of wat ze zeggen ook zo bedoeld is en dus ging Pieter Hugo Adriaan – ondanks zijn eigen voornemens – lustig door. Misschien moet Pieter toch maar beter een keer de antroposofische wilsoefeningen in de praktijk en niet alleen in theorie oefenen.

Pieter Hugo Adriaan Witvliet vindt zijn inspiratie in de antroposofie van Rudolf Steiner. De schade en het menselijk leed aangericht door aanhangers van de antroposofie is moeilijk in te schatten, maar uit de talrijke getuigenissen van slachtoffers blijkt dat de sekte antroposofie in die mate maatschappelijke problemen veroorzaakt dat diepgaander juridisch onderzoek is aan te raden.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

10 thoughts on “Vertegenwoordigen steinerpedagogie Pieter HA Witvliet – Joost Alfrik

 1. Antroposofiekenner Floris Schreve geeft in een reactie op zijn eigen blog Witvliet/Alfrik een flinke veeg uit de pan: http://fhs1973.wordpress.com/2008/06/23/geloof-in-kabouters-atlantis-volkszielen-en-wortelrassen-en-pas-op-voor-dark-lord-ahriman-zwart-magische-constructies-de-luciferische-verleiding-en-de-finsteren-saturn/#comment-1214

  (…) Wat Alfrik (Witvliet dus) betreft; hierboven was het al te zien wat voor een vermoeiende stalker hij is, maar hij heeft de afgelopen maanden vooral zijn pijlen gericht op Ramon de Jonghe. Overigens op een nogal klunzige manier. Zie bijv. zijn laatste post waarin hij begint te lallen dat hij ‘kleine Katinka in haar lalaa-tje wil kijken’ (http://steinerschoolgefocust.wordpress.com/2012/02/05/ramon-de-jonghe-visitekaartje/ ). Dus mijn eerdere vergelijking met de vieze man van Kees van Kooten was zo gek nog niet. Een beetje een cyber-potloodventer, die meneer Alfrik/Witvliet
  Arme kinderen, je zou maar les van zo iemand hebben gehad.(…)

 2. Pingback: Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen « Steinerscholen.com

 3. Pingback: Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen « Ramon De Jonghe

 4. Ik denk dat het tijd is dat je op vakantie gaat…
  Misschien eventjes bijkomen van al je gezwets en uit de context halen van woorden? Man, heb je echt niks beters te doen? Moest jij met al je tijd je nu eens inzetten voor de walvissen of zo…?
  Sofie

 5. Nu we toch nog een keer in deze draad zitten, kan ik nog een keer een van de werkwijzen van Witvliet en co aan de hand van een voorbeeld weergeven.

  Op een blogbericht van bioloog Gert Korthof over een vertaling van Genesis komt Pieter Witvliet de discussie binnenwaaien en valt maar meteen met de deur in huis, d.w.z. begint een heel verhaal over Rudolf Steiner.

  Gert Korthof, die daar begrijpelijkerwijze kop noch staart aan krijgt, antwoordt:

  gert korthof27 november, 2010 11:05
  Pieter HA Witvliet:
  ik heb moeite met uw taalgebruik, de woorden, ik begrijp het niet. Het werkt niet bij mij, het doet niets met mij. Het lijkt een heel andere wereld waarin U zich begeeft. Misschien zijn er anderen die het wel begrijpen?

  Nadat Witvliet nog een poging doet om zijn antroposofie aan de man te brengen, maar Korthof daar geen boodschap aan heeft, gebeurt hetzelfde wat op Steinerscholen.com gebeurde toen Witvliet daar zijn verhaal niet kreeg verkocht: er duikt iemand op die – deze keer niet met de naam Joost Alfrik, maar wel Catherine – Witvliet ondersteunt en de blogbeheerder dadelijk schoffeert.

  Catherine 29 november, 2010 09:01
  Foei toch, mijnheer Korthof. U keert de heer Witvliet zo maar de rug toe en gaat liever vogeltjes beluisteren. Is dat (ook) het niveau van Uw reageren. Ik vind zijn opmerkingen helemaal niet abstract. Hij beweert niet eens, hij vraagt zich af of we over God ook anders kunnen spreken dan als over een supermens. Als ik zijn woorden overdenk-dat had U ook minstens kunnen doen-kom ik al snel op de gedachte dat er een onderscheid moet zijn tussen het “zweven” van een boomblaadje in de herfst en het “zweven van Gods geest over de wateren”. Kan dit zweven een kracht in zich hebben gedragen die ontwikkeling van chaos naar vorm kan betekenen. Zoiets als de warmte van een kip die de chaos van het ei in beweging brengt? Volgens mij beseft U dit ook wel en nu komt m.i. de ware reden waarom U liever naar de ondergaande zon kijkt: zo’n gedachte in U toelaten betekent in de buurt komen van een vorm van creationisme of ID. En daar wilt U of kan U, zich met de evolutionistisch/darwinistische oogkleppen op, natuurlijk niet mee inlaten, zonder dat U zichzelf geweld aandoet.
  Dat doet me denken aan het liedje “Ik zag twee beren” , ooit vertolkt door Wim Kan. U heeft wel wat weg van die directeur.

  Het is me wat met die antroposofen. Als ze hun waar niet aan de man kunnen brengen, gaan ze tekeer als hysterische vrouwen. 😉

  Uiteraard zag Gert Korthof dat de reacties van Catherine en Pieter Witvliet van hetzelfde ip-adres kwamen. Ook daarover is hierboven een en ander geschreven.

 6. Pingback: Gepensioneerd antroposofisch leraar ontpopt zich tot stalker « Ramon De Jonghe

 7. Pingback: Overheid kan van steinerschool naar de pomp lopen - Steinerscholen.com

 8. Pingback: Ramon De Jonghe | Steineradept cultiveert obsessie

 9. Pingback: Leugenachtigheid | DE ANTROPOSOOF

Geef een antwoord