Auteur: Ramon De Jonghe

Mazelen

‘Door dat virus uit te roeien, ontneem je kinderen wellicht een ontwikkelingskans! Ouders die er zo tegenaan kijken, kunnen een weekend naar Engeland gaan en een mazelenhaard proberen tegen te komen.'[1]

Misleidend getuigschrift

Verscheidene Nederlandse steinerscholen houden ouders voor dat aan het einde van het ‘Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs – theoretische leerweg’ (Vmbo-t)  leerlingen bij goede examenafsluiting een diploma ontvangen. In werkelijkheid blijkt het slechts om een getuigschrift Individueel Voortgezet Onderwijs (Ivo –…

Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in de argumentatie van iemand die zich ervaren steinerschoolleraar noemt, zie ik me genoodzaakt me even…

Impuls boekbespreking

Drie jaar bloggen en het schrijven van een boek maakt dat nu ook de academische wereld aandacht besteedt aan mijn kijk op de steinerschool. In het meest recente nummer (juli-september 2010) van het tijdschrift Impuls verscheen een boekbespreking van ‘Focus…

Instinctief en onbewust

Er is nog meer ongerustheid dan voorheen. Onder druk van Onderwijsinspectie grijpen de Nederlandse steinerscholen steeds meer naar methodes uit het regulier onderwijs.  En voor zover mogelijk worden ook toetsen uit het gewone onderwijs ingevoerd.

Kwakzalversprijs Triodos Bank

Volgens berichtgeving van de NOS en de geschreven media heeft de antroposofische Triodos Bank de Kwakzalversprijs 2010 gewonnen. Dit is een onderscheiding die de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) toekent aan  de persoon of instelling die de kwakzalverij het afgelopen…

Ouderparticipatie

‘Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het principe dat in het geestesleven vrijheid moet heersen. Niet de vrijheid van de leerling om…

Linkshandigheid

Steineronderwijs profileert zich graag als steeds vernieuwend en vooruitstrevend. In de praktijk blijkt vaak het omgekeerde en de talrijke vernieuwingen die de laatste decennia in het onderwijsveld zijn doorgevoerd, lijken aan de steinerschool te zijn voorbijgegaan.

Steinerschool: context

(Een beknopte versie van deze tekst verscheen in De Standaard van 29 juli 2010) De steinerschool heeft het zwaar te verduren. Ze komt de laatste decennia keer op keer in de media op een manier die geen enkele school graag…

Brief van de dag: full version

De opiniemakers van De Standaard publiceerden vandaag een ingekorte versie van een artikel van me als ‘brief van de dag’. Om het hele artikel te lezen: klik hier.

Opsluiten van kinderen

Rudolf Steiner vond dat het onder omstandigheden wel een keer zinvol kon zijn om een beetje te ranselen of te tuchtigen (prügeln) (1). Gezien het volgende getuigenis van een ex-steinerschoolouder wordt in de steinerschool van Lier op geheel eigen wijze…