Auteur: Ramon De Jonghe

Seksueel misbruik

In Duitsland is weer een zaak van kindermisbruik aan het licht gekomen. In een antroposofisch tehuis voor gehandicapten heeft de groepsleider zich, volgens het getuigenis van zijn eigen zoon, aan enkele kinderen vergrepen.

Context

Ik hoor het antroposofen graag zeggen: ‘Je moet het in zijn context zien’. Wat daar precies mee bedoeld wordt, kom ik zelden te weten. Alleen blijkt die context vaak ruimer te worden naarmate ‘de sofen’ hun verhaal niet verkocht krijgen.

Falend zorgbeleid

De voorbije weken postte een bezoekster van deze site onder verscheidene berichten uitgebreide reacties waarin onder andere aan bod kwam hoe het haar kinderen in de steinerschool is vergaan. Ze wil daar nu dieper op ingaan.

Indoctrinatie

In welke mate en hoe loodst de steinerschool antroposofisch gedachtegoed de samenleving in? Het is een vraag die niet op een twee drie  te beantwoorden is. Maar dát de steinerschool dienst doet als medium om het controversiële en pseudowetenschappelijk mens-…

Forum HIQ

Over de steinerschool vond je tot voor een jaar of twee zowel op internet als in de boekhandel maar mondjesmaat informatie die niet door antroposofen of woordvoerders van steinerscholen was gepubliceerd.

Onpedagogie

We duiken even in het archief. Drie jaar geleden verscheen namelijk in Duitsland een spraakmakende documentaire over steinerscholen. Daarin klonken zowel stemmen in het voordeel als in het nadeel van de antroposofische school.

Te bont

Is het omdat steinerscholen zich baseren op een vrijheidsfilosofie dat men er leraren aantreft die zich zowat alles menen te kunnen veroorloven? Het lijkt er verdacht veel op. Soms gaat het zo ver dat wandelaars die langs de school passeren…

Naaien

Omdat het over de steinerschool gaat, kan je met een titel zoals die hierboven zowat alle kanten uit. Ik laat het aan de lezer over om het woord zelf betekenis te geven. In ieder geval kan de tekst, die over…

De steinerschool informeert

‘Omdat de steinerschoolbeweging een organisme is, zijn haar leden niet eenvoudigweg afgescheiden delen, maar maken deel uit van het geheel. Zoals men aan een lichaamscel kan herkennen dat ze tot een bepaald organisme behoort, zo is het ook met het…

Moraal

(…) Met de voorafgaande beschouwingen is in feite al veel gezegd over de steinerpedagogie. (…) Hans Annoot, De pedagogie(k) van de steinerschool: persoonlijk handelen uit inzicht,  Academia Press, Gent 2008

Vrij zootje

Volgens Gunnar Eric Gijbels, de directeur van de Rotterdamse steinerschool Hoeksche Waard, berust het etiket ‘vrij zootje’ op een verkeerd beeld dat mensen van de steinerschool hebben. De school heeft echter de afgelopen twee jaar een kwart van haar leerlingen…

Leerachterstanden

‘De ene school is de andere niet’ of ‘het hangt vaak van de leraar af’. Deze twee ‘open deuren’ duiken meestal op wanneer de steinerschool negatief in de belangstelling komt en men het aangekaarte probleem onder de mat wil vegen.

Amsterdamned

In Nederland is het hek weer van de dam. Toepasselijk in Amsterdam. Daar heeft de Geert Grooteschool 2 (GGS2) het de voorbije week voor de zoveelste keer gepresteerd om negatief in het nieuws te komen. De school krijgt niet langer…

Respect

In de steinerschool heeft men de mond vol van ‘ware’ menskunde, ‘ware’ wetenschap, ‘ware’ beelden, en nog heel veel dat verwijst naar het ‘ware’. Dat de steinerschool paradoxaal in de samenleving nog steeds ‘de ware’ niet heeft gevonden, komt niet…

Intimidatie

Het is in de ene steinerschool al wat erger dan in de andere, maar intimideren gebeurt er zo frequent dat het misschien als extra vak in het curriculum kan worden geplaatst.

Bond zonder naam

Dat zou een leuke naam zijn voor een organisatie die de verschillende steinerscholen en aanverwante clubs overkoepelt. Die proberen na talrijke berichten over misstanden op allerlei manieren te voorkomen dat ze nog langer het etiket ‘antroposofisch’ krijgen opgeplakt. Kortom: ze…

Typerend

Meer en meer steinerschoolleraren beginnen te bevestigen wat ik en andere ouders in de steinerschool hebben ervaren. Dit keer gaat het over chaos. We hebben het dan onder andere over het voortdurend ‘uitvallen’ van leraren. In een interview voor  ‘De…

Ideeën venten

Wat zijn de oorzaken van de problemen waarmee steinerscholen kampen? Om daar een antwoord op te vinden, kan ik me weinig of niet beroepen op autoriteiten binnen de onderwijswereld. De enige die een beetje mijn idee daarover kracht bijzet, is…