Posted in All Inspectie & expertise

Bewuste begripsverwarring

In zijn publicatie ‘Irina, Jos, Ali en Mies – Interculturaliteit in maatschappij en school’  neemt pedagoog Roger Boonen een brochure van een steinerschool onder de…

Continue Reading Bewuste begripsverwarring
Posted in All Pers & Opinie

Crisis in Zutphen

Het bestuur van  stichting Vrije School Noord en Oost Nederland, dat zes steinerscholen overkoepelt, krijgt de wind van voor van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR).

Continue Reading Crisis in Zutphen
Posted in All Getuigenissen

Misleidend getuigschrift

Verscheidene Nederlandse steinerscholen houden ouders voor dat aan het einde van het ‘Voortgezet Middelbaar Beroeps Onderwijs – theoretische leerweg’ (Vmbo-t)  leerlingen bij goede examenafsluiting een…

Continue Reading Misleidend getuigschrift
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Antroposofie in de praktijk

Op mijn artikel ‘Geschiedenisonderwijs‘ kwam een reactie die stof tot nadenken geeft. Als de woorden onzin, flagrante onzin, absurde gedachte en ziek brein voorkomen in…

Continue Reading Antroposofie in de praktijk
Posted in All Pers & Opinie

Rudolf Steiner werft

Op 31 augustus 1919, een week voordat de eerste steinerschool haar deuren officieel opende, hield Rudolf Steiner een voordracht voor de ouders van kandidaat-leerlingen (GA…

Continue Reading Rudolf Steiner werft
Posted in All Pers & Opinie

Impuls boekbespreking

Drie jaar bloggen en het schrijven van een boek maakt dat nu ook de academische wereld aandacht besteedt aan mijn kijk op de steinerschool. In…

Continue Reading Impuls boekbespreking
Posted in All Pers & Opinie

Instinctief en onbewust

Er is nog meer ongerustheid dan voorheen. Onder druk van Onderwijsinspectie grijpen de Nederlandse steinerscholen steeds meer naar methodes uit het regulier onderwijs.  En voor…

Continue Reading Instinctief en onbewust
Posted in All Inspectie & expertise

Slaagkansen universiteit

Koen Declercq en Frank Verboven van het Centrum voor Economische Studiën van de K.U. Leuven hebben aan de hand van cijfers m.b.t. de periode 2001-2007…

Continue Reading Slaagkansen universiteit
Posted in All Antroposofische didactiek

Richtlijnen voor steinerschoolleraren

Een aan te raden boek om zicht te krijgen op waar men binnen de steinerschoolbeweging mee bezig is, is het Engelse Class Teachers’ Handbook, van…

Continue Reading Richtlijnen voor steinerschoolleraren
Posted in All Pers & Opinie

Kwakzalversprijs Triodos Bank

Volgens berichtgeving van de NOS en de geschreven media heeft de antroposofische Triodos Bank de Kwakzalversprijs 2010 gewonnen. Dit is een onderscheiding die de Vereniging…

Continue Reading Kwakzalversprijs Triodos Bank
Posted in All Getuigenissen

Ouderparticipatie

‘Wat wij in deze school veel meer nodig hebben dan in andere scholen, is samenwerking in onderling vertrouwen. Onze school is immers gegrondvest op het…

Continue Reading Ouderparticipatie
Posted in All Antroposofische didactiek

Linkshandigheid

Steineronderwijs profileert zich graag als steeds vernieuwend en vooruitstrevend. In de praktijk blijkt vaak het omgekeerde en de talrijke vernieuwingen die de laatste decennia in…

Continue Reading Linkshandigheid
Posted in All Getuigenissen

Willekeur

Getuigenis van een moeder. Namen van betrokkenen en de school zijn weggelaten, omdat de dochter absoluut anoniem wenst te blijven.

Continue Reading Willekeur
Posted in All Pers & Opinie

Subsidies terugvorderen

Amsterdam – De Geert Grooteschool kwam hier vorig jaar al uitgebreid aan bod en is nu terug. De gemeente vordert 60.000 euro subsidies terug.

Continue Reading Subsidies terugvorderen
Posted in All Getuigenissen

Praten tegen een ‘steiner’ muur

Erika reageerde al vaker op deze site. Gisteren schreef ze in een reactie op ‘Brief van de dag‘ dat haar drie kinderen leerachterstanden hadden opgelopen…

Continue Reading Praten tegen een ‘steiner’ muur
Posted in All Pers & Opinie Steinerschool: context

Steinerschool: context

(Een beknopte versie van deze tekst verscheen in De Standaard van 29 juli 2010) De steinerschool heeft het zwaar te verduren. Ze komt de laatste…

Continue Reading Steinerschool: context
Posted in All Pers & Opinie

Brief van de dag: full version

De opiniemakers van De Standaard publiceerden vandaag een ingekorte versie van een artikel van me als ‘brief van de dag’. Om het hele artikel te…

Continue Reading Brief van de dag: full version
Posted in All Inspectie & expertise

Einde steinerschool Leuven?

De lagere school van de Leuvense steinerschool De Zonnewijzer verkeert in zwaar weer. Op advies van Onderwijsinspectie is de  procedure tot intrekking van erkenning opgestart.

Continue Reading Einde steinerschool Leuven?
Posted in All Getuigenissen

Opsluiten van kinderen

Rudolf Steiner vond dat het onder omstandigheden wel een keer zinvol kon zijn om een beetje te ranselen of te tuchtigen (prügeln) (1). Gezien het…

Continue Reading Opsluiten van kinderen
Posted in All Inspectie & expertise

Financiële ouderbijdrage (2)

Het lijkt wel alsof het gezegde ‘je geld of je leven’ in de steinerschool bewaarheid wordt. Men gaat over tot dreigtelefoons, intimidatie en stalking. Allemaal…

Continue Reading Financiële ouderbijdrage (2)
Posted in All Pers & Opinie

Federatie is spoor bijster

De Federatie van Steinerscholen kan niet instaan voor de betrouwbaarheid of de morele en intellectuele integriteit van websites die zich als verbonden met de steinerscholen…

Continue Reading Federatie is spoor bijster
Posted in All Inspectie & expertise

Financiële ouderbijdrage (1)

‘Alles draait om geld! Kiezen voor steineronderwijs in Belgie heeft zo zijn consequenties. Eén ervan heeft te maken met financiën.’ (Alles draait om geld, Schooltijdschrift…

Continue Reading Financiële ouderbijdrage (1)
Posted in All Pers & Opinie

Steinerschool in de min

Niet alleen de Belgische, maar ook de Nederlandse steinerscholen kennen een daling van hun leerlingenaantal.

Continue Reading Steinerschool in de min
Posted in All Pers & Opinie

Focus op de steinerschool: inhoud

Voor de liefhebbers: een overzicht van de inhoud van Focus op de steinerschool – onderwijs op maat van wie? (R. De Jonghe, Unibook 2009)

Continue Reading Focus op de steinerschool: inhoud
Posted in All Pers & Opinie

Seksueel misbruik

In Duitsland is weer een zaak van kindermisbruik aan het licht gekomen. In een antroposofisch tehuis voor gehandicapten heeft de groepsleider zich, volgens het getuigenis…

Continue Reading Seksueel misbruik