Posted in All Pers & Opinie

Steinerschool Geel: nieuw?

Dat is tenminste wat men de bezoekers van de website van de Geelse steinerschool wil doen geloven. Een website die trouwens nog maar goed twee jaar online…

Continue Reading Steinerschool Geel: nieuw?
Posted in All Pers & Opinie

My call

Is er iets te zeggen over steinerscholen dat in hun voordeel spreekt? Af en toe wordt die vraag door bezoekers van deze site gesteld. Ik heb…

Continue Reading My call
Posted in All Pers & Opinie

Repliek

‘Ik ga me hier verder niet over dit onderwerp uitspreken. De ‘discussie’ hierover is erg onvruchtbaar gebleken, de meeste critici hebben hun ‘oordeel’ al lang…

Continue Reading Repliek
Posted in All Pers & Opinie

Criticaster bedankt steinerscholen

Ich danke Ihnen für diese Darstellung! Gelernt haben die Anthros nichts, sie machen es immer nur noch schlimmer. Aber darauf habe ich gewartet, denn jetzt…

Continue Reading Criticaster bedankt steinerscholen
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

In steen beitelen

In steinerscholen heeft men het niet hoog op met computers en het gebruik ervan in de lessen. Dat Edmond Schoorel, antroposofisch arts en hoog aangeschreven op de antroposofische lerarenopleiding…

Continue Reading In steen beitelen
Posted in All Pers & Opinie

Zwartboek steinerscholen

De publicatie over steinerscholen in Duitsland ‘Schwarzbuch Waldorf’ van de Duitse auteur Michael Grandt is nog maar net van de persen gerold of de Bond…

Continue Reading Zwartboek steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Eerst blazen…dan aftocht

Vorige week vroeg ik me in mijn bericht van 10 september af waar de antroposofen zitten als over racisme bij Rudolf Steiner en de antroposofie…

Continue Reading Eerst blazen…dan aftocht
Posted in All Pers & Opinie

Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te…

Continue Reading Federatie van steinerscholen bankiert
Posted in All Pers & Opinie

Vraagstuk II

En dan wordt daar geen wiskundig, maar wel HET vraagstuk mee bedoeld. Niet het vraagstuk of Steiner racist was, al komt het wel in de buurt; Natuurlijk…

Continue Reading Vraagstuk II
Posted in All Pers & Opinie

Steiner hat gesagt…

Het onderwerp of er al dan niet sprake is van racisme en discriminatie in Rudolf Steiners gedachtengoed is er een dat te pas en te onpas wordt aangehaald…

Continue Reading Steiner hat gesagt…
Posted in All Pers & Opinie

Lerarentekort

Update! Wanneer je als scholennet dat slechts 13 basisscholen en 4 kleuterscholen verenigt twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar nog op zoek…

Continue Reading Lerarentekort
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van…

Continue Reading Steinerscholen en functioneel analfabetisme
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de…

Continue Reading Steinerscholen erkennen problemen
Posted in All Pers & Opinie

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook…

Continue Reading Hype Hype Hoer@: mazelen
Posted in All Pers & Opinie

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal…

Continue Reading Kritiek uit eigen huis
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch voetballen

 Een geestig bewijs waarom het terecht is om het voetbalverbod in steinerscholen per direct op te  heffen.   ANTROPOSOFISCH VOETBALLEN  –  Daniel Teeboom

Continue Reading Antroposofisch voetballen
Posted in All Pers & Opinie

Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd

Dat steinerscholen critici regelmatig via gerechtelijke weg de mond willen snoeren is geen nieuws. Al komt het vreemd over: een schoolbeweging die geen kritiek kan verdragen,…

Continue Reading Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd
Posted in All Getuigenissen Pers & Opinie

Kindermishandeling in antroposofisch jeugdtehuis

In de Duitse deelstaat Brandenburg loopt een onderzoek naar kindermishandeling door een steinerschoolleerkracht die hoofd is van de op antroposofische leest geschoeide jeugdhulpinstelling ‘Alte Ziegelei’. 

Continue Reading Kindermishandeling in antroposofisch jeugdtehuis
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in…

Continue Reading Nederlandse steinerscholen uitgepraat
Posted in All Pers & Opinie

Wordt men krank in Rinkrank?

Een folder bestaande uit 9 kopjes, alles samen een vijftigtal zinnen. Daarin staat de ‘visie’ die onafhankelijke school Rinkrank naar buiten brengt. Een ‘visie’ tussen…

Continue Reading Wordt men krank in Rinkrank?
Posted in All Pers & Opinie

‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen

‘Er wordt hard gewerkt.’ Wanneer ik deze woorden hoor, kan ik het niet nalaten de wenkbrauwen te fronsen. Waarom moet dat gezegd worden? Als er…

Continue Reading ‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen
Posted in All Pers & Opinie

Strafzaak tegen uitgeverij Rudolf Steiner

In februari heeft in het Zwitserse Basel de rechtbank twee van de drie klachten wegens racisme en discriminatie die de AKdH tegen de Nachlassverwaltung Rudolf Steiner indiende,…

Continue Reading Strafzaak tegen uitgeverij Rudolf Steiner
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker

Aan de frustraties van vele voetbalminnende jongeren die in steinerscholen het leer niet met de voet mogen beroeren lijkt stilaan een einde te komen. In…

Continue Reading Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker
Posted in All Pers & Opinie

Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende…

Continue Reading Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?
Posted in All Pers & Opinie

‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’

Of: hoe antisociaal en sektarisch is men in steinerscholen? Steinerscholen danken hun bestaan aan de interesse die Emil Molt, de oprichter van de eerste steinerschool…

Continue Reading ‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’