Tag: euritmie

Euritmie

Video: leraren in opleiding aan de antroposofische lerarenopleiding Helicon (nu Vrije Pabo Hogeschool Leiden) Euritmie, een op aangeven van Rudolf Steiner ontwikkelde nieuwe bewegingskunst, is waarschijnlijk een van de meest eigenaardige vakken in de steinerschool.

Problemen met euritmiste

Voor de mensen die niet weten wat euritmie is: dit is een bewegingskunst die nog het beste te vergelijken is met ballet. Het grote verschil zit daarin dat euritmie minder fysieke inspanning vraagt doordat de bewegingen statischer zijn.