Rob Wijnberg: “Rudolf Steiner vergeet het belang van de ander.”

Het belang van de ander

Rob Wijnberg (1982), filosoof, essayist en hoofdredacteur van nrc.next, deelde met humor en kwinkslagen zijn leeservaringen met het boek Filosofie van de Vrijheid, die niet eenvoudig te verteren is. En passant vertelde hij dat zijn vriendin ooit op de vrije school zat, maar dat zijn hele schoonfamilie intussen ‘goddank’ afstand deed van het erachter liggende gedachtegoed. Hij moest wel toegegeven dat de vrije school creativiteit en zelfstandigheid stimuleert, zijn vriendin was dan ook kunstzinnig zeer expressief, maar, aldus Rob Wijnberg, ook op de vrije school heeft men geen oog voor de ander. In Filosofie van de Vrijheid leest Rob Wijnberg de oproep van Rudolf Steiner tot introspectie en dat maakt volgens hem meer kapot dan dat het goed doet. De ontplooiing van het individu, het ‘ethisch individualisme’, introspectie, dat leidt volgens hem alleen maar tot in zichzelf gekeerde navelstaarderij. Rob Wijnberg: “Rudolf Steiner vergeet het belang van de ander.”

www.aardespiegel.nu – donderdag 20 oktober 2011 – eerste jaargang Nr. 418

Bron: Aardespiegelnr4def – AardespiegelFvdVdef.pdf