Sonja Helling, directrice van de Driebergense vrijeschool De Vuurvogel adviseert initiatief voor een antroposofische school in Amerongen 

Beste ouder,

Hierbij stuur ik je een eerste update over ons ouderinitiatief.

Na enkele berichten en geruchten over een mogelijke dependance van vrijeschool de Vuurvogel in Amerongen, is een aantal ouders in gesprek geraakt met Sonja Helling. Sonja is schoolleider van de Vuurvogel in Driebergen. In dat gesprek is een aantal dingen helder geworden:
-Het is belangrijk dat er vanuit ouders een niet mis te verstane boodschap komt dat een vrijeschool in Amerongen bestaansrecht heeft en enorm wenselijk is.
-Een ouderinitiatief is een krachtig middel om aan de gemeente duidelijk te maken dat er een grote groep ouders is die vraagt om een vrijeschool in Amerongen.
-De Vuurvogel wil ons na een positief oordeel van de gemeente helpen om vrijeschool- onderwijs te realiseren.
-Met een groep van 20 kinderen in de leeftijd 4-6 kunnen we al van start.
-Een peutergroep of klas 3 of 4 is bij voldoende animo ook mogelijk.

We zijn direct aan de slag gegaan en hebben een facebookpagina aangemaakt, een flyer om te verspreiden binnen ons netwerk en de Vuurvogel heeft in hun netwerk de mensen die eerder interesse hebben getoond een bericht gestuurd waarin zij worden aangespoord zich te melden bij ons (via selinavkrieken@gmail.com).

Wat nu?
In de bijlage vind je een poster/flyer die verspreid kan worden. Ik roep een ieder op om de flyer op strategische plekken op te hangen.
Naast de flyer is het natuurlijk belangrijk dat het in Amerongen en omstreken gaat gonzen over dit initiatief, dus we moeten het er met iedereen over hebben. In de tweede week van mei (8-12 mei) organiseren we een bijeenkomst. Nadere informatie hierover volgt.

Het is eveneens belangrijk dat geïnteresseerde ouders zich melden via selinavkrieken@gmail.com. We willen zicht hebben op aantallen kinderen, zodat we dit kunnen communiceren naar betrokken partijen.

Mocht je ideeën hebben over hoe we dit initiatief tot een succes kunnen maken, schroom dan niet! Alleen samen kunnen we de gemeente bewegen om zorg te dragen voor meer diversiteit in het basisonderwijs in Amerongen en omstreken.

Met vriendelijke groet,
Eva, Merel, Frouke, Nico, Maartje, Kim en Selina

Bron: Vrije School in Amerongen – Startpagina