Triodos Bank – Wikipedia

In 2010 kreeg de Triodos Bank de Meester Kackadorisprijs. Deze prijs van de Vereniging tegen kwakzalverij is bestemd voor een instelling of persoon die het afgelopen jaar de kwakzalverij het meest heeft bevorderd. Triodos Bank kreeg deze prijs omdat ze geld van haar klanten belegt in homeopathie, acupunctuur en antroposofie. De bank gaf hierop aan geen specifieke voorkeuren te hebben voor de alternatieve dan wel reguliere gezondheidszorg.

In 2013 kreeg Triodos Bank kritiek vanwege de (her)financiering van de Islamitische Universiteit in Rotterdam. Uitspraken van de rector van deze instelling over het toepassen van de doodstraf voor homoseksualiteit zouden in contrast staan met de door Triodos voorgestane menselijke waardigheid. Het krediet werd in 2003 verstrekt en “enige tijd” vóór januari 2014 door de bank ingetrokken.[12]

In 2013 schreef NRC Handelsblad dat de bank niet uitsluitend in duurzame projecten investeerde: bovenop de verplichte kapitaalbuffers die de bank bij andere financiële instellingen moet aanhouden van de ECB, bracht ze noodgedwongen nog eens 10% van het toevertrouwde geld bij o.a. de Rabobank en ABN AMRO, die investeren in kernwapenproducenten.[13] Hetzelfde jaar publiceerde het magazine M-Belgique een lijst met belastingparadijzen waar Triodos offshoreconstructies had opgezet.[14]

Op 3 april 2017 wijzigde Triodos Bank de rente op de Triodos Internet Spaarrekening van 0,1% naar 0,0%. Triodos was de eerste bank in Nederland die de spaarrente afschafte[15]. Veel grote banken gaan er van uit dat nul procent rente voor spaarrekeningen slecht zou zijn voor hun imago, maar voor een ideële bank als Triodos Bank zou dat minder een rol spelen[16].

Bron: Triodos Bank – Wikipedia