by Ramon De Jonghe • 

Een aan te raden boek om zicht te krijgen op waar men binnen de steinerschoolbeweging mee bezig is, is het Engelse Class Teachers’ Handbook, van Kevin Avison. Het boek is in 2007 herdrukt en wat het bijzonder maakt, is dat Avison hulp heeft gekregen vanuit de Nederlandse steinerschoolbeweging. De auteur vermeldt dat in het voorwoord (onderstaande citaten zijn door mij vrij vertaald).

Zo veel mensen hebben bijgedragen bij de herdruk van dit handboek dat het hachelijk zou zijn er individuele personen uit te lichten. De grootste groep zijn die collega’s waar ik het geluk had om ermee samen te werken als ‘adviseur’ of mentor en al de collega’s in gastscholen die over hun uitdagingen en inspiraties hebben gesproken. In het bijzonder wil ik de collega’s van de Elmfield School en in de Steiner Waldorf Advisory Service vermelden, wiens pedagogische inzichten hebben geholpen bij het stimuleren van sommige van de hier aangedragen ideeën. De steun van de leden van de SWFS Stuurgroep is cruciaal geweest, omdat dialoog en occasionele begeleiding van het Nederlandse adviesinstituut onschatbaar waren… K. Avison, Stourbridge, januari 2004

Avison heeft dus een breed antroposofisch draagvlak waarop hij zijn ideeën, die uiteraard zijn terug te voeren op Rudolf Steiner, kwijt kan. De SWSF-Stuurgroep waarover hij het in het voorwoord heeft, is te vergelijken met wat in België en Nederland bekend is als respectievelijk de Federatie van Rudolf Steinerscholen in Vlaanderen en de Vereniging van vrijescholen in Nederland. Avison heeft niet alleen de Engelse koepel van steinerscholen, SWFS,  achter zich, maar vindt ook in het buitenland steun. Over de Steiner Waldorf Schools Fellowship vind je op hun website het volgende.

De SWSF is een geregistreerde liefdadigheidsinstelling met een bescheiden budget, gewonnen uit het jaarlijks lidgeld van de scholen die lid zijn. Elke school wijst een vertrouwenspersoon aan vanuit zijn onderwijsteam. De vertrouwenspersonen komen een keer bijeen per termijn met een kleinere groep die gedelegeerd zijn om de verantwoordelijkheid te nemen tussen deze periodieke bijeenkomsten.

Maar zoals we kunnen lezen bij Avison is er ook hulp uit het buitenland.  Class Teachers’ Handbook is dan ook niet zomaar een boekje van een of andere leraar die van zich wil laten horen, maar geeft ideeën weer die bon-ton zijn in de hele steinerschoolbeweging. Waarover we het zoal hebben? Hieronder uit het boek enkele adviezen aan leraren en toekomstige leraren. Conclusies mag u zelf trekken! Ik kom hier later nog op terug met meer voorbeelden.

Appendix M

Hoe het voor iemand anders moeilijk te maken om je klas les te geven – altijd!

Vertel de klas regelmatig dat ze een speciale groep zijn (dat moet wel met jou als leraar) en laat ze impliciet en expliciet weten dat jij de enige bent die geschikt en bekwaam is om hen les te geven. Daarnaast helpt het om regelmatig hints te geven dat niemand anders met hen overweg kan zoals jij.

Verslagen zouden zo gepersonaliseerd mogelijk moeten zijn. Uiteraard ken jij alleen de ‘ziel’ van ieder kind.

Verzeker je ervan dat ouders, vooral de meest mondigen, je als hun vriend beschouwen.

Als je over je klas spreekt in het [red. leraren]college of de lerarenbijeenkomst moet dit zo algemeen mogelijk en met een toon zoals een hogepriester die verwijst naar een diepe ervaring  van het heiligste van het heilige.

Houd een warm persoonlijk profiel van ieder kind, maar geef nooit iemand toegang tot lesaantekeningen of documenten, omdat als een geïnspireerd lesgever deze onnodig voor je zijn (alles wat erop wijst wat de klas zou hebben kunnen geleerd of omhuld in de Ochtendles zou “verloren” moeten zijn voor je de school verlaat).

Laat je vertrek zo emotioneel mogelijk geladen zijn, maar je kan hen vertellen [nvdr de leerlingen] ‘Ik ga jullie allemaal verschrikkelijk missen en ik zal altijd aan jullie denken. Wees zo goed als je kunt voor je nieuwe leraar’ (een paar tranen op dit moment zou goed uitkomen).

2.12.5 Herinnering: Waarom en enkele alternatieve ‘Hoe’s’

Herinnering is een fundamenteel onderdeel van de Ochtendles. Daardoor kan het een van de moeilijkste [nvdr onderdelen] zijn en ertoe leiden dat het gemakkelijk in het gedrang komt. Maar zonder actieve herinnering kan de leraar geen aanspraak maken de geestelijke wereld, de activiteit van de nacht, in de les te betrekken. Tijd voor herinnering is het moment in de les wanneer wat zichzelf begint te individualiseren in het kind door onbewuste communicatie met de hiërarchieën (in het bijzonder de Engelen, Aartsengelen en Archai – zie bijvoorbeeld The Hierarchies as the Source of Action Speech and Thought, April 28, 1023 – GA 224) tijdens de slaap zichzelf kan uiten.

Appendix I: Wanneer niets lijkt te werken
Meditatief worstelen met enkele paragrafen van Allgemeine Menschenkunde zal ook helpen, in het bijzonder wanneer vergezeld door de engelen van de kinderen (belangstelling voor ieder detail van hun ontwikkeling) en je eigen werk met die Wezens die zich het nauwst bij opvoeding betrekken.
A Handbook for Waldorf Class Teachers, K. Avison, Steiner Waldorf Fellowship 2007
Delen