Antwerpse steinerschool Hibernia moddert al jaren aan, maar mag toch doorgaan van inspectie

Een volledige lichting leerlingen middelbaar onderwijs kan nog enkele jaren onderwijs krijgen dat niet voldoet. Dat blijkt uit updates van de meest recente inspectieverslagen van de onderwijsinspectie.

Steinerschool Hibernia voldeed volgens Onderwijsinspectie al in het schooljaar 2011-2012 (onder directeur Ingrid Van Der Heyden) niet en moest de punten waarop de school tekortschoot verbeteren. In het schooljaar 2014-2015 volgde een opvolgingsverslag om na te gaan of de tekorten geremedieerd waren, maar ook onder de nieuwe directeur, Koenraad Blansaer, voldeed de school niet en werd de procedure voor intrekking van erkenning opgestart.

Begin dit jaar vroeg de school – bij monde van haar voorzitter Dimitri Mortelmans – om opschorting van deze procedure tot 2019. De inspecteur-generaal heeft op basis van een door de school opgesteld verbeterplan met deze opschorting ingestemd. Hibernia riep hiervoor de hulp in van Hans Annoot van de begeleidingsdienst van de Federatie van Steinerscholen. Annoot was zelf meer dan 20 jaar lang directeur van de basisschool van Hibernia en kent de problemen waarmee Hibernia al jarenlang kampt van binnenuit.

Dat de school opschorting van de procedure tot intrekking van erkenning krijgt, betekent voor de leerlingen die hun middelbare schoolcarrière op steinerschool Hibernia begonnen in het schooljaar 2011-2012 en hun schoolloopbaan volgend schooljaar (2016-2017) gaan beëindigen, dat zij 6 jaar lang tekortschietend onderwijs hebben ‘genoten’. Hetzelfde geldt voor de lichtingen leerlingen die in de schooljaren daarna zijn gestart en hun middelbare schoolloopbaan zullen beëindigen in de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019. De school wordt wel opgevolgd, maar een definitief verdict wordt pas in 2019 geveld.

Wat nadien volgt weet waarschijnlijk alleen Rudolf Steiner, de patroonheilige van de steinerschool die door de aanhangers van de antroposofische schoolbeweging – hoewel al bijna honderd jaar dood, nog steeds wordt geconsulteerd in hogere werelden. Maar er is in ieder geval al ingegrepen van hogerhand. Nadat eerder de koppen van Ingrid Van Der Heyden en Koenraad Blansaer rolden, is de Antwerpse steinerschool voor de derde keer in 4 jaar tijd aan een nieuw directieteam toe. De leerkrachten Kristel De Boulle en Ineke Kootstra zijn naar voor geschoven om onder het toeziend oog van Hans Annoot te fungeren als directeurs.

Hibernia is niet de eerste steinerschool die meermaals niet voldoet aan de eisen van onderwijsinspectie en waarvoor desondanks de voorziene procedure voor intrekking van erkenning wordt opgeschort. De steinerscholen van Gent en Leuven voldeden jarenlang niet aan de onderwijsnorm en kwamen pas uit de problemen toen hun lot in de handen van de Vlaamse Regering werd gelegd. Of hoe een zogenaamde apolitieke schoolbeweging voordeel heeft van politieke inmenging.

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

2 thoughts on “Antwerpse steinerschool Hibernia moddert al jaren aan, maar mag toch doorgaan van inspectie

 1. Ramon,
  Om je collectie inspectierapporten te vervolledigen en omdat je blijft refereren naar de situatie in Leuven van voor 2010: we hebben in de steinerschool Leuven (basisonderwijs) in juni 2016 een inspectie gekregen.
  Handig om te weten: inspecties worden ongeveer 1 maand op voorhand aangekondigd omdat ze (terecht) een beoordeling horen te zijn van een actuele situatie.
  Resultaat:
  Gunstig (met glans geslaagd zelfs) voor de erkenningsvoorwaarde ‘voldoen aan de onderwijsdoelstellingen’ voor het kleuteronderwijs én de lagere school en overige erkenningsvoorwaarden.
  Beperkt gunstig voor de erkenningsvoorwaarde ‘bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne’. Het gaat dan specifiek over aantal en scheiding van het sanitair.
  Stilletjes tijd voor een streep onder het verleden in Leuven?
  Met vriendelijke groeten
  Stijn Turcksin
  Bestuur steinerschool Leuven – BS

Geef een antwoord