School torpedeert vader

Vrijeschool De Vuurvogel in Driebergen heeft wel een heel aparte manier om met ouders om te gaan. Ouders die zich zorgen maken over het schoolklimaat worden niet alleen misleid en geïntimideerd, maar worden ook in een slecht daglicht geplaatst. Zowel ouders als instanties hebben vanuit bezorgdheid melding gedaan bij Onderwijsinspectie.

Politiemelding

De school maakt het zelfs zo bont dat ze in juni 2013 bij de politie meldt dat een vader een bedreiging en een risico voor de veiligheid zou zijn. Minder dan twee weken daarvoor prees de school de vader echter nog voor zijn positieve instelling bij schoolactiviteiten. De vader wist niet wat hij hoorde toen hij bij de politie werd ontboden om gehoord te worden. ‘Een paar dagen voor de school achter mijn rug om naar de politie is gestapt, kreeg ik zelfs nog een vriendelijke mail van de schoolleider.[1] Het is alsof de school me een mes in de rug heeft geduwd. Er wordt tegen andere ouders zelfs gezegd dat ze beter niet met me omgaan.’

Vertekend beeld

Dat de vader geen veiligheidsrisico inhoudt, blijkt uit meerdere recent afgelegde verklaringen, onder andere van overheidsinstanties. Daardoor is de melding van de school op los zand komen te staan. Voor vader een schrale troost, want het gebeurde heeft zijn vertrouwen in de school op de proef gesteld en had zijn goede imago een flinke deuk kunnen geven. ‘De school stuurde me een brief waarin staat dat men me niet in diskrediet heeft willen brengen of mijn carrière niet heeft willen schaden. Terwijl is het kwaad wel geschied, want er is toch een vertekend beeld van je persoon neergezet. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt. Ik dacht dat de school haar lessen uit het verleden had getrokken, maar blijkbaar heb ik me vergist.’ In de brief laat de school weten de vader nauwlettend te volgen.[2]

Meerdere valse verklaringen

Met lessen uit het verleden verwijst de vader naar een voorval uit 2007. Toen hij in maart van dat jaar zijn kinderen van school ging ophalen, versperde een juf hen tot drie keer toe op hardhandige wijze de doorgang. De vader ging echter niet in op de provocaties en stapte gewoon verder richting zijn wagen. Omdat de vader verhaal ging halen bij toenmalig schoolleider Margreet Regtvoort volgden vanuit de school twee excuusbrieven [3,4] voor het gedrag van de juf. Volgens de vader was de juf overspannen en is dit ook de reden dat ze de school ondertussen heeft verlaten. Wonderwel heeft de school daarna bij het AMK een voor de vader bezwarende verklaring afgelegd, waarin de vader vanwege het voorval door de school onder andere beschreven werd als bedreigend. In 2012 herhaalde de school in de persoon van haar intern begeleider die verklaring nog een keer voor de Raad voor de Kinderbescherming. Ondanks de gegeven excuses én de handdruk waarmee de juf het ‘incident’ als afgesloten bezegelde.

Vingerwijzing naar de juf

Volgens huidig schoolleider Sonja Helling ligt de oorzaak van het voorval bij de juf. De school heeft onlangs dan ook de verklaring van de juf bij het AMK gerectificeerd. Vreemd genoeg houdt de school wel vast aan de verklaring bij de RvdK, terwijl die identiek is aan de verklaring bij het AMK. De juf wilde zonder overleg met de school geen verder commentaar geven over het voorval in 2007 of het gebruik van haar verklaring in 2012, maar leek in ieder geval niet blij te zijn met de rectificatie. ‘Staat er nog van dat leuks in?’ aldus een schijnbaar licht verontwaardigde juf.

Dat de school nu opnieuw voor de vader bezwarende verklaringen aflegt bij instanties valt moeilijk te rijmen met de lovende verklaring die de school in juni aflegde. Daarin zegt de school onder andere dat de vader ‘zeer actief betrokken is bij alles waar hij betrokken bij kan zijn’. De vader wil in het belang van zijn kinderen met de school in gesprek blijven, maar is voorzichtig. Op advies van instanties heb ik wel het contact op een laag pitje gezet,’ voegt hij eraan toe.

Schoolleider ziet geen risico

Voor schoolleider Helling is een en ander ook onverklaarbaar. Zo heeft het schoolbestuur haar wel gevraagd of zij de vader als een risico voor de veiligheid ziet, maar is zij naar eigen zeggen pas meer dan drie maanden na de politiemelding door het schoolbestuur op de hoogte gebracht dat er een melding was gedaan. Over hoe het kan dat een school naar de politie stapt zonder dat het schoolhoofd daar iets van weet, zegt Helling: ‘Schoolbesturen van dit soort kleine scholen zijn gewoon ouders. Ouders horen van ouders dingen en dan gaat dat dus lopen.’ De schoolleider benadrukt  geen idee te hebben waarover het schoolbestuur het heeft. ‘Ik heb geen reden om te denken dat er een risico is. Ik kan niet één voorval noemen over agressiviteit’, aldus Helling.

Omdat op school geen aanleiding is om de vader als risico te zien, vermoedt de schoolleider dat het in de privésfeer moet worden gezocht. Vraag is waarom de school dan melding heeft gedaan en zinspeelt op het verleden van de vader. ‘Het zou kunnen zijn dat de ex-vrouw daar een rol in speelt. Dat is ook een van de ouders op de school’, zegt Helling. Ze ziet echter zeker geen complot tegen de vader. ‘ Ik heb niet het gevoel gehad bij mijn bestuur dat ze zoiets hadden van, hoera, nu hebben we iets gevonden om die vader dwars te kunnen zitten.’ Dat het schoolbestuur de vader laat weten de ontwikkelingen tussen hem en de school nauwlettend op te volgen en indien nodig opnieuw haar verantwoordelijkheid te nemen, lijkt volgens de schoolleider dreigend richting de vader.

Pestproblematiek

Niet alleen tussen ouders en school bestaan er spanningen. Ook tussen kinderen onderling gaat het vaak niet goed. Er wordt – zoals dat onder kinderen nogal eens het geval is – gepest op school. Een aantal ouders vindt echter dat de school te laks omgaat met pestgedrag. De school erkent het pestprobleem. Nadat de pestproblematiek op een ouderavond ter sprake is gebracht, heeft de school contact opgenomen met een externe dienst om advies in te winnen over pesten, maar dit leverde in eerste instantie niks op. De schoolleider geeft aan dat rond pesten ondertussen verdere stappen zijn ondernomen. Ouders ervaren de aanpak van de school als bagatelliserend. De pestproblematiek zou ertoe hebben geleid dat ouders hun kind(eren) van school hebben veranderd of overwegen dit te doen.

Antroposofisch onderwijs

Het door vrijeschool Vuurvogel verstrekte onderwijs is gebaseerd op de antroposofie, een door de occultist Rudolf Steiner (1861-1925) ontwikkelde mystieke leer. In het steiner/vrijeschoolonderwijs ligt de nadruk meer op ontwikkeling dan op kennisverwerving. In het schooljaar 2009-2010 werd vrijeschool de Vuurvogel door Onderwijsinspectie nog als zwak bestempeld en kwam de school onder intensief toezicht te staan. Momenteel heeft de school door het afleggen van een verbetertraject het basistoezicht verworven. Volgens een door de school afgenomen enquête zijn ouders zeer tevreden over het onderwijs, de aandacht voor de kinderen en het schoolklimaat.

Bijlagen

[1] mail schoolleider

[2] politiemelding schoolbestuur

[3] excuusbrief juf voorval 2007

[4] excuusbrief school voorval 2007

 

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

15 thoughts on “School torpedeert vader

 1. De vader uit het artikel was vorige week vrijdag aan de Vrijeschool de Vuurvogel te Driebergen om een Sinterklaasgeschenk af te geven aan een van zijn kinderen en werd daar bijna aangereden door de vriendin van zijn ex-partner.

  Kort nadat hij het geschenk had afgegeven en terug wilde instappen in zijn wagen kwam er een auto hard op hem afrijden en scheerde – deels over de groenstrook langs de weg rijdend – rakelings langs de vader. Die kon nog net verschrikt opzij gaan om de auto te ontwijken.

  Met veel misbaar en al toeterend reed de bestuurster door. De vader herkende de bestuurster onmiddellijk: het bleek om ene Moniek te gaan, de beste vriendin van zijn ex-partner. Deze vrouw bleek een tijdje geleden naar andere ouders toe ook al opruiend te zijn geweest richting de vader.

 2. De ex-partner van de getorpedeerde vader stuurt een advocaat op Sonja Helling, schoolleider van de Driebergense vrijeschool de Vuurvogel, af.

  In de brief van “informeel advocatenkantoor Bakker” uit Driebergen http://www.bakkeradvocaat.nl/index.html sommeert ‘advocaat’ Agnes Bakker de schoolleider alle communicatie en mailcorrespondentie tussen de vrijeschool de Vuurvogel en de vader per direct te staken.

  Eerder suggereerde schoolleider Sonja Helling in een interview dat de ex-partner achter de valse politiemelding over vader zit. De melding is onderzocht en bleek vals.

  De vrijeschool de Vuurvogel bleek echter niet onder de indruk van de dreigende brief van de ex-partner van de vader. De vader bleef ook na deze dreigbrief gewoon correspondentie ontvangen van de verantwoordelijken binnen de Vuurvogel.

  Betrokken instanties zijn hierover geïnformeerd.

  Zie brief advocaat: http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/wp-content/uploads/2015/02/Scan0001.jpg

 3. Dag Ramon, ter aanvulling op het artikel “School torpedeert vader” de volgende feiten.

  Uit mailverkeer tussen schoolleider Sonja Helling en kleuterjuf Addie Sierksma van 7 en 8 oktober 2013 en telefonisch onderhoud tussen jou en Addie Sieksma op 5 oktober blijkt zonder enige twijfel dat Addie Sierksma vanuit de vrijeschool Driebergen in de functie van kleuterjuf valse verklaringen heeft afgelegd bij het AMK, over de vader uit het artikel.

  Het interne onderzoek van schoolleider Sonja Helling naar de valse verklaringen van Addie Sierksma bij het AMK geven eveneens een helder beeld van een leugenachtige Addie Sierksma, die bereid bleek het AMK voor te liegen en hiermee de vader vals te beschuldigen en te beschadigen.

  Schoolleider Sonja Helling beloofde aan de vader haar onderzoeksverslag over de valse melding door Addie Sierksma te delen met de Raad van de Kinderbescherming en de FO onderzoekers van het Ambulatorium: zie de-mail van de schoolleider aan vader http://www.antroposofia.be/ramondejonghe/wp-content/uploads/2013/12/mail-schoolleider-001.pdf

  Deze belofte blijkt eveneens een leugen te zijn geweest tegen vader, nu door de schoolleider Sonja Helling zelf. Uit geen enkel dossier van genoemde instanties blijkt dat Sonja Helling haar bevindingen heeft gedeeld en de valse verklaringen heeft gerectificeerd voor de vader.

  Addie Sierksma is sinds zij de Vrijeschool de Vuurvogel heeft verlaten aan het werk als “Helende Reis-therapeut” zie link: http://www.nvjt.nl/addie-sierksma/

  En als onderwijsondersteuner http://vlinderen.nu/index.php/onderwijsondersteuning/

  De Vereniging tegen de Kwakzalverij vertelt in het volgende artikel meer over de Helende Reis a: http://www.kwakzalverij.nl/1360/Helend_Reizen_naar_Utrecht

 4. Ik wil dat dit verwijderd wordt over het aanrijden van de heer van de Winden, aangifte is gedaan bij politie

 5. Mijn commentaar verwijderen heeft geen zin. Zoals gezegd er is aangifte gedaan. De beschuldiging door Jan van der Winden tegen mij is niet verwijderd zoals ik had geeist. Ook niet nadat ik de heer vd Winden hier vanmorgen ook nog op aangesproken heb. Jullie horen zo spoedig mogelijk van mijn advocaat, en nee dat is niet Bakker.

 6. Dag Monique,

  Ik heb het nogal druk gehad en je commentaar is me ontgaan. Maar als je toch al aangifte hebt gedaan, vraag ik me af waarom je hier nog op zo’n dreigende manier komt binnenwaaien? De instantie waar je aangifte hebt gedaan zal wel het nodige doen, niet?

  Ik heb trouwens geen idee waar en tegen wie jij aangifte hebt gedaan of op welke gronden, maar ik sta wel garant voor de onderbouwing van de teksten die ik schrijf. Zoals je kunt zien, heb ik voor bovenstaand stuk verscheidene mensen gehoord die een aandeel hebben in het torpederen van de betreffende ouder van een leerling van de Driebergense antroposofische school De Vuurvogel.

  Verder vind ik het heel apart dat jij een beschuldiging wel wil verwijderd zien, maar helemaal geen gebruik maakt van de gelegenheid om die te weerleggen. Alsof je stilzwijgend instemt met wat je wil verwijderd zien en het er niet over wil hebben. Ik zou ook graag jouw kant van het verhaal horen. Bijvoorbeeld of je bewust deels over die groenstrook reed waar de betreffende ouder liep of dat dat per ongeluk was? Maar gezien de toon waarop je communiceert, lijkt de kans klein dat je in dialoog wil gaan.

 7. De geuite dreiging van Vuurvogel ouder Monique, blijkt tot op heden gebakken lucht. De getorpedeerde vader heeft zowel van advocaat als politie niets vernomen.

  Het intimideren van ouders door ouders en de vrije school de Vuurvogel blijven nochtans doorgang vinden. De daarvoor ingerichte instanties zijn op de hoogte.

  Dat bij sommige intimidaties kinderen en ouders gevaar lopen, blijkt van ondergeschikt belang.

 8. ‘Blijkt tot op heden gebakken lucht’

  Het kan wel zijn dat Monique geen officiële klacht heeft ingediend, maar dat neemt niet weg dat zij zich toch tot de politie kan hebben gewend. Mijn ervaring zegt me dat antroposofen liever informeel gaan klagen bij allerlei officiële instanties – en dan het liefst bij mensen die ze persoonlijk kennen – om te bewerkstelligen dat die instanties dan degene waarover ze klagen , aanpakken. Het is uiteraard veel effectiever en heeft meer slagkracht wanneer een officiële organisatie gaat optreden tegen een burger, dan wanneer een individuele burger dat in zijn eentje gaat doen.

  Het vervelende is dat overheidsdiensten, in Nederland bijvoorbeeld Jeugdzorg, vaak zonder dat ze het zelf weten door antroposofen worden misbruikt met behulp van antroposofen en hun sympathisanten die bij en voor die overheidsdiensten werken.

  Volgens mij wordt binnen de samenleving sterk onderschat dat antroposofen zich (innerlijk) distantiëren van mensen die geen antroposoof zijn en daardoor ook geen probleem hebben om die mensen voor te liegen.

 9. Dag Ramon,

  Dat het intimideren van ouders en kinderen op de Vuurvogel gewoon doorgaat ondervond de getorpedeerde vader afgelopen woensdag.

  Dit maal weer de vader rijdend in zijn auto gevolgd door Monique. Dit keer bestond het intimiderende gedrag van Monique uit 2,5 kilometer bumperkleven.

  Daarna parkeerde Monique haar auto in de buurt van de vader en stapte uit. Ze liep langs de auto van de vader en deed in geheel volwassen eigen stijl, haar middelvinger omhoog in de richting van de vader.

  Nu was de bovengenoemde actie van Monique nog behoorlijk lachwekkend. Echter, toen Monique haar verdere frustraties bot ging vieren op een van de kinderen van de getorpedeerde vader werd het laf en laag bij de grond. Monique schold een van de kinderen in het voorbijgaan uit voor eikel.

  Interessant blijft, Ramon, dat Vuurvogel schoolleider Sonja Helling aan jou in een gesprek vertelde, dat de herkomst van de valse politiemelding over de vader gezocht moet worden bij Iris, de ex-partner van de vader. Monique en Iris zijn onafscheidelijk binnen de Vuurvogel.

  Overigens zijn de hier genoemde hoofdrolspelers niet van onbesproken gedrag.

 10. Het is bijzonder te noemen dat juist bovengenoemden alles en iedereen bedreigen, intimideren en vals beschuldigen. Terwijl men de door hen zelf begane misstanden met alle geweld onder de pet tracht te houden.

  Een gemaakt slachtoffer verklaart hierover het volgende aan een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming:

  “Op een nacht was ik zeer onrustig, en kon niet in slaap komen daar …… meestal ook nachtdienst had, heeft zij mij meegenomen naar haar woonvertrek die zij deelde met haar ouders, daar werd ik op de bank gelegd en kreeg een hand pillen in mijn mond gestopt, met de mededeling dat ik nu wel lekker zou gaan slapen, waarop zij vertrok om zelf weer naar bed te gaan. Het viel mij op dat haar kind….. samen met haar en de relatie van haar in een bed sliepen. Zelf ben ik vele jaren misbruikt en wist wat daar gebeurde. Daarmee wil ik niet zeggen dat er iets met haar kind gebeurde, maar dat de liefde werd bedreven is zeker. De andere dag was ik te suf om er over te spreken”

  Dit is een heftige verklaring van een Daidalos slachtoffer, Ramon. Echter, wanneer we kijken naar de TV uitzending Twee vandaag, waarin de misstanden binnen de antroposofische instelling Daidalos uit Driebergen in beeld komen, wordt deze verklaring in eens voorstelbaar en hard. Deze verklaring wordt ondersteund door diverse andere verklaringen van tal van andere gemaakte slachtoffers, die werden aangebracht bij diverse rechtbanken in verschillende procedures. De procedures werden alle gewonnen door de Daidalos slachtoffers.

  De uitzending van Twee vandaag is te bekijken onder de volgende link:http://www.eenvandaag.nl/gezondheid/29959/inspectie_onderzoekt_daidalos_kliniek

  Dat vrijeschool Vuurvogel verantwoordelijken Sonja Helling, Allard de Keuter en Marieke Tjebbis zich voor de leugenkar laten zetten van bovengenoemden is opmerkelijk, maar wel verklaarbaar.

  Daar later meer over.

 11. Pingback: Focus op Antroposofie | Schoolleider beweert van niks te weten en wijst richting ouder

 12. Na getuigenissen van het mishandeling van leerlingen binnen de vrijeschool de Vuurvogel uit Driebergen door leraren. Komen er nu ook getuigenissen en diverse signalen van kinderen over ernstig pesten en elkaar slaan. Kinderen krijgen de meest nare zaken naar hun hoofd geslingerd, gevolgd door het uitdelen van klappen.
  Deze nare zaken horen zeker niet thuis op een (vrije) school en worden gedeeld met de reguliere professionals.

 13. Handen thuis, meester. Beter tot tien tellen in groep 8. Wanneer de frustratie oploopt, kan een bak koffie met een sigaret achter het politiebureau wonderen doen.

 14. Ja, beter preventief een sigaret achter het politiebureau roken in plaats van gedwongen erin. 🙂 Maar serieus, lesgeven kan soms stresserend zijn. Wat uiteraard geen vrijbrief is om kinderen op een ongepaste manier aan te pakken. In de antroposofische school mogen leerkrachten – vanuit de achterliggende antroposofische principes – meer dan elders, maar sinds ervaringen gemakkelijker kunnen worden gedeeld via het internet is men wel voorzichtiger geworden.

 15. Pingback: Misleiding van overheid en instanties – Dossier Steinerschool

Geef een antwoord