Déjà vu

broosTerwijl in de Belgische hoofdstad een steinerschool ouders wat lichter maakt, gooien in de Nederlandse hoofdstad ouders enkele leraren en bestuursleden van een steinerschool buiten.

Het gaat om Geert Groote  2 in Amsterdam, die wegens ondermaats presteren al sinds 2007 onder verscherpt toezicht van onderwijsinspectie staat. In  twee jaar tijd heeft de school al drie directeurs ‘versleten’.  Nu hebben enkele boze ouders de macht overgenomen. De Nederlandse krant Het Parool schets de situatie.

Ouders die het niet eens zijn met veranderingen in de lesmethode, komen stampvoetend de klas binnen in om verhaal te halen. In hun ogen verpest de school met de nieuwe aanpak hun kinderen.

De Algemene Onderwijsbond is ingeschakeld, omdat onderwijsgevend personeel is geïntimideerd en bedreigd. Leerkrachten lopen huilend door de gangen en melden zich ziek.

Aftredend directeur Veldt vindt het blijkbaar zonde dat het zo moet lopen, net nu verbeteringen zichtbaar werden. Ouders wilden echter geen verbeteringen zoals door Onderwijsinspectie voorgesteld.

Maar een groep ouders verzet zich fel tegen de nieuwe aanpak, zoals het toetsen van de voortgang in lezen, rekenen en taal. Een ingewijde vertelt: ”Er waren leerachterstanden van anderhalf jaar, maar sinds het verbetertraject was dat beter onder controle, onder andere door de inzet van een intern begeleider en drie docenten die constant kinderen bijspijkerden. Maar sommige ouders willen geen taal en rekenen. Zij denken dat de pedagogiek te weinig aandacht krijgt en daar worden ze boos over.”

Dat van die leerachterstanden op steinerscholen is niets nieuws. Op deze site zijn tal van artikelen waarin die worden vermeld te lezen. Om er maar en paar te noemen: Gestrand in de steinerschool, Revolutie in Nederlandse steinerscholen en C en K zetten de puntjes op de ‘i’.

Uit het laatst genoemde artikel:

De jongste zoon heeft vanaf de tweede klas drie jaar lang een inhoudelijk zeer armoedig onderwijs ‘genoten’. Een volstrekt inconsequente leraar bleek niet in staat om leerstof op een adequate wijze bij de leerlingen aan te brengen. De jongste heeft er al die tijd op zijn honger gezeten, wat – uit pure verveling – leidde tot baldadig en recalcitrant gedrag. Van dit gedrag, dat C en K van hem thuis zeker niet kenden, werden zij pas op de hoogte gesteld nadat het eigenlijk al geëscaleerd was en waarbij de verantwoordelijkheid voor de remediëring ervan eigenlijk volledig bij de ouders werd gelegd.

Dat baldadig gedrag blijken nu ook Amsterdamse ouders te vertonen door stormenderhand de school van hun kinderen te veroveren. Interessant  is het om te zien hoe  steinerscholen met problemen omgaan wanneer ze zich er niet langer kunnen uitpraten, omdat Onderwijsinspectie om tastbare gegevens vraagt. Dat Nederlandse steinerscholen om die reden uitgepraat zijn, liet ik vorig  jaar al verstaan. Al lijkt de Vereniging van vrijescholen nog een schamele poging te wagen om wat reeds lang geweten is, maar nu ook door wetenschappelijk onderzoek is aangetoond, te nuanceren: dat steinerscholen het op cognitief vlak moeten afleggen tegen reguliere scholen.

Voor mij heeft deze hele situatie iets herkenbaars. De huilende leraren, de boze ouders, de bestuurloosheid van de school en het verscherpt toezicht door  inspectie. Het lijkt wel het verhaal van de Leuvens steinerschool dat drie jaar geleden begon en dat leidde tot een inspectieverslag waarin vooral het gebrek aan zorg aan de kaak werd gesteld. Een gebrek aan zorg dat meer dan waarschijnlijk de oorzaak was van de uitstroom van een groot aantal leerlingen.

Of  de Amsterdamse Geert Groote 2 school, waarmee dit bericht van start ging, de afgelopen twee jaar veel leerlingen heeft verloren door  de onderwijs- en bestuursperikelen wordt nergens vermeld.

Ramon DJV

Update 12 maart: verscheidene kranten maken melding van de nieuwste ontwikkelingen. Een tweede school, Geert Groote 1,  blijkt met hetzelfde probleem als Geert Groote 2 te kampen. Het aantal persberichten rond beide scholen loopt flink op.

Een overzicht:

Boze ouders nemen school over (Het Parool) / Schreeuwende minderheid neemt school over (Het Parool) / Bestuursleden Vrije School bedreigd (AD) / Bestuur Geert Grooteschool bedreigd (AT5) / Chaos bij Amsterdamse Vije Scholen (Volkskrant) / Strijd om vrije school loopt verder uit de hand (Volkskrant) /

Oudere berichten:

Hard met de neus op de feiten gedrukt (AD) / Nederlandse steinerschool in crisis / Grote problemen Geert Grote 2 (OCO) /

Update 18 maart 2009

Vandaag meldt Het Parool dat de vije basisschool Geert Groote een nieuw bestuur heeft. Alle betrokken partijen zouden unaniem achter het nieuwe interimbestuur staan. Hoe het met de bovenbouw verder moet, is uit de berichtgeving niet af te leiden.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Déjà vu

 1. jammer dat u steeds op die leerachterstanden terugkopmt. Misschien eens een onderzoek doen naar wat leerlingen na de steinerschool studeren? Zeer diverse richtingen, veel die slagen op de universiteit (1/4 van mijn jaar). En een doctoreren zelfs na 15 jaar steinerschool….Eénzijdige berichtgeving lijkt me een gevaarlijker bezigheid!

 2. Karel,

  Ik kom terug op die leerachterstanden omdat dat in de actualiteit verschijnt, begrijp je? Dat is een knelpunt dat niet alleen tot het verleden van steinerscholen behoort.
  Ik weet niet wat je bedoelt of wilt suggereren met dat eenzijdige berichtgeving een gevaarlijker bezigheid is. Zoals je het daar zonder verduidelijking stelt, kan het bedreigend overkomen. Ik veronderstel dat dat niet je opzet is? In ieder geval is uit de ‘Intro’ denk ik wel duidelijk wat het opzet van deze site is. Bovendien geef ik eenieder de kans om te reageren op de stukken die hier verschijnen, zodat de eenzijdigheid waarop je doelt een tegengewicht kan krijgen. Zie je eigen reactie.
  Wat de vervolgstudies van steinerschoolleerlingen betreft kan ik je dit citaat uit een van mijn oudere stukken aanbieden (Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen):

  Een minder punt in steinerscholen is het onderwijs in cognitieve vakken: dat is beduidend zwak. Steinerschoolleerlingen die na de middelbare school willen voortstuderen voelen dit zelf aan en kiezen uitzonderlijk een wetenschappelijke richting. Uit een studie (Schepers, C. Het verloop van de hogere studies van voormalige leerlingen van de steinerschool – Eindverhandeling 2002) blijkt dat wat het hoger onderwijs betreft steinerschoolleerlingen het moeilijker hebben dan leerlingen uit het traditioneel onderwijs. Hun slaagcijfers in het eerste jaar liggen beduidend lager: slechts 44% van de steinerschoolleerlingen slaagt in het eerste jaar, tegenover 60% van de leerlingen van het traditioneel onderwijs). Leerlingen van steinerscholen kiezen, in tegenstelling tot leerlingen uit het traditioneel onderwijs, meer voor opleidingen van twee cycli dan één cyclus (33% tg. 52% in het academiejaar 2001). Daarbij gaat hun interesse meer naar richtingen in het domein van kunst & cultuur, psychologie & pedagogie, economie, politieke & sociaal. Exacte wetenschappen worden weinig gekozen.

  Het onderzoek van Hilde Steenbergen wijst in dezelfde richting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *