Moraal

(…) Met de voorafgaande beschouwingen is in feite al veel gezegd over de steinerpedagogie. (…)

Hans Annoot, De pedagogie(k) van de steinerschool: persoonlijk handelen uit inzicht,  Academia Press, Gent 2008

Annoot verwijst in het artikel waaruit bovenstaand citaat komt naar de visie op opvoeding van Winfried Böhm, een autoriteit op het gebied van pedagogie. Dat is wel gemakkelijk. Eerst vijf pagina’s lang een wereldberoemde professor napapegaaien en dan komen zeggen: ‘Kijk, in feite zegt Böhm over pedagogie bijna hetzelfde als Rudolf Steiner!’.  Om dit kracht bij te zetten, wordt Steiner dan ook nog uit de kast gehaald.Wat draagt Annoot bij?

(…) In wat volgt refereren we geregeld naar Rudolf Steiner zelf. (…)

Dat is het zo’n beetje. Annoot speelt medium tussen wijlen Rudolf Steiner en Winfried Böhm. Vraag is of de laatste dat wil en of hij zich graag laat lenen als spreekbuis voor de steinerschool? Maar het gaat me nu eigenlijk niet zozeer over het artikel op zich, maar wel om iets dat ik daarin las.

(…) De grondslag van de steinerpedagogie is een vrijheidsfilosofie die elke geestelijke bevoogding terugwijst, zowel wat het weten (de kennis) als wat het handelen (het morele) betreft.(…)

(…) De opvoedingsvraag zou daarom kunnen luiden: hoe moeten we het kind opvoeden opdat het menselijke vermogen om waarheid en morele idealen door vrije daden voort te brengen, optimaal wordt ontwikkeld?(…)

Ik zou wel enkele tips kunnen geven. Bijvoorbeeld over zaken die men in scholen beter achterwege kan laten of op zijn minst bewaart voor in de privé-sfeer. Zoals bijvoorbeeld dit.

Opvoeden tot moraliteit in de steinerschool?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

3 thoughts on “Moraal

  1. Dit is blijkbaar weer één van die berichten, gezien het aantal keren dat het gelezen is, dat wordt doorgestuurd aan de kennissenkring. Met waarschijnlijk daarbij de vragen: ‘Op welke school is dit en wie is dat juffertje?’

  2. Dat deze drie jongens naar de benen van hun onderwijzeres kijken, daar kan ik inkomen op die leeftijd.
    Dat deze opvoedkunde een bijdrage levert aan de ontwikkeling van deze drie jongen en het onderwijs in het algemeen, is sterk de vraag.
    Dat de schoolleiding en de onderwijzeres van de bewuste school eens tegen het ligt gehouden dienen te worden weet ik zeker.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *