Steinerschool Anderlecht

geldwolfDe directie van de steinerschool van Anderlecht wordt aanstaande vrijdag door Minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke op het matje geroepen. De school vraagt aan ouders fikse financiële bijdragen.

Het zou gaan om bedragen van enkele honderden euro’s. Het nieuws was gisteren te lezen en te beluisteren op Brusselnieuws.be.

(…) Ouders betalen standaard een basisbedrag van 30 euro om hun kind les te laten volgen in hun school. Daar bovenop komt nog een bijdrage op basis van het gezinsinkomen. Het gaat om drie procent van het gezamenlijk netto-inkomen van de ouders. (…)

Voor alle duidelijkheid: het gaat om  maandelijkse bijdragen, zoals een geïnterviewde ouder aangeeft.

(…) Ik betaal 100 euro per maand,” zegt een ouder. “Is dat veel geld? Ik weet het niet. De kindjes krijgen hier ’s ochtends bijvoorbeeld eten op school en er is hier ook meer groen dan op andere scholen. Ik heb het er alvast voor over. (…)

Meer groen? Er is een grasveldje achter de barakken die men school noemt. Wie ooit de compleet verwaarloosde steinerschool van Anderlecht heeft gezien, zal zich misschien afvragen waarin al dat extra geld dat ouders hebben opgehoest, geïnvesteerd is.

Waarschijnlijk zal men beweren dat steinerscholen ‘meer aanbieden dan reguliere scholen’. Wie graag wil weten wat zoal onder dat ‘meer’ mag worden verstaan, verwijs ik graag naar mijn  post van 1 maart, waarin het onderzoek van Hilde Steenbergen, dat aantoont dat steinerscholen op cognitief vlak achterop hinken, aan bod komt. Zouden ouders ook graag extra betalen voor die achterstand?

Update 05/03/09

Het Nieuwsblad publiceerde een artikel met daarin een weergave van het document waarmee de school ouders om geld vraagt. Wat mij vreemd overkomt is dat zowel de heer Fabri, directeur van de steinerschool van Anderlecht, als mevrouw Vansintjan, voorzitter van de Federatie van Steinerscholen, de vermoorde onschuld spelen als het over het ‘gedwongen karakter’ van die bijdragen gaat:

(…) In principe is die vrijwillig, zegt Lieve Vansintjan, coördinator basisonderwijs van de Federatie van Steinerscholen Vlaanderen. ‘Onze scholen mogen autonoom bepalen hoe ze hun financiering regelen. We hebben wél duidelijke en bindende afspraken gemaakt: de ouderbijdrage moet immer en altijd vrijwillig zijn. (…) ‘Ik weet niet waarom ze dat zo hebben geregeld in Anderlecht. Vermoedelijk om de kosten, die sowieso per jaar worden berekend, makkelijker te kunnen dekken.’ (…)

Mevrouw Lieve Vansintjan weet het niet? Ze is nochtans voorzitter van het schoolbestuur van een andere steinerschool, de Leuvense, waar de heer Fabri boekhouder is (of op zijn minst tot voor kort was) en waar zijn kinderen schoollopen. Op deze school (mijn kinderen zijn er een tijdje naartoe geweest) geldt ongeveer dezelfde regeling als in de steinerschool van Anderlecht. Elke steinerschool ‘vraagt’ trouwens fikse ouderbijdragen. ‘Vraagt’ tussen aanhalingstekens, want dit gebeurt door middel van ‘peer pressure’, zoals een oud-leerling in een reactie op dit artikel al kwam vertellen.

(…) Leerling of consument? Bij veel Steinerscholen is die grens heel dun of onbestaande. (…)

Om een voorbeeld van ‘peer pressure’ te geven citeer ik uit de Welkombrochure (2007-2008) van mevrouw Vansintjans eigen steinerschool in Leuven:

(…) Naast de klassieke rol van ‘consument’ of ‘klant’, wordt van elke ouder dus onvermijdelijk ook een ‘gevend gebaar’ verwacht naar een gemeenschap die verder reikt dan louter het eigen kind.
Dit is een ware sociale oefening: als ouders worden we allen betrokken in een zekere vorm van gemeenschapsvorming rondom het pedagogisch project voor onze kinderen. Het goed slagen in die oefening heeft zijn (pedagogische) doorwerking naar de kinderen, aan wie we als ouders het voorbeeld geven.
Iedereen is vrij in welke mate en op welke manier hij/zij zich engageert op deze ‘scholingsweg’ naargelang van zijn/haar mogelijkheden, noden en wensen. Het minimum daarbij is het aangaan en nakomen van een financieel engagement (zie bijdrageregeling in het schoolreglement), een bijdrage aan het poetswerk in de school en natuurlijk interesse voor het klasgebeuren rond de kinderen, wat zich bijv. vertaalt in aanwezigheid op de ouderavonden. In deze brochure vindt u evenwel tal van mogelijke werkgebieden voor een metterdaad betrokkenheid bij het school maken en ook nieuwe initiatieven zijn welkom.(…)

Maandelijks extra geld storten, het is een minimum aan inspanning op de scholingsweg.

Ramon DJV

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

15 thoughts on “Steinerschool Anderlecht

 1. Ik vind dat ook vreemd, Katrien. Maar ik ben er zeker van dat men op het ministerie ondertussen de blik al richt op documentatie vanuit andere steinerscholen. Ik vermoed dat jij en je man ook tot de ‘sponsors’ (of Chinese vrijwilligers) behoren?

  Groet
  Ramon

 2. Inderdaad, en de basisbijdrage bedraagt meer dan dubbel zoveel als in Anderlecht… én ook in juli en augustus…

 3. schoolgeld vragen aan ouders gebeurt in één of andere vorm op élke school. De ouderbijdrage in Steinerscholen maakt ouders lid van de oudervereniging. Je bent helemaal niet verplicht dit te betalen, maar er wordt wel solidariteit verwacht binnen de schoolgemeenschap. (dit kàn financieel en/of praktisch). Steinerscholen vragen geld,omdat er oa. een aantal “dure”vakken worden ingericht waarvan de loon- en werkingskost door de schoolgemeenschap moet worden gedragen. Dit omdat deze vakken in het reguliere onderwijs niet worden ingericht en er hiervoor ook geen subsidieerbare leraren kunnen aangesteld worden. Het gaat hier om een aantal kunstvakken, euritmie, koor, enz.
  Wellicht is deze reactie verre van volledig, maar op dit forum wordt de waarheid toch nogal eens erg persoonlijk ingekleurd, terwijl een meer objectieve bespreking van wat een Steinerschool is of zou kunnen zijn evenzeer nodig is én tevens een meerwaarde kan betekenen voor opvoeding van kinderen in het algemeen.

 4. Beste bedebis,

  Bedoel je dan de objectiviteit zoals de postmodernen die bedoelen of de objectiviteit zoals Rudolf Steiner die beschreef? Want in het laatste geval ben ik verplicht om mijn glazen bol boven te halen om objectief te berichten. Maar even ernstig nu.

  Als we het over die ouderbijdragen en de reacties daarop hebben. Wat is objectief: het document waarin staat hoeveel ouders per maand moeten betalen en de schoolbrochures waarin ouders wordt duidelijk gemaakt dat betalen solidair is? Of de vrijblijvende uitspraak dat de waarheid op deze site persoonlijk ingekleurd is? Want die raakt kant noch wal, omdat ze gratuit is. Over wat gaat het precies? Dan kan ik misschien een en ander verduidelijken.

  Dit lijkt me heel objectief:

  (…) Naast de klassieke rol van ‘consument’ of ‘klant’, wordt van elke ouder dus onvermijdelijk ook een ‘gevend gebaar’ verwacht (…)

  (…) Het minimum daarbij is het aangaan en nakomen van een financieel engagement (..)

  Maar wat is er duur aan euritmie en een zangkoor? Toch niet de leerkrachten die er meer niet dan wel zijn? Leraren worden betaald met subsidie. En plastische en muzische opvoeding (zingen, toneel, tekenen en schilderen, …) krijgen kinderen in het regulier onderwijs ook. De leraren die deze vakken geven, worden even goed betaald met subsidies als eender welke andere leraar.

  Dan hebben we het nog niet over het feit dat men op steinerscholen grote klassen (tot 30 leerlingen) nastreeft, wat meer gesubsidieerde lesuren voor de school oplevert. Hoe groter de klas, hoe meer geld. Maar voor de klas staat even goed één leraar. Er wordt gerekend, wees daar maar zeker van. Of zoals een bevriend steinerschoolleerkracht me vertelde: ‘Het hele schooljaar trekken de meesten zich van de school niets aan, maar als de uren (subsidies) moeten verdeeld worden, zijn ze allemaal wakker.’

  Ik wil nog meegeven dat ik als bestuurslid de boekhouding van een steinerschool heb gedaan en in die hoedanigheid heb samengewerkt met mensen van andere steinerscholen. Maar ik ga hier geen voorbeelden geven van zaken waarvoor ouderbijdragen onder andere dienen. Geld is nogal een gevoelig onderwerp, niet?

 5. Kijk, als ouder wil ik graag betalen voor het onderwijs waarvan ik hoop dat het mijn kind ten goede komt.

  Ik vind echter dat er enkele scherpe kantjes zijn aan de financiële bijdrage in een/onze school.
  Nergens vind je op een website of waar dan ook zomaar informatie over de ouderbijdrage. En als je het al zou vinden, dan zal daar zeker geen concrete informatie bijstaan.
  Je weet als ouder dat je zal betalen voor een Steinerschool, maar hoeveel… daar heb je het raden naar totdat je na inschrijving (wanneer je kind naar school gaat) een brief krijgt met de bedragen in. (En dan is dat wel verschieten!)

  ’t Is waar dat je keuze voor de school niet mag bepaald worden door financiën. Als je die ouderbijdrage echt niet kan betalen, kunnen daar immers mouwen aangepast worden. Maar hey, ook mensen die wel dat geld hebben willen graag weten wat ze zullen moeten uitgeven hé.

  Verder zou het ook fijn zijn als we als ouders zouden weten waaraan onze centjes besteed worden. Gewoon weten dat je dat ergens kan bekijken (één of andere jaarlijkse vergadering/boekhouder/…) is al genoeg vind ik.

  Enfin, misschien blaas ik hier te hoog van mijn toren en kunnen die dingen effectief op onze school? Ik heb er enkel geen weet van voorlopig.
  Als het groen wat weg is achter mijn ouderlijke oren, dan zal ik daar eens iemand over aanspreken. 😉

 6. Beste bedebis,

  U haalt hier mooi de officiële uitleg van de Steinerscholen aan. Doch zoals ANtroposofia hierboven terecht stelt geldt die redenering niet helemaal. De Steinerscholen beweren dat ze extra investeringen moeten doen voor bijkomende vakken. De enige vakken die ik mij kan voorstellen die hiervoor in aanmerking kopen zijn: euritmie en klassieke ambachten (koperbeslagen, boetseren, rietvlechten).

  Voor deze ambachten worden zelden mensen aangesteld met een echt diploma. Vaak worden zij ook in het zwart betaald. Daarenboven vinden deze lessen hoogstens 1uur per week plaats. Wat de kost voor lesgroepen van 25 tot 30 personen wel in een perspectief plaatst.

  Een simpele berekening leert dat voor dit soort vakken het loon van de leerkracht t.o.v. het aantal gegeven lesuren gemakkelijk kan betaald worden met het schoolgeld van 1 tot 2 studenten. Gezien deze vakken ook in periodes worden gegeven en nooit allemaal tegelijkertijd blijft er steeds een substantieel deel van het schoolgeld ‘onbesteed’.

  Het wordt dus tijd dat men met een verklaring komt die verschillend is van de toegevoegde vakken, waarvan de helft ook in het reguliere onderwijs worden gegeven en dus (deels) wel gesubsidieerd zijn (bv. PO, muziek, wereldbeschouwelijke vakken enz.).

 7. Er wordt natuurlijk altijd geprobeerd om leraren te vinden die met subsidies kunnen worden betaald.

  Maar vergeet ook een vak als steenkappen niet. Men heeft per leerling slechts een of twee stenen nodig en een leraar die toezicht op de klas houdt. Een voor dit vak door de steinerschool aangenomen leraar vertelde me dat hij geen enkel benul had wat dit vak inhield, maar dat men hem had gezegd ‘dat de leerlingen wel wisten wat ze moesten doen’. De leraar was wel subsidieerbaar en kostte de school niets.

  Hetzelfde verhaal voor mandenvlechten. Iemand met subsidieerbaar diploma (kost de school niets) met geen enkele notie van mandenvlechten wordt gevraagd dit vak op zich te nemen. Wanneer betrokkene zegt niet bekwaam te zijn om dat vak te geven, luidt het: ‘Dat is geen probleem. De kinderen weten wat ze moeten doen en gaandeweg zal je het zelf ook wel leren’.

  Heb ik zelf niet kunnen controleren, maar een aantal lessen euritmie zouden doorgaan als ‘verkeersles’ (ook gesubsidieerd).

  Dat geeft al een beetje inzicht waarvoor die hoge bijdragen ‘volgens het boekje’ dienen:
  Een periode steenkappen: gesubsidieerde leraar + enkele stenen = voor ouders extra betalen
  Een periode mandenvlechten: gesubsidieerde leraar + een bussel riet = voor ouders extra betalen
  Een periode koperslaan: gesubsidieerde leraar + een paar kilo koper = voor ouders extra betalen
  Een uur per week euritmie: al dan niet gesubsidieerde leraar + een paar pantoffels en een kleedje = voor ouders extra betalen

  Als je de hoogte van de ouderbijdragen bekijkt, oplopend tot enkele honderden euro’s per kind per maand, zijn de stenen, het koper, het riet en de pantoffels redelijk duur betaald (maar niet door de school).

  Er is echter een groot verschil tussen de door de school voorgestelde meerwaarde en wat de ouders zogezegd voor die meerwaarde neertellen. Maar zolang die ambachten er zijn, kan men de indruk wekken waaraan en hoe goed de ouderbijdragen worden besteed. En het oogt mooi voor de buitenwereld, al die ambachten.

 8. Allé, wat dat betreft ben ik toch naar de goeie school geweest met leerkrachten die een juiste opleiding genoten.

  En die ambachten, ik vond dat heel plezant en tot op heden vind ik dat geen tijd- en/of geldverspilling. 😉

 9. Op zich misschien nuttig die ambachten, daarover gaat het dan ook niet echt. Het gaat er over dat de meeste STeinerscholen het hoge schoolgeld toeschrijven aan de ambachten die in werkelijkheid slechts een fractie blijken te kosten. Een groot deel van uw geld gaat dus niet naar die ambachten maar naar…

 10. Hallo,

  Onze dochter gaat ook naar de Steiner in Gent, daar spreken ze ook van een “vrije ouderbijdrage” (in het schoolreglement staat het niet!). Er wordt zelfs een zaterdagvoormiddag voor uitgetrokken om te bespreken hoeveel de bijdrage is. Bovendien krijgen we nog een schrijven met de uitleg bij, dat je moet kijken hoeveel je aan inkomen hebt en dan zou je een bepaald bedrag moeten betalen. Die bedragen zijn immens hoog. Nu als we de school daar over aanspreken dan zeggen ze dat er van uit gaan dat elke ouder een gemiddelde zou betalen van 90 euro en dat de ouder die het iets breder hebben dat die wat meer zou kunnen geven. Wat er ook gezegd is, u kiest voor een steinerschool dus…
  We hebben nu een voorschotfactuur ontvangen van 310 euro!!! Ik heb echt het gevoel dat het om geld draaid en dit gevoel vinden wij niet fijn. Vele ouders delen onze mening, maar ja wat doe je er aan. Wij zijn blij dat onze dochter er terecht kan, dit onderwijs spreekt haar aan ze voelt er zich zo goed. We hebben zeker geen probleem om te betalen, maar het is gewoon heel veel geld.

 11. Beste Mier,

  Ik kan hier enkel op zeggen dat het onderwijs gratis is. Extra onkosten in scholen mogen trouwens een bepaald bedrag niet overschreiden. Naargelang het om kleuter-, lager- of middelbare school gaat. Ik ben nooit ingegaan op zulke rare bedragen. Ze kunnen een kind nooit van school sturen omdat ouders geen “vrijwillige bijdragen” willen of kunnen betalen. Ze kunnen alleen het leven voor de kinderen en ouders ondraaglijk maken. Maar dat moet je zelf ondervinden of het zo wel gaat.

  Bekijk zelf heel nuchter hoe je dit wil aanpakken.
  Veel succes en groetjes

 12. Hoi,
  We hebben niet echt een keuze, we hebben een kostenoverzicht ontvangen in begin van het schooljaar. na een berekening komen we aan een 600 euro? + de maandelijkse bijdrage.

 13. Dag Mier,

  Je hebt denk ik wel een keuze om al dan niet een bijdrage aan de school te betalen als die vrijwillig is. En zelfs wanneer het om een factuur gaat moet het bedrag nog de reële kost dekken.

  Ik citeer even van de site van het Ministerie van Onderwijs.

  (…) De school kan enkel bedragen opvragen waar geplande activiteiten tegenover staan. Ouders moeten dus een duidelijk zicht hebben op de activiteiten die de gevraagde bijdrage rechtvaardigen. (…) Als een kind aan één of meerdere activiteiten niet heeft kunnen deelnemen en de school hiervan tijdig op de hoogte is gebracht, moet de school de niet verschuldigde bedragen terugbetalen. (…)

  Wat met vrijwillige bijdragen die ouders betalen?

  Dat ouders vrijwillig een bijdrage aan de school of aan een vriendenkring betalen, is toegestaan.

  Ouders echter die zo’n bijdrage niet wensen te betalen, kunnen daartoe nooit verplicht worden. Er mag hiertoe geen enkele dwang uitgeoefend worden.(…) http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/faq/maximumfactuur.htm#opvragen

  (…) Het decreet basisonderwijs bepaalt sinds 2001 dat scholen geen inschrijvingsgeld en bijdragen mogen vragen voor de kosten die zij maken om met hun leerlingen de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven.(…) http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/decreet_basisonderwijs.htm

  Ik denk dat dat duidelijk is, niet? Als je kind naar de basisschool gaat, is het onderwijs kosteloos en mag men geen kosten aanrekenen voor zaken die nodig zijn om de ontwikkelingsdoelen en eindtermen te behalen (schrijfgerei, schriften, kaften, … zie ook hier http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/materialen/ ). Wel mag men kosten aanrekenen voor opvang, drankjes, etc… Die kosten moeten wel in verhouding zijn tot wat aangeboden wordt. Er is zoiets als een maximumbedrag (maximumfactuur) dat mag worden aangerekend. http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/basis/minder/

  Als je kind in het secunsair onderwijs zit, is het een andere zaak. Daar kunnen nog wel kosten voor didactisch materiaal aan ouders worden doorgerekend. Maar men mag niet zomaar wat aanrekenen.

  (…) De Bijdrageregeling
  De ‘bijdrageregeling’ is de lijst met alle onkosten die de ouders in de loop van het schooljaar zullen moeten betalen voor het onderwijs van hun kinderen. De school is wettelijk verplicht een dergelijke lijst aan te bieden. De meeste scholen bieden het samen met het schoolreglement aan. Zie ook Bijlage 3.
  Hoe dit overzicht eruit ziet en hoe dit naar de ouders toe wordt gecommuniceerd, verschilt van school tot school. (…)

  In die bijlage 3 staat dit:

  (…) Van een bijdrageregeling verwachten we in eerste instantie dat ze een zo volledig mogelijk beeld schetst van de te verwachten kosten. Deze volledigheid kan men bereiken door het opnemen van verplichte, facultatieve en zelfs niet aangerekende kosten.
  Allereerst geeft een goede bijdrageregeling natuurlijk een overzicht van de verplichte kosten. Hierbij is er een belangrijk onderscheid tussen enerzijds uitgaven die de school rechtstreeks op de ouders zal verhalen, en anderzijds uitgaven die de school de facto wel oplegt, zonder dat de betaling daarom noodzakelijkerwijs via de school zal lopen.(…) http://www.ond.vlaanderen.be/schoolkosten/so/PUB1953_onderwijsdagelijksekost.pdf

  Het komt erop neer dat je als ouder een gedetailleerd factuur dient te krijgen waarop je kan nagaan waarvoor het betaalde geld dient. Als ik goed volg, zouden jullie bovenop die 600 euro nog eens 1080 euro(12 X 90 euro)moeten betalen, wat het totaal op 1680 euro/jaar brengt??!! Dat is echt veel te veel!

  Als ik jou was, nam ik onmiddellijk contact op met de Commissie Zorgvuldig Bestuur.
  http://www.ond.vlaanderen.be/zorgvuldigbestuur/contact.htm En als je wilt, kan ik je daarbij helpen 😉

  Gaat het trouwens over de Teunisbloem of over de Vrije Rudolf Steinerschool in de Kasteellaan?

  Vriendelijke groet,
  Ramon

 14. Op een weblog die i.v.m. met ouderparticipatie naar deze weblog linkt, vond ik een artikel over ouderbijdragen in een freinetschool dat verdacht veel lijkt van hoe men in steinerscholen ouderbijdragen afdwingt.

  (…) Op 13 maart 2011 ontvingen wij deze mail, die begeleid ging van een factuur voor €518 (enkel voor periode september tot maart!) en melding maakt van herhaaldelijk telefonisch contact (…)

  (…) Onderwerp: Factuur ouderbijdrage Tinteltuin

  Hallo,

  Deze mail volgt op mijn schrijven van 23/01 en 13/02, en 3 telefonische contacten waarvan de laatste vorige vrijdag.

  Zoals vrijdag telefonisch besproken stuur ik jullie hierbij de factuur 11.001 voor het Tinteltuin lidgeld van Morgane en Remco voor de periode van september 2010 tot maart 2011. Het bedrag is, zoals uitgelegd tijdens ons telefoongesprek, berekend op basis van de ouderbijdrage tabel vastgelegd begin schooljaar 2009-2010 met de maximum loonschaal “E”.

  Gelieve dit cash te betalen of over te maken op het vermelde rekeningnummer. (…)

  http://www.taalanderwijs.org/tinteltand/?p=24

  Men heeft het hier vreemd genoeg zelfs over lidgeld van de kinderen?

  Zou deze school geïnspireerd zijn door de steinerschool?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *