Posted in All Antroposofische didactiek

Antroposofische menskunde

Antroposofische menskunde is een visie op de evolutie en de ontwikkeling van de mens, bedacht door de Oostenrijkse esotericus Rudolf Steiner. In antroposofische werkvelden spreekt…

Continue Reading Antroposofische menskunde
Posted in All Antroposofische didactiek

Luc Cielen over antroposofie in het leerplan

Op zijn weblog publiceert Luc Cielen, deskundige steinerpedagogie en voorstander van een curriculum voor steinerscholen zonder antroposofie, een reeks teksten over antroposofische inhouden in het…

Continue Reading Luc Cielen over antroposofie in het leerplan
Posted in All Inspectie & expertise

Structurele problemen financieel beleid antroposofische scholen

In Nederland heeft Onderwijsinspectie in samenwerking met de Vereniging van vrijescholen de financiële situatie van het antroposofisch onderwijs onder de loep genomen. Onderwijsinspectie heeft dit…

Continue Reading Structurele problemen financieel beleid antroposofische scholen
Posted in All Pers & Opinie

Rudolf Steiners hersenspinsels in de praktijk

In het septembernummer van De Vrijdenker, het tijdschrift van de atheïstisch-humanistische vereniging De Vrije Gedachte, verscheen een uitgebreid artikel over de achtergronden van de antroposofische…

Continue Reading Rudolf Steiners hersenspinsels in de praktijk
Posted in All Getuigenissen

‘De steinerpedagogie is een anachronisme’

De Nederlandse auteur Mieke Mosmuller spreekt in haar boek Eine Klasse voller Engel (Occident 2009) over wat zij zoal waarneemt aan de antroposofische school. Mosmuller is…

Continue Reading ‘De steinerpedagogie is een anachronisme’
Posted in All Antroposofische didactiek

Atlantis aanknopingspunt voor antroposofie en racisme in steineronderwijs

Pieter HA Witvliet, weblogbeheerder vrijeschoolpedagogie, gewezen antroposofisch leraar, lerarenopleider en antroposoof, bevestigt in een blogbericht dat er antroposofie in de lesstof van het steineronderwijs zit….

Continue Reading Atlantis aanknopingspunt voor antroposofie en racisme in steineronderwijs
Posted in All Pers & Opinie

Naamsveranderingen

Als het niet goed gaat met je organisatie kan je als leiding twee zaken doen: je doet er iets aan of je steekt je kop…

Continue Reading Naamsveranderingen
Posted in All Antroposofische didactiek

Kijkwijzer kindbespreking

Antroposofische visie op de mens en opvoeding: de mens is van nature ziek en de opvoeding is het genezingsproces waardoor het kind de gezondheid verwerft…

Continue Reading Kijkwijzer kindbespreking
Posted in All Getuigenissen

Roman verwacht

Over een meester met een missie (door gastauteur Daphne) Vorige maand vond ik een doos met een grote stapel vrijeschoolschriften. Mijn dochter zei toen tegen me:…

Continue Reading Roman verwacht
Posted in All Antroposofische didactiek

Maaltafels

In onderstaande video geeft steinerschoolleraar Kris Carlson* een ‘voorbeeld’ van hoe in de steinerschool de maaltafels worden aangeleerd. Er zijn een paar zaken die opvallen, maar…

Continue Reading Maaltafels
Posted in All Getuigenissen

Masker van de steinerscholen

In een reactie op ‘Leerplan volgen?‘ vertelt een ouder over het niet nakomen van beloften…

Continue Reading Masker van de steinerscholen
Posted in Pers & Opinie

Richtlijnen voor ouders

Ouders hoeven niet langer zelf na te denken, laat staan naar de juiste woorden te zoeken, om over de steinerschool te spreken.

Continue Reading Richtlijnen voor ouders
Posted in All Pers & Opinie

Déjà vu

Terwijl in de Belgische hoofdstad een steinerschool ouders wat lichter maakt, gooien in de Nederlandse hoofdstad ouders enkele leraren en bestuursleden van een steinerschool buiten.

Continue Reading Déjà vu
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

Gevaarlijke lerarenopleiding

De Universiteit van Stockholm verwerpt de opleiding die tot leraar steinerschool leidt. In januari had de universiteit nochtans toegestaan dat de antroposofische lerarenopleiding als onafhankelijk…

Continue Reading Gevaarlijke lerarenopleiding
Posted in All Pers & Opinie

Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd

Dat steinerscholen critici regelmatig via gerechtelijke weg de mond willen snoeren is geen nieuws. Al komt het vreemd over: een schoolbeweging die geen kritiek kan verdragen,…

Continue Reading Alte Ziegelei: journalisten aangeklaagd
Posted in All Pers & Opinie

Internationaal onderzoek steinerpedagogie

De steinerscholen in Vlaanderen werken mee aan een internationaal onderzoek, geleid door Christof Wiechert, voorzitter van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum,. Wat het precieze…

Continue Reading Internationaal onderzoek steinerpedagogie
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofie door historicus in kaart gebracht

In Duitsland is veel te doen om het boek Anthroposophie in Deutschland . Het is geschreven door Helmut Zander, historicus en theoloog, als hoogleraar verbonden…

Continue Reading Antroposofie door historicus in kaart gebracht
Posted in All Pers & Opinie

Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen

Op dit moment is, wat de steinerscholen als onderwijsnet betreft, alleen onderwijsinspectie (als organisatie) bezig met een regelmatige, kritische evaluatie van de werking van die…

Continue Reading Tijd voor kritische evaluatie steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen: vernieuwing in zicht?

Onderstaand artikel van Werner Govaerts is verschenen in de Lerarenbrieven voor de Nederlandse vrijescholen. Portfolio in de vrije school ?!

Continue Reading Steinerscholen: vernieuwing in zicht?
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

Revolutie in Nederlandse steinerscholen

Veel zingen en kunst is het kenmerk van de Vrije Scholen. Maar de inspectie en veel ouders willen óók leerprestaties. Het roer gaat nu om….

Continue Reading Revolutie in Nederlandse steinerscholen