Undercover in Nederland betrapt kwakzalvers

De bekende Nederlandse onderzoeksjournalist Alberto Stegeman van het SBS6-programma Undercover in Nederland heeft met behulp van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) twee beruchte kwakzalvers betrapt.[1]

Volgeling Rudolf Steiner

Een van de kwakzalvers is antroposofisch arts Roger Crijns, lid van de wereldwijde sekte antroposofie. De andere kwakzalver is René Broekhuijse, een geroyeerde arts die in 2011 veroordeeld werd, omdat hij de actrice Sylvia Millecam een reguliere behandeling had onthouden. Millecam stierf in 2001 aan borstkanker. In tegenstelling tot Broekhuijse staat Crijns nog wel officieel geregistreerd als arts, zowel bij het BIG als bij de Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen (NVAA).[2] Crijns is een volgeling van de occultist Rudolf Steiner (1861-1925) en praktiseert ‘geneeskunst’ volgens Steiners pseudowetenschappelijke openbaringen,[3] door ingewijden antroposofie of geesteswetenschap genoemd.

Ingebed in antroposofische beweging

Dat de praktische toepassing van antroposofische inzichten heel wat schade veroorzaakt, is uiteraard geen nieuws meer. Vorig jaar nog haalde schrijver Tommy Wieringa in een column flink uit naar kwakzalvers en antroposofen in het bijzonder.[4] Antroposofen sparen kosten noch moeite om kritiek onder de mat te (laten) vegen, maar desondanks is er nog genoeg informatie te vinden die glashelder aantoont dat de antroposofische beweging een gevaarlijke club is waar waanzinnigen het ver kunnen schoppen. Dat geldt ook voor Crijns, die een graag gezien spreker is in tal van antroposofische instituten. Uiteraard in de eerste plaats in de antroposofische gezondheidszorg, maar ook in  vrije- of steinerscholen en de wereld van de biologisch-dynamische landbouw. Ook in het officieuze overkoepelend orgaan, de Antroposofische Vereniging, ziet men Crijns graag komen om zijn wijsheden te verkondigen.

‘Alleen de reguliere geneeswijzen, des te zieker worden de mensen’

Zoals dat meestal het geval is met sektes, is het moeilijk om het verband aan te tonen tussen de doctrine van een sekte en criminele feiten. In dit geval heeft de ‘wonderdokter’ het echter wel heel gemakkelijk gemaakt. Onderzoeksjournalisten hoeven maar de website van Crijns te bekijken en iemand met verborgen opnameapparatuur langs te sturen om te constateren dat de man de waanzin die hij verkondigt ook daadwerkelijk in praktijk brengt. Want daar zit hem de crux: alternatieve artsen mogen héél veel verkondigen, maar in hun praxis moet de medische wetenschap voorop staan. Crijns haalt echter naar eigen zeggen zijn informatie uit de geestelijke wereld en heeft geen al te hoge pet op van de reguliere geneeskunde, zoals hij zelf zegt: ‘Hoe meer we overgeleverd worden aan alleen de reguliere geneeswijzen, des te zieker worden de mensen en groepen mensen tot hele volken aan toe.’ Als de reguliere geneeswijze volgens Crijns zieker maakt, wat is dan de oplossing? ‘Er is nog geen geneeskunde of genezer die alles kan, buiten het Christuswezen’, aldus de dokter.[5]

Crijns wijsheden zijn Rudolf Steiners wijsheden

Bij Crijns zijn specialisatie vind je typische antroposofische thema’s. Naast ‘het werken met gidsen, aartsengel Michael en het Christuswezen’ ook de ‘behandeling van kanker met maretakprearaten, zoals Iscador, Iscucin en Abnoba’. Nog volgens Crijns kan je ‘met tien druppels bloed jouw hele constitutie nagaan per orgaan’. Crijns refereert hier naar de bloedkristallisatieproef  die antroposofen gebruiken. Uit getuigenissen van patiënten wordt duidelijk hoe het in de antroposofische praktijk aan toe gaat. Een patiënt van Crijns vertelt: ‘Dr Crijns luistert aandachtig en voelt hoe mijn zoon gevangen zit door omringende entiteiten die zijn leven bemoeilijken. Hij krijgt toestemming van Aartsengel Michael om mijn zoon te bevrijden en hem van het leven te laten genieten.’ Volgens een andere patiënt ziet Crijns ook een verband tussen ‘ADHD en de entiteiten en zielen van overledenen die mensen storen in hun willen, denken en voelen’. Over de oorzaak van ziekte is Crijns eenduidig. Die moet ‘vrijwel altijd in een vorig leven worden gezocht, is karmische oorzaak.’[6] Deze karmaleer wordt overigens ook in andere antroposofische instituten gebruikt, bijvoorbeeld in antroposofische scholen.

Exit dokter Crijns

Het hoeft geen betoog: dokter Crijns verkoopt hallucinaties. De reactie vanuit antroposofische hoek is voorspelbaar. Telkens wanneer antroposofen door de mand vallen, zijn hun woordvoerders er als de kippen bij om het publiek ervan te overtuigen dat het om alleenstaande gevallen gaat. Of dat de misstanden niks met antroposofie te maken hebben. Antroposofen kijken niet op een leugen meer of minder. Temeer daar buitenstaanders voorliegen door hun geestelijke leider wordt geadviseerd.[7] Crijns zal door de antroposofenbobo’s wel worden voorgesteld als iemand die van het paadje is geraakt, waarna hij wordt geslachtofferd zodat de sekte geen gezichtsverlies lijdt. Vervolgens verdwijnt Crijns onder de radar en praktiseert zijn onzin verder als zelfstandig ondernemer in gebakken lucht. Een prijsindicatie is te vinden op Crijns website:

De kosten voor een (telefonisch) consult zijn €30,25 per kwartier.
Het eerste consult  zal overwegend 1 uur zijn. Het kan langer worden, indien nodig.
De vervolgconsulten duren gewoonlijk ook 1 uur. Zodra de consulten korter worden, wordt de prijs dus ook lager. Worden de consulten langer, dan wordt de prijs hoger.

http://www.rogercrijns.nl/kosten.html

Lullen aan 121 euro per uur? Tevens is er de mogelijkheid om bij Roger een opleiding ‘Het Zesvoudige Pad van Rudolf Steiner’ te volgen. Je kunt er altijd je geld kwijt.

Voetnoten

[1] Broer Scholtens, SBS6 Undercover betrapt kwakzalvers Broekhuijse en Crijns, Vereniging tegen de Kwakzalverij 03/03/2017

[2] Zorggids NVAZ, geraadpleegd 05/03/2017 (update: de NVAZ heeft op 06/03/2017 op haar website Roger Crijns’ naam uit de lijst van antroposofische artsen verwijderd)

[3] Ramon De Jonghe, Rudolf Steiners hersenspinsels in de praktijk, De Vrijdenker, jrg.46 september 2015

[4] Tommy Wieringa, Dode patiënten doen geen aangifte, Algemeen Dagblad 05/08/2016

[5] ‘Er komen wereldwijd steeds meer zieken en ziekten waar de reguliere geneeskunde een hoop over kan zeggen, een hoop gewichtig over kan doen, een hoop gemeenschapsgeld voor opslorpt, een hoop milieu vernietigt, maar uiteindelijk is er geen genezend antwoord. Helaas, ondanks alle goede bedoelingen, hoe meer we overgeleverd worden aan alleen de reguliere geneeswijzen, des te zieker worden de mensen en groepen mensen tot hele volken aan toe.‘ bron: Weblog Roger Crijns (update: Roger heeft ondertussen zijn weblog ontoegankelijk gemaakt, maar gelukkig houdt Google alles bij: klik hier)

[6] Zie bv. Rudolf Steiner, Die Offenbarungen des Karma, GA120, p.102 e.v.: ‘Nemen we aan dat in het latere leven een persoonlijkheid mazelen krijgt en we naar de karmische samenhang van deze gebeurtenis zoeken. We vinden dan dat deze mazelen opgetreden is als een karmische werking van zulke voorvallen in een vorig leven, die we als volgend kunnen beschrijven: de betreffende individualiteit was in een vorig leven een zulke die zich niet graag om de buitenwereld bekommerd heeft, zich niet in grof egoïstische zin,echter toch veel met zichzelf heeft beziggehouden; een persoonlijkheid dus, die veel onderzoek heeft gedaan, nagedacht heeft, …’

[7] Rudolf Steiner, Konferenzen mit den Lehrern, GA300a, p.218 e.v.: ‘Om te doen wat we willen, het nodig is om ten minste met de mensen te praten, en hen innerlijk voor de gek te houden’

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

One thought on “Undercover in Nederland betrapt kwakzalvers

  1. Mijn woorden zijn nog niet koud of ze worden al bevestigd. De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen laat bij monde van voorzitter Madeleen Winkler weten dat ze zich distantieert van haar collega, antroposofisch arts Roger Crijns.

    Zoals aangekondigd: exit Crijns. https://www.nvaa.nl/uitzending-sbs/

    Een mooi staaltje misleiding door antroposofen. Crijns was een van hun voorbeelden. Nu moet het persbericht van de NVAA uiteraard wel met een korreltje zout worden genomen. Madeleen Winkler is niet meteen een referentie wanneer het om geneeskunde gaat.

    Madeleen Winkler is de arts die in het debat rond vaccinatie ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren oproept om een antroposofisch arts te zoeken wanneer ze willen dat hun kind kinderziekten doormaakt. Zie bv. http://www.antroposofia.be/steinerschool/wordpress/mazelen/

    De ene gek gooit dus de andere eruit om de club te redden.

Geef een antwoord