Eenheid

In Rotselaar bevindt zich het Ontmoetingscentrum Eenheid, onderdeel van de internationale religieuze beweging Focolare. Door de nogal kille bejegening toen ik voor het eerst het centrum bezocht om informatie in te winnen over hun organisatie en de NV Sol et Vita, besluit ik om er opnieuw op bezoek te gaan. Aan het onthaal proberen de Nederlandse Anne en haar collega zo goed mogelijk mijn nieuwsgierigheid te bevredigen.

Erfenis

Focolare Rotselaar heeft het domein waarop zich haar centrum bevindt in erfpacht van de NV Sol e t Vita, het terug-naar-de-natuur-project van wijlen pastoor Paul Bouts.  ‘Professor Bouts’, zoals de dames van het onthaal hem noemen, zou met de focolarini een overeenkomst zijn aangegaan, omdat hij ervanuit ging dat zij zijn project zouden voortzetten. Zolang de voormalige naaste medewerkster en vertrouwelinge van Paul Bouts in leven is, komt het 10 ha grote domein nog niet in handen van Focolare. Hoe dat precies geregeld is, weet geen van beide dames. Maar dat de bejaarde dame hoofdaandeelhouder is van Sol et Vita  en de touwtjes stevig in handen heeft, weten ze maar al te goed. Focolare Rotselaar zit wel al als aandeelhouder mee in de aandeelhoudersvergaderingen van Sol et Vita.

Alles nieuw

De dag dat Bouts voormalige vertrouwelinge het tijdelijke voor het eeuwige verruilt, zou een deel van het domein beschikbaar kunnen komen voor  verdere bebouwing. Dan krijgen meer ‘focolarini’, zoals de leden van de in Italië ontstane geloofsgemeenschap zich noemen,  de mogelijkheid om in hun ‘Nieuwe Stad’, Mariapolis Vita,  te komen wonen. Spil van Mariapolis Vita Rotselaar is Ontmoetingscentrum Eenheid, in 2005 geopend in aanwezigheid van kardinaal Danneels en koningin Fabiola. Momenteel wonen er al tientallen focolarini in de omgeving. Ook heeft zich een Focolare bedrijvencentrum in Rotselaar gevestigd. Focolare streeft naar eigen zeggen in veel wat ze doet naar vernieuwing. Niet alleen een nieuw economisch systeem waaraan ondertussen wereldwijd een 700-tal bedrijven meewerken, de 33 Nieuwe Steden of Mariapolissen, maar ook Nieuwe Families. En niet te vergeten: een politieke beweging. Hoewel die niet nieuw zou zijn.

Politieke Beweging voor de Eenheid

Een nieuwe politieke partij noemen de focolarini hun in 1996 opgerichte politieke beweging niet. Ze hebben het liever over ‘politici van verschillende, soms tegengestelde meningen die zich samen inzetten voor de bescherming en de bevordering van de essentiële waarden van de maatschappij’. Voor politici die zich binnen partijgrenzen beknot voelen, kan dit aanlokkelijk klinken.  In ieder geval proberen de focolarini het contact tussen hun gemeenschap en de plaatselijke bevolking zo goed mogelijk te onderhouden.

Zo zou er volgens de focalarini een zeer goede verstandhouding zijn tussen het gemeentebestuur van Rotselaar en de Focolarebeweging, wat al stof deed opwaaien tijdens gemeenteraden. Volgens Vlaams Belang promootte burgemeester Claes het gebruik van het Focolare Ontmoetingscentrum Eenheid en organiseerde de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS)  activiteiten in wat het Vlaams Belang ‘de sektezaal’ noemt.

Doel: ziel

Focolare is wereldwijd een snel groeiende beweging. Die groei heeft ze onder andere te danken aan de steun vanuit het Vaticaan. Nu de laatste jaren – vooral vanwege naar buiten gekomen misstanden binnen de Kerk – almaar meer mensen het geloof in een geïnstitutionaliseerde kerk verliezen, kunnen de ontmoetingsplaatsen of Nieuwe Steden van de Focolarebeweging misschien de ontstane leemte vullen. Op die manier kan de Kerk dan de verloren gegane of afvallige  zieltjes recupereren.

In Rotselaar zal men echter pas meer zieltjes kunnen huisvesten wanneer op de Middelberg het domein van wijlen Paul Bouts kan worden verkaveld. Bij de gratie Gods, maar niet bij leven en welzijn van Bouts vertrouwelinge.

Ramon De Jonghe

Bijlage: video-interview met een focolarini

Print Friendly, PDF & Email
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Geef een antwoord