Antroposofische Vereniging

250px-Goetheanum_Dornach2De Antroposofische Vereniging verenigt “mensen, die het zieleleven in de mens individueel en in de menselijke samenleving willen ontwikkelen op grondslag van de door Rudolf Steiner vertegenwoordigde geesteswetenschap, de antroposofie“. Zij stelt zich ten doel “het bestuderen, beoefenen en verbreiden van deze geesteswetenschap”. Daarmee wil zij een spiritueel gefundeerde bijdrage leveren aan de menselijkheid in de wereld van heden en morgen. Een centrale plaats bij de realisering van dit doel neemt de Vrije Hogeschool voor Geesteswetenschap in, met als hoofdvestiging het Goetheanum te Dornach. Concreet wordt de werkzaamheid van de vereniging in haar vele werkgebieden zoals vrije scholen, heilpedagogie, Sociale Driegeledingbiologisch dynamische landbouw, antroposofische geneeskunst, euritmie en spraakvorming.

bron: Wikipedia

Geef een reactie