Christengemeenschap

OLYMPUS DIGITAL CAMERADe Christengemeenschap is een beweging tot religieuze vernieuwing binnen het christendom, die in 1922 de vorm van een zelfstandig kerkgenootschap aannam. Zij streeft naar vernieuwing van het christelijk godsdienstig leven vanuit de wetenschap, dat sinds het begin van de 20e eeuw voor de mens de mogelijkheid toeneemt langs bovenzinnelijke weg zich in vrijheid te verbinden met de kosmische Christus. Daartoe zijn haar de zeven vernieuwde sacramenten en nieuwe zienswijzen op de Bijbel en zielzorg ter beschikking gesteld. Aan het begin van het derde millennium is De Christengemeenschap inmiddels vanuit Europa als kerkgenootschap wereldwijd uitgegroeid met gemeenten over alle continenten.

Geschiedenis

De Christengemeenschap, Beweging tot religieuze Vernieuwing, vond in het begin van de 20e eeuw haar oorsprong in de behoefte onder een tiental hoofdzakelijk Duitse theologiestudenten het christelijk godsdienstig leven te vernieuwen. Zij vroegen advies en hulp van Rudolf Steiner, die deze vanuit de antroposofie bood. Toen hervormingen binnen de bestaande kerken voor hen niet mogelijk bleken, stichtten zij o.l.v. de vooraanstaande Duitse predikant Friedrich Rittelmeyer De Christengemeenschap als zelfstandig kerkgenootschap. Hun gezelschap was intussen uitgegroeid tot 45, waarvan 3 vrouwen. Onder hen waren theologen, kunstenaars, wetenschappers en leiders uit de jeugdbeweging. De stichting werd een feit met de voltrekking van de eerste Mensenwijdingsdienst op 16 september 1922 in hetGoetheanum te Dornach (Zwitserland).

bron: Wikipedia

Geef een reactie