Biologisch-dynamische landbouw

demeter logoBiologisch-dynamische landbouw is een methode van het telen van producten die gestoeld is op visies van Rudolf Steiner[1]. In deze visie op de productiemethode wordt het landbouwbedrijf gezien als organisme. Elementen die volgens deze methode bedrijfsvreemd zijn worden zo veel mogelijk vermeden. Een biologisch-dynamisch bedrijf steltbodemvruchtbaarheid en versterking van de natuurlijke groei centraal en streeft naar diversiteit in geteelde gewassen en gehouden dieren.

In de biologisch-dynamische landbouw gaat men ervan uit dat alle hemellichamen, zowel de aarde als de maan, de zon en zelfs de sterren invloed uitoefenen op de groei van de gewassen. Voor en tijdens het verbouwen van de gewassen houdt men daarom in alle opzichten rekening met veronderstelde invloeden vanuit de natuur en de kosmos op de landbouw. Hoe groot deze invloed is en kan zijn, is een discussiepunt en moeilijk vast te stellen. Een voorbeeld is de invloed van de maan, die zorgt voor eb en vloed en die volgens de biologisch-dynamische landbouw niet alleen aan de kust maar ook met de waterhuishouding van een gewas wat doet.

Producten die biologisch-dynamisch (BD) geteeld zijn, krijgen veelal het Demeter-keurmerk. Producten die het Demeter-keurmerk hebben, hebben ook het EKO-keurmerk. Andersom is niet het geval. Biologisch-dynamische landbouw kan gezien worden als een bijzondere vorm van biologische landbouw.

bron: Wikipedia

Geef een reactie