Boek online

Een volledige versie van het boek Focus op de steinerschool- Onderwijs op maat van wie? (R. De Jonghe, Unibook 2009) staat online:

– te downloaden via Google Documenten  (5 euro)

De papieren versie is ook nog altijd verkrijgbaar, bijvoorbeeld bij Standaard Boekhandel  of De Slegte.

Fragment uit het boek:

Een oud-leerling

‘Ik leefde in een wereld van elfen, kabouters en trollen, uitgebeeld op kleurrijke tafels en schoolborden. Met twee bevlogen ouders die beiden werkzaam waren in de steinerschool en de bijhorende cultuur volledig omarmden, zou ik groot gaan worden. Gevoelig, open en vol vertrouwen ging ik aan de hand van mijn moeder naar school, maar al vrij snel veranderde mijn kindbewustzijn in een alert volwassen bewustzijn.

Naast de schoonheid en liefde die werd uitgedragen, bleef mijn kleine onderbuik signalen opvangen die een tegengesteld gevoel gaven. De tegenstellingen bleken heel groot. Aan de ene kant waren daar de lieve meesters en juffen, aan de andere kant de onbekwame, labiele. Het kon gebeuren dat de dag begon met een prachtig verteld verhaal, om een uur later aan de oren door de klas te worden gesleurd. De voetbal die ik van mijn biologische vader kreeg, werd voor mijn ogen lek gestoken, begeleid met de educatieve wijsheid: ‘Als je voetbalt, schop je tegen de aarde’. Die voetbal was voor mij niet alleen belangrijk om de stress te kunnen reguleren, maar had ook een emotionele waarde. Ik had de bal gekregen van mijn vader, die ik vijf jaar niet mocht zien omdat hij geen antroposoof was. U begrijpt toch dat ik mij een beetje ging verzetten tegen deze manier van doen? Helaas werd dit beantwoord met nog zwaardere straffen en nog meer krankzinnigheid. Het isoleren en negeren, afgewisseld met slaan, porren, orentrekken en verbaal afbranden werden mijn deel en hield teveel jaren aan.

Het gaat goed met mij. Ik heb mijn belevenissen goed kunnen verwerken en een plaats in mijn leven gegeven. De artikels die Ramon De Jonghe op zijn website publiceert, hebben hierin een uitstekende rol vervuld. Hij heeft met zijn teksten op een eerlijke en realistische manier de donkere kant van de Nederlandse en Belgische steinerscholen belicht. Net zoals andere mensen die hun ervaringen met de antroposofische beweging op het internet of elders hebben gepubliceerd. Mijn wens en hoop zijn dat de antroposofie haar ingestorte muren verder afbreekt, waardoor ze zichzelf kan transformeren naar een transparante spirituele beweging. Ook hoop ik dat deze transformatie een verdere heronderhandeling met de oude, starre overtuigingen en dogma’s teweegbrengt. Zowel binnen als buiten de antroposofie is de roep om een grondige verandering groot. Ik denk dat er genoeg potentie aanwezig is om diep te schouwen in de eigen geledingen om zo daadwerkelijke veranderingen toe te laten.’