Beroepsbeeld steiner/vrijeschoolleraar

Pabo Hogeschool Helicon/Leiden schetst het beroepsbeeld van de leraar. Deze lerarenopleiding is de enige in het Nederlands taalgebied die een volledige opleiding tot steiner/vrijeschoolleraar aanbiedt. Aspirant-leraren die aan de slag willen in een antroposofische school hebben een streepje voor op regulier opgeleide leraren als ze een diploma van Hogeschool Helicon/Leiden op zak hebben. Ze moeten dan om de antroposofische didactiek te leren kennen niet naar bijscholingscursussen. Zoals bijvoorbeeld in Vlaanderen die van Via Libra (voorheen Rudolf Steiner Academie), omdat ze al uitgebreid zijn ondergedompeld in de op het antroposofisch mensbeeld geënte ‘opvoedkunst’.

Het beleid van Hogeschool Helicon is in al zijn aspecten bewust gefundeerd op het antroposofische mensbeeld. Dit spirituele uitgangspunt dient als inspiratiebron en richtsnoer voor het maatschappelijke functioneren van de hogeschool.

Het spirituele uitgangspunt wordt duidelijk wanneer we kijken naar het beroepsbeeld van de  antroposofische leraar. Hogeschool Helicon heeft dat beroepsbeeld in zes A4’tjes neergezet en windt er geen doekjes om:

Pabo Hogeschool Helicon

Beroepsbeeld van het leraarschap

Grondhoudingen van de leraar basisonderwijs

Rudolf Steiner benadrukte telkens weer de taak van de leraar in diepere zin. Door het kind op de juiste leeftijd de juiste denk-, gemoeds- en wilsontwikkelende impulsen te bieden, draagt de leraar direct bij tot een gezonde geestelijk-psycho-somatische ontwikkeling: ‘Juiste pedagogiek is altijd helende, spiritueel transformerende opvoedkunst’ (Rudolf Steiner, 1917). Bij voortduring wees hij daarbij op de verwantschap van het leraarsberoep met de priester en de arts. Levende opvoedkunst behoedt, verzorgt en doet groeien en met name de levende, geestelijke impulsen die de kinderen meebrengen in deze nieuwe incarnatie vanuit hun voorgeboortelijk bestaan.
Juist onze tijd heeft dringend behoefte aan nieuwe geestelijke inspiraties die de eenzijdigheid van het neodarwinisme en het materialistische denken kunnen opheffen. Er is behoefte aan humaan-geestelijke waarden en inzichten en vooral ook sociale vernieuwingen. Deze visie op onderwijs bevordert dat de jonge generaties hun fantasie- en creativiteitskrachten niet alleen kunnen behouden, maar vooral in hun jonge jaren verder ontwikkelen, zodat ze deze inspiratieve krachten in de volwassenheid ten dienste kunnen stellen van de samenleving. Dit samen met het inzicht in de kerndoelen en de leerlijnen maakt de leraar capabel om de kinderen voor te bereiden op het maatschappelijke leven. De maatschappelijke en ecologische problemen waarvoor wij heden ten dage staan, vragen origineel denkende, kundige en slagvaardig-creatieve geesten. Levende, fantasievolle en kunstzinnige opvoeding en veelzijdig onderwijs zijn daarbij cruciaal.

‘De tegenwoordige tijd heeft leraren nodig die op een kunstzinnige wijze in zich verenigen: de vergeestelijkte gymnast, de doorzielde retor en de tot leven gekomen doctor’ (Rudolf Steiner, 1923)

Dit is niet niks en toont deels de manier waarop antroposofische geïnspireerde initiatieven zichzelf zien. ‘De taak van de leraar in diepere zinJuiste pedagogiek is altijd helende, spiritueel transformerende opvoedkunst … op de juiste leeftijd de juiste denk-, gemoeds- en wilsimpulsen te bieden … de verwantschap van het lerarenberoep met de priester en de arts … geestelijke impulsen die de kinderen meebrengen in deze nieuwe incarnatie … eenzijdigheid neodarwinisme en materialistisch denken opheffen … maatschappelijke en ecologische problemen vragen origineel denkende geesten…’

De volledige tekst kunt u hier bekijken: Helicon – Beroepsbeeld_van_het_leraarschap.pdf

Verwante artikels

Opleiding steinerschoolleraar
Richtlijnen voor steinerschoolleraren
De leraar als heiland

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Beroepsbeeld steiner/vrijeschoolleraar

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *