Posted in All Vragen/FAQ

Waarop letten in de steinerschool?

Waarop moet ik letten wanneer ik van plan ben om mijn kind naar de steinerschool te sturen? De keuze voor een school is vaak heel…

Continue Reading Waarop letten in de steinerschool?
Posted in All Vragen/FAQ

Klassen poetsen?

Ouders moeten in steinerscholen de klassen zelf schoonmaken. Waarom is dat zo?

Continue Reading Klassen poetsen?
Posted in All Vragen/FAQ

Extra betalen?

Ouders van kinderen in steinerscholen betalen een financiële bijdrage. Waarom is dat en wat gebeurt er met dat geld?

Continue Reading Extra betalen?
Posted in All Vragen/FAQ

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat? Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke…

Continue Reading Sektarisme?
Posted in All Vragen/FAQ

Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar…

Continue Reading Onbevoegde leraren voor de klas?
Posted in All Vragen/FAQ

Computeronderwijs in steinerscholen?

In de steinerscholen is het eerder uitzondering dan regel dat er in de lagere school computeronderwijs wordt gegeven. In steinerscholen gaat men ervan uit dat…

Continue Reading Computeronderwijs in steinerscholen?
Posted in All Vragen/FAQ

Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?

Exacte aantallen zijn niet bekend, maar steinerscholen staan meestal open voor kinderen die door het reguliere onderwijs (via het Centrum LeerlingenBegeleiding) naar het buitengewoon onderwijs…

Continue Reading Kinderen in steinerscholen probleemkinderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Hoe zit het met voortstuderen?

Laat ons zeggen dat een leerling na middelbare studies aan een steinerschool in in ieder geval zal mogen voortstuderen aan een hogeschool. De steinerschool geeft…

Continue Reading Hoe zit het met voortstuderen?
Posted in All Vragen/FAQ

Overschakelen naar regulier onderwijs?

In principe zou een leerling van de steinerschool na de zesde klas (leerjaar) probleemloos naar het regulier middelbaar moeten kunnen overschakelen.

Continue Reading Overschakelen naar regulier onderwijs?
Posted in All Vragen/FAQ

Leerplan volgen?

De Belgische steinerscholen hebben een eigen leerplan dat is goedgekeurd door het Ministerie van Onderwijs. Het leerplan is ontworpen aan de hand van inzichten in…

Continue Reading Leerplan volgen?
Posted in All Vragen/FAQ

Wat is een steinerschool?

De steinerschool is een school waar les wordt gegeven aan de hand van de antroposofische inzichten van Rudolf Steiner (1861-1925), de grondlegger van de antroposofie,…

Continue Reading Wat is een steinerschool?