Hoe zit het met voortstuderen?

Laat ons zeggen dat een leerling na middelbare studies aan een steinerschool in in ieder geval zal mogen voortstuderen aan een hogeschool. De steinerschool geeft per definitie een diploma secundair onderwijs aan iedere leerling die er het laatste jaar middelbaar onderwijs heeft gevolgd.

Met dit diploma kan men zich zonder problemen aan een hogeschool of universiteit inschrijven, al dan niet als beursstudent.
Of de student ook daadwerkelijk gaat ‘kunnen’ volgen is een andere vraag. Dit zal zowel afhangen van de student zelf, als van de school waarvan hij komt. De ene steinerschool heeft een ruimer aanbod dan de andere. Het beperkt aanbod op cognitief gebied (ivm andere onderwijsnetten) is een handicap voor een leerling die later een wiskundige of wetenschappelijke richting kiest. Veel leerlingen van steinerscholen kiezen dan ook voor opleidingen in sociale of kunstrichtingen.
Algemeen wordt gesteld dat leerlingen van steinerscholen moeilijk of niet meekunnen in het hoger onderwijs. Cijfers zijn echter niet bekend. In een recent uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek naar de kansen van middelbare studenten na hun middelbare studie wilden de steinerscholen niet meewerken.

Update 26/11/2009

Citaat Wikipedia: slaagcijfers leerlingen steinerschool in hoger onderwijs 44%

Op kennisgebied hinken de Steinerscholen achterop: de slaagcijfers in het hoger onderwijs zijn lager. Leerlingen van Steinerscholen kiezen in hun vervolgopleiding meer dan gemiddeld voor een alfa-richting, zoals rechten of psychologie. Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de beta-richting ligt juist lager.[1]

Uit dezelfde studie blijkt dat wat het hoger onderwijs betreft steinerschoolleerlingen het moeilijker hebben dan leerlingen uit het traditioneel onderwijs. Hun slaagcijfers in het eerste jaar liggen beduidend lager: slechts 44% van de steinerschoolleerlingen slaagt in het eerste jaar, tegenover 60% van de leerlingen van het traditioneel onderwijs. Als we er rekening mee houden dat steinerscholen vooral worden bevolkt door kinderen van ouders uit intellectuele kringen en het aantal kansarmen er laag ligt, zou men kunnen stellen dat deze cijfers eigenlijk nog een positief beeld vertolken.

1 Schepers, C. Het verloop van de hogere studies van voormalige leerlingen van de steinerschool – Eindverhandeling, 2002 (…)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijeschoolonderwijs

Update: 28/12/2010

Statistisch onderzoek wijst uit: slaagcijfers voor leerlingen steinerschool aan universiteit minder dan 25%

Koen Declercq en Frank Verboven van het Centrum voor Economische Studiën van de K.U. Leuven hebben aan de hand van cijfers m.b.t. de periode 2001-2007 onderzocht welke slaagkansen universiteitsstudenten hebben.

Het interessante aan dit onderzoek is dat ze dat hebben gedaan volgens de studierichting die de studenten in het secundair onderwijs hebben gevolgd. Het is een beetje een open deur, maar van alle richtingen in het ASO (Algemeen Secundair Onderwijs)  is de richting Steinerpedagogie met een slaagpercentage van minder dan 25% voor eerstejaarsstudenten de slechtste leerling van de klas. Lees meer…

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

2 thoughts on “Hoe zit het met voortstuderen?

 1. Beste, ik heb twee zonen in de bovenbouw zitten. Beide zijn op het vlak van wetenschappen, goede studenten. Met 4 uren wiskunde verwacht ik niet dat ze voorbereid zijn om geneeskunde/ingenieur te studeren (hoewel, naar men zegt, er leerlingen zijn die dit gedaan hebben). Mijn oudste zou volgend jaar graag biologie of LO (universiteit Gent) willen studeren. Weet U of er hem voorgegaan zijn? Heeft U (officieuze) cijfers van steinerschoolleerlingen die geslaagd zijn op de universiteit?
  Ik wil graag mijn zoon goed begeleiden in het maken van de juiste studiekeuze maar heb geen idee wat te geloven.

  mvg,
  Karel

 2. Karel,

  Met een vooropleiding van 4 uur wiskunde komt een student waarschijnlijk tekort wanneer hij in de harde of betarichtingen (wetenschappen, geneeskunde, …) wil verder studeren. Nu goed, wanneer een student niet voldoende wetenschappelijke bagage heeft, bestaat op de unief de mogelijkheid om een voorbereidend jaar te doen. Ik weet niet of dat voor een steinerschoolleerling afdoende is. Ik heb nogal wat oud-leerlingen gesproken (waaronder toch enkele die vrij getalenteerd leken) waarvoor de unief echt wel te hoog gegrepen bleek en die dan hebben gekozen voor hogeschool. Ik ben ook al oud-leerlingen tegengekomen met een universitair diploma, maar wel in vakgebieden waar nogal gemakkelijk diploma’s worden uitgedeeld, omdat er anders te weinig studenten in die richtingen afstuderen. Een oud-leerling van de steinerschool met een universitair diploma in een wetenschappelijke richting ben ik tot op vandaag in Vlaanderen nog niet tegengekomen. Die zijn dun gezaaid. Maar ik heb gehoord dat ze bestaan. Wie weet wordt jouw zoon één van hen. Ik wens het hem toe.

  Op Wikipedia kan je over het verschil in opleiding tussen een reguliere en een steinerschool het volgende lezen:

  (…)Op kennisgebied hinken de Steinerscholen achterop: de slaagcijfers in het hoger onderwijs zijn lager. Leerlingen van Steiner-scholen kiezen in hun vervolgopleiding meer dan gemiddeld voor een alfa-richting, zoals rechten of psychologie. Het aantal leerlingen dat kiest voor een vervolgopleiding in de beta-richting ligt juist lager. [1]
  1 Schepers, C. Het verloop van de hogere studies van voormalige leerlingen van de steinerschool – Eindverhandeling, 2002 (…)
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Vrijeschoolonderwijs

  Uit dezelfde studie blijkt dat wat het hoger onderwijs betreft steinerschoolleerlingen het moeilijker hebben dan leerlingen uit het traditioneel onderwijs. Hun slaagcijfers in het eerste jaar liggen beduidend lager: slechts 44% van de steinerschoolleerlingen slaagt in het eerste jaar, tegenover 60% van de leerlingen van het traditioneel onderwijs. Als we er rekening mee houden dat steinerscholen vooral worden bevolkt door kinderen van ouders uit intellectuele kringen en het aantal kansarmen er laag ligt, zou men kunnen stellen dat deze cijfers eigenlijk nog een positief beeld vertolken.

  Vorig jaar heeft in Nederland wetenschappelijk onderzoekster Hilde Steenbergen steinerscholen (Nl. vrijescholen) en reguliere scholen vergeleken. Enkele belangrijke conclusies:

  (…) Vrijeschoolleerlingen komen voor het overgrote deel uit gezinnen waarvan de ouders hoger onderwijs hebben genoten. Bovendien is het percentage allochtone leerlingen op Vrije Scholen nagenoeg nul terwijl het percentage landelijk ongeveer 20 % is. Koopmans en Dronkers (1994) spreken in dit verband over het bijzonder onderwijs als wijkplaats voor elite kinderen.(…)

  (…) Uit de eerste vergelijking van de gemiddelde scores op de toetsen, Nederlands, wiskunde en algemene vaardigheden basisvorming bleek dat Vrije Scholen op alle onderdelen lager scoren dan reguliere scholen.’

  ‘De tegenvallende resultaten op de cognitieve opbrensten van de Vrije scholen zijn curieus, omdat op basis van de sociaal-economische achtergronden van deze leerlingen veel van hen verwacht mag worden.’ (…)

  (…) Als ouders het belangrijk vinden dat hun kinderen zich goed ontwikkelen in het cognitieve domein is de Vrije school niet zo’n goede keuze…’(…)

  http://www.nrc.nl/redactie/binnenland/Vrije%20en%20reguliere%20scholen%20vergeleken.pdf

  Hoewel het onderzoek vooral betrekking heeft op de bovenbouw, laat de onderzoekster zich ook uit over de onderbouw. Ze beweert dat de scholen zich wel eens achter de oren mogen krabben wat het rekenonderwijs in die onderbouw betreft, omdat daar echt iets mis is. Het gaat blijkbaar al fout aan de basis.
  http://www.onderwijsmaakjesamen.nl/oud/index.php?paginaID=2&itemID=1945

  Iets meer duiding over het onderzoek en de resultaten vind je door op deze link te klikken. http://antroposofie.wordpress.com/2009/03/01/ondermaatse-elite/

  Misschien ook belangrijk om weten: na de richting humane wetenschappen geeft de afstudeerrichting steinerpedagogie van alle ASO-richtingen het minste kans op een job. http://vdab.be/trends/schoolverlaters/schoolv2008.pdf

  Ik hoop dat ik je vraag enigszins heb kunnen beantwoorden.

  Vriendelijke groet
  Ramon

  PS: om de juiste studiekeuze te bepalen, kan een leerling al bij de unief of hogeschool terecht wanneer hij in zijn laatste jaar secundair onderwijs zit. http://www.jongereninformatie.be/xcms/lang__nl-BE/393/default.aspx

  (…) Advies voor schoolverlaters

  Wat na het secundair? (…)

  (…) Als je meerderjarig bent, mag je zelf je studie kiezen. Neem je beslissing pas als je alles goed hebt overwogen, en win informatie in bij het CLB. Universiteiten en hogescholen hebben een gespecialiseerde dienst voor studieadvies. Ook als je nog niet aan de universiteit of hogeschool ingeschreven bent, kan je daar advies vragen over je studiemogelijkheden.

  Het uitgebreide aanbod van studierichtingen kan je vinden op http://www.hogeronderwijsregister.be/ of via de site van het departement onderwijs. Bij sommige richtingen moet je wel eerst slagen voor een toelatingsexamen. (…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *