Posted in All Antroposofische didactiek

Leren lezen

Omdat er steeds maar verhalen opduiken over steinerschoolleerlingen die niet of amper kunnen lezen, stelde ik onlangs aan een steinerschoolleerkracht de vraag wat de leesdidactiek op steinerscholen eigenlijk inhoudt….

Continue Reading Leren lezen
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van…

Continue Reading Steinerscholen en functioneel analfabetisme
Posted in All Inspectie & expertise

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde

Volgens een vergelijking van de cijfers die de Federatie van steinerscholen in 2004 heeft bekendgemaakt en de cijfers die het ministerie van onderwijs in december…

Continue Reading Aantal leerlingen daalt met eenvijfde
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de…

Continue Reading Steinerscholen erkennen problemen
Posted in All Pers & Opinie

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook…

Continue Reading Hype Hype Hoer@: mazelen
Posted in All Pers & Opinie

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal…

Continue Reading Kritiek uit eigen huis
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in…

Continue Reading Nederlandse steinerscholen uitgepraat
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker

Aan de frustraties van vele voetbalminnende jongeren die in steinerscholen het leer niet met de voet mogen beroeren lijkt stilaan een einde te komen. In…

Continue Reading Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker
Posted in All Getuigenissen

C en K zetten puntjes op de ‘i’

In september 2005 halen C en K hun twee zonen van de de Steinerschool in Wijgmaal om ze hun verdere schoolloopbaan voort te laten zetten…

Continue Reading C en K zetten puntjes op de ‘i’
Posted in All Pers & Opinie

Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende…

Continue Reading Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?
Posted in All Pers & Opinie

‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’

Of: hoe antisociaal en sektarisch is men in steinerscholen? Steinerscholen danken hun bestaan aan de interesse die Emil Molt, de oprichter van de eerste steinerschool…

Continue Reading ‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

U leest het goed: de Leuvense steinerschool kent een grote uitstroom van leerlingen. Voor alle duidelijkheid dient te worden gezegd dat het over de onderbouw…

Continue Reading Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen
Posted in All Pers & Opinie

Chaos rond website steinerschool Lier

Dat steinerscholen vaak nogal chaotisch worden georganiseerd, mocht ik nog maar eens aan den lijve ondervinden. Dit keer had het te maken met een forum…

Continue Reading Chaos rond website steinerschool Lier
Posted in All Pers & Opinie

Toch een type-8-school?

Op 5 november 2007 en op 5 december 2007 publiceerde ik een bericht waarin stond te lezen dat de steinerscholen van plan waren een type-8-school…

Continue Reading Toch een type-8-school?
Posted in All Pers & Opinie

Vlaamse Onderwijsraad geeft negatief advies voor opstarten BSO-richting in de steinerscholen

De overheid heeft aan de Federatie van Steinerscholen wel de goedkeuring verleend om een nieuwe BSO-studierichting in het studiegebied ‘gebouw’ aan te vragen, namelijk: duurzaam…

Continue Reading Vlaamse Onderwijsraad geeft negatief advies voor opstarten BSO-richting in de steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!

Volgens wat ik las, doet u onderzoek naar kleine sektarische bewegingen. Wat ik mij daarbij afvraag is hoe u aan voldoende objectieve onderzoeksresultaten komt om de…

Continue Reading Brief: Uiterlijk misschien niet, maar psychologisch gezien wel een sekte!
Posted in All Inspectie & expertise

Wat is antroposofie?

Wim Veltman, een van de bekendste antroposofen van de Lage Landen, verwoordde het zo: ‘Antroposofie is een wetenschap die door systematische scholing van de zielenfuncties…

Continue Reading Wat is antroposofie?
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen willen tegen de stroom in type-8-school oprichten

Terwijl minister van onderwijs Frank Vandenbroucke, inclusief onderwijs wil laten realiseren, proberen de steinerscholen, tegen de strategie van de minister in, nog een type-8-school op…

Continue Reading Steinerscholen willen tegen de stroom in type-8-school oprichten
Posted in All Pers & Opinie

Er zijn klachten!

In het gewone onderwijs kunnen we een tendens waarnemen om al maar meer leerstof op al maar jongere leeftijd aan te bieden. Niet alleen is…

Continue Reading Er zijn klachten!
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

In Nederland wil inspectie steinerscholen aanpakken

Maandag 10 september 2007 – UTRECHT – De Onderwijsinspectie wil dat de Vrije Scholen reorganiseren. Dat zegt Leon Henkens, hoofdinspecteur primair onderwijs. “Er kan op…

Continue Reading In Nederland wil inspectie steinerscholen aanpakken
Posted in All Getuigenissen

Niets nieuws

Een van de karakteristieke eigenschappen van de mens is dat hij zichzelf kan corrigeren. Dit kan bijvoorbeeld aan de hand van het zich bewust zijn…

Continue Reading Niets nieuws
Posted in All Vragen/FAQ

Waarop letten in de steinerschool?

Waarop moet ik letten wanneer ik van plan ben om mijn kind naar de steinerschool te sturen? De keuze voor een school is vaak heel…

Continue Reading Waarop letten in de steinerschool?
Posted in All Vragen/FAQ

Extra betalen?

Ouders van kinderen in steinerscholen betalen een financiële bijdrage. Waarom is dat en wat gebeurt er met dat geld?

Continue Reading Extra betalen?
Posted in All Vragen/FAQ

Sektarisme?

De steinerscholen worden sektarisch genoemd. Hoe komt dat? Dat komt momenteel vooral doordat de steinerscholen vermeld zijn in een parlementair rapport van de ‘onderzoekscommissie schadelijke…

Continue Reading Sektarisme?
Posted in All Vragen/FAQ

Onbevoegde leraren voor de klas?

Er staan in steinerscholen inderdaad vaak onbevoegde of niet pedagogisch opgeleide mensen voor de klas, al is daar de laatste jaren veel verbetering in waar…

Continue Reading Onbevoegde leraren voor de klas?