Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

U leest het goed: de Leuvense steinerschool kent een grote uitstroom van leerlingen. Voor alle duidelijkheid dient te worden gezegd dat het over de onderbouw gaat. Een eenvoudige steekproef heeft uitgewezen dat van de leerlingen die de afgelopen vijf jaar in de onderbouw zijn gestart 50% de school binnen de vier jaar heeft verlaten.

Nochtans…het pedagogisch concept van een steinerschool gaat uit van een ontwikkelingspsychologie waarin ontwikkelingsfasen van telkens 7 jaar (0-7-14-…) een grote rol spelen. Om deze fasen optimaal te benutten wordt in steinerscholen een doorgaande leerlijn gecreëerd vanaf de 1ste klas (1ste leerjaar lager) tot en met de 8ste klas (2de middelbaar). Om deze continuïteit in de ontwikkeling beter te doen slagen, doorloopt eenzelfde leraar de volledige cyclus met ‘zijn’ klas.

‘In de lagere school wordt gewerkt met leeftijdshomogene groepen. Toch kan er niet gesproken worden van een leerstofjaarklassensysteem. Doordat de leraar gedurende meerdere jaren bij eenzelfde klasgroep blijft, kan bij het verwerven van de leerstof in de tijd gedifferentieerd worden (sommige kinderen leren bv. lezen in de eerste klas, andere aan het einde van de tweede klas).’ Bron: het pedagogisch project van een steinerschool basisonderwijs – website Federatie van Steinerscholen in Vlaanderen

Gezien de uitstroom van de helft van de leerlingen lijkt het er sterk op dat de continuïteit die men de afgelopen jaren in Leuven heeft kunnen realiseren vooral betrekking heeft op de leraren. Het meerdere jaren bij eenzelfde klasgroep blijven is bovendien in de hier aangekaarte situatie een foutieve voorstelling. Een betere omschrijving zou zijn: meerdere jaren voor een klasgroep staan. Want met een uitstroom van 50% kan men bezwaarlijk van eenzelfde groep spreken.

Dat deze uitstroom niet opvalt, komt eenvoudigweg doordat de school een wachtlijst heeft, waardoor de lege plaatsen die ontstaan dadelijk kunnen worden opgevuld. Kwantitatief is er eigenlijk geen enkel probleem… De enen komen en de anderen gaan, maar subsidies en bijdragen blijven bestaan.

In enkele andere steinerscholen bestaat een soortgelijke situatie, met dit onderscheid dat zij meestal geen wachtlijsten hebben en het leerlingenaantal stagneert of zoals in een van de oudste steinerscholen in Vlaanderen…zelfs terugloopt.

Naar de redenen van de grote uitstroom in de steinerschool van Leuven loopt een onderzoek dat nog dit schooljaar zal worden gepubliceerd. Wie op de hoogte wil worden gehouden, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Antroposofia.

Ramon DJV

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

11 thoughts on “Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

 1. De steinerscholen proberen natuurlijk om een doorlopende leerlijn te creëren van klas 1 tot en met klas 12. Dit is in dit artikel niet vermeld, omdat het over de onderbouw van steinerscholen handelt.

 2. Graag wat meer details bij dit artikel dat evenveel zegt als het verzwijgt. Hoe werd de steekproef gehouden (ik ben geïnteresseerd in zaken als de statistische methode, de extrapolatiemethode, grootte en samenstelling van het onderzoeksstaal, foutmarge…) ? Had de school zelf hier weet van / verleende ze haar medewerking ? Waar kunnen we gedetailleerde gegevens terugvinden ? Hoe zit de vergelijking met andere scholen ? (ik ken nogal wat andere methodescholen en ‘gewone’ scholen met een redelijk groot verloop) Graag dus meer informatie bij dit artikel, dan wordt het misschien verhelderend ?

 3. Indien je de laatste regels van het artikel hebt gelezen, zou je het volgende hebben kunnen opmerken: ‘Wie op de hoogte wil worden gehouden, kan zich gratis abonneren op de nieuwsbrief van Antroposofia.’

 4. Beste moderator, ik vind uw antwoord op het randje van onbeleefd. Ik heb wel degelijk de laatste regels gelezen hoor, behandel mij dus niet als iemand die niet grondig leest vooraleer hij reageert. U antwoordt trouwens niet op mijn vragen. Als u op uw website A zegt (het bericht over de uitstroom in de Steinerschool van Leuven), is het dan zo moeilijk om op diezelfde plaats B te zeggen en uw steekproefmethode te verantwoorden ? Daarvoor hoef ik me toch niet op een nieuwsbrief te abonneren ? Dus graag wat meer uitleg a.u.b.
  Is het onderzoek naar de redenen van de uitstroom in de school waarvan sprake de bevraging die u hier op uw website hebt opgezet ? Ik denk het niet, gezien de titel ervan niet expliciet de school in Leuven vermeldt. Indien toch, dan is uw methode fout. Ik hoop in elk geval dat u het op een andere manier aan het aanpakken bent en ik wens u veel geduld, want dit is een omslachtig werk. Indien u dit correct wilt doen, dan kan dit niet steekproefsgewijs; in uw steekproef zouden bijvoorbeeld toevallig nogal wat kinderen kunnen zitten die gewoon verhuisd zijn en daarom veranderd van school, en dan weet u nog niets. Hoe dan ook bestaat hiervoor slechts één methode: alle uitstromers van de voorbije jaren (bijvoorbeeld de voorbije vijf jaren) ondervragen naar de reden van hun vertrek. Alleen zo zal het beeld correct zijn. Maar dan moet u die mensen nog terugvinden; ik kan me inbeelden dat die school u niet zomaar de adressen zal leveren. Het ware interessant de resultaten (en de verantwoording, m.a.w. de gebruikte onderzoeksmethode) op deze website toe te lichten. Dan bereikt u een breder publiek dan indien u de mensen verplicht zich hiervoor op een nieuwsbrief te abonneren. Ik doe dat sowieso zelden, want je wordt tegenwoordig zowat overspoeld door allerlei nieuwsbrieven die je dan toch niet gelezen krijgt. Dit kan toch een breder publiek interesseren dan alleen de abonnees van een nieuwsbrief.
  Ik kijk nieuwsgierig uit naar uw antwoord en naar het vervolg.

 5. Voor alle duidelijkheid: niemand is verplicht om een abonnement op de nieuwsbrief van Antropsofia te nemen om te weten te komen wat de resultaten van het onderzoek naar schoolverlaters in de steinerschool van Leuven betreft. De reden dat er nog geen informatie wordt vrijgegeven is dat het onderzoek nog niet is afgerond. In het artikel staat dat de resultaten van het onderzoek zullen worden gepubliceerd.
  De ‘poll’ die op de startpagina van dit weblog staat is zeker niet het onderzoek waarover sprake is.
  Dat een onderzoek verantwoording met zich meebrengt spreekt voor zich. Die zal na publicatie van het onderzoek kunnen worden becommentarieerd.
  Wat de opmerking over verhuisde kinderen betreft: als kinderen veranderd zijn van school omdat ze verhuisd zijn, is dat ook een reden, niet?
  Het is maar de vraag of dit onderzoek een breder publiek kan interesseren: steinerscholen genieten niet veel belangstelling. Deze pagina’s staan in ieder geval open voor het publiek.

  Indien je je beledigd voelt door het feit dat ik je er attent op maak dat je op de hoogte KAN worden gehouden via een nieuwsbrief, kan ik alleen maar zeggen dat ik gewoon een mogelijkheid aanwees om de resultaten en methode van het onderzoek gewoon toegestuurd te krijgen. Een andere mogelijkheid is wachten tot de resultaten van het het onderzoek op dit weblog en op de website http://www.antropsofia.be zijn gepubliceerd.
  Ik hoop dat je begrip kunt opbrengen voor het feit dat ik niet naar buiten kan komen met een onafgewerkt onderzoek. Ik heb dus ook nog geen conclusies kunnen trekken ivm de redenen van schoolverlaten van leerlingen van steinerschool Leuven

 6. Bedankt moderator voor de uitgebreide uitleg over het nog lopende onderzoek. Ik begrijp best dat u nog niets kan publiceren dat niet afgewerkt is. Ben dus ook benieuwd naar de resultaten en kijk ernaar uit ze op dit forum te lezen.
  Ik blijf echter met mijn oorspronkelijke vraag zitten, die u nog altijd onbeantwoord laat: hoe werd die steekproef gehouden waarvan sprake in uw bericht van 23 april ? Die steekproef is wel afgewerkt, aangezien u het resultaat ervan publiceert. Ik ben wellicht een lastig mens, maar als ik dergelijke onthutsende cijfers zie, ken ik er graag de verantwoording van. Als die er (nog) niet is, publiceert men beter ook geen cijfers.

 7. Het is geen lastige vraag. Om de steekproef te doen werden de door de school vrijgegeven leerlingenlijsten over een periode van vijf jaar vergeleken (datums verschijnen binnenkort). Van alle leerlingen die op de eerste lijst stonden, bleef op de laatste lijst slechts de helft over. De overige zijn uitgevallen en vormen uiteindelijk de doelgroep waarover het gaat.

 8. Ramon, Anonymous,

  Het is inderdaad “een gebeuren” in een school die van ouders engagement vraagt. Mensen komen, mensen gaan. Anonymous vraagt een wetenschappelijke onderbouw van uw argumenten, Ramon. Jammer dat Anonymous op een open site zich toch liever verschuilt. Soit, men kan redenen hebben.
  Maar als je rondkijkt, dan merk je dat dit niet alleen in de Steinerschool in Leuven gebeurt. Dat het überhaupt niet in een Steinerschool alleen gebeurt.
  Misschien is het een idee; wij van de Marcel Neirynckbibliotheek, Antroposofische Bib Brugge, willen samen zitten om de bevraging wat concreter, exacter, minder emotioneel maken.
  Laat ons een oefening doen. Als ik een opening mag maken?
  Zijn leerkrachten in Steinerschool nog in de mogelijkheid om de boog van 1 tot 8 te maken? Zijn ouders “anarchistisch” genoeg om hun kind toe te vertrouwen aan een Steinerschool tot de achtste en tot de twaalfde klas
  Ramon je hebt een punt met je blog; Anonymous ook jij hebt een punt naar exactheid. Een ontmoeting?

  Marcel Neirynckbibliotheek – Antroposofische Bib Brugge
  Secretariaatsadres : Bommelsrede 56, 9070 Heusden
  Email :antroposofischebib.brugge@skynet.be
  GSM : 0499/13.61.10

 9. Pat,

  Ik heb er geen probleem mee dat iemand anoniem reageert op een bericht. Anders zou ik die optie wel uitschakelen.
  Ik gaf in een vorige reactie al aan dat ik mijn onderbouwde bevindingen ivm de redenen van ouders om hun kinderen van de steinerschool van Leuven te halen kortelings zou publiceren. Dat zal dan ook deze maand gebeuren.
  Leerlingenuitstroom komt inderdaad in elke school voor, maar 50% uitstroom op vijf jaar tijd is wel uitzonderlijk.
  De vragen die je stelt zijn het overwegen waard. Het is zelfs het overwegen waard om te bekijken of een boog van 6 jaar al niet te hoog gegrepen is voor veel steinerschoolleerkrachten.
  En persoonlijk zou ik het functioneren van een heel schoolnet niet koppelen aan het ontbreken van een bepaalde gezindheid (anarchisme) bij ouders. Als men school maakt, dient dat goed te worden gedaan, los van hoe ouders denken of zijn. Wanneer kinderen zowel op socio-emotioneel als op cognitief gebied gunstig ontwikkelen, zullen er waarschijnlijk weinig ouders zijn die daar hun beklag over doen. Ik zie die dan ook hun kinderen niet zomaar van school halen.

  Wat die ontmoeting betreft: ik heb momenteel veel werk en mijn tijd is kostbaar, maar als je iets concreter kunt zijn ivm wat je in gedachten hebt, vind ik misschien wel een oplossing. Je mag me daarvoor eventueel contacteren via de link in de rechterkolom van deze site.

  mvg

 10. Het onderzoek is afgerond. Door technische problemen is het me echter nog niet gelukt om de resultaten in een digitaal bestand te verwerken.

  Ik moet je geduld nog even op de proef stellen, want ook voor mij is de vakantie nu aangebroken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *