Posted in All Inspectie & expertise

Eindtermen steinerscholen afgekeurd

De steinerscholen moeten inbinden en krijgen niet langer het privilege om hun afwijkende eindtermen te gebruiken – althans voor de eerste graad secundair onderwijs.[1] Het stond…

Continue Reading Eindtermen steinerscholen afgekeurd
Posted in All Antroposofische didactiek

Leren lezen

Omdat er steeds maar verhalen opduiken over steinerschoolleerlingen die niet of amper kunnen lezen, stelde ik onlangs aan een steinerschoolleerkracht de vraag wat de leesdidactiek op steinerscholen eigenlijk inhoudt….

Continue Reading Leren lezen
Posted in All Pers & Opinie

My call

Is er iets te zeggen over steinerscholen dat in hun voordeel spreekt? Af en toe wordt die vraag door bezoekers van deze site gesteld. Ik heb…

Continue Reading My call
Posted in All Pers & Opinie

Criticaster bedankt steinerscholen

Ich danke Ihnen für diese Darstellung! Gelernt haben die Anthros nichts, sie machen es immer nur noch schlimmer. Aber darauf habe ich gewartet, denn jetzt…

Continue Reading Criticaster bedankt steinerscholen
Posted in All Pers & Opinie

Federatie van steinerscholen bankiert

In die zin dat ze de werking van een bank, Triodos, ondersteunt door een vacature voor Mercurius vzw op de site van de federatie te…

Continue Reading Federatie van steinerscholen bankiert
Posted in All Pers & Opinie

Lerarentekort

Update! Wanneer je als scholennet dat slechts 13 basisscholen en 4 kleuterscholen verenigt twee dagen voor het begin van het nieuwe schooljaar nog op zoek…

Continue Reading Lerarentekort
Posted in All Antroposofische didactiek Pers & Opinie

Steinerscholen en functioneel analfabetisme

Iets dat steeds terugkomt in discussies over steinerscholen is het feit dat een aantal kinderen op steinerscholen, alhoewel ze al in de hogere klassen van…

Continue Reading Steinerscholen en functioneel analfabetisme
Posted in All Inspectie & expertise

Aantal leerlingen daalt met eenvijfde

Volgens een vergelijking van de cijfers die de Federatie van steinerscholen in 2004 heeft bekendgemaakt en de cijfers die het ministerie van onderwijs in december…

Continue Reading Aantal leerlingen daalt met eenvijfde
Posted in All Pers & Opinie

Steinerscholen erkennen problemen

Nu ja, het is nog op kousenvoeten en intern, maar het is een begin. De voorzitter van de Vereniging van vrijescholen, het Nederlandse equivalent van de…

Continue Reading Steinerscholen erkennen problemen
Posted in All Pers & Opinie

Hype Hype Hoer@: mazelen

Midden juli stond in een Nederlandse krant te lezen dat in Den Haag bij 24 kinderen en 1 volwassene mazelenbesmetting was vastgesteld. Een andere krant berichtte ook…

Continue Reading Hype Hype Hoer@: mazelen
Posted in All Pers & Opinie

Kritiek uit eigen huis

  Het verschijnen van het artikel ‘Vrije Scholen op de tweesprong’ (Driegonaal, december 2007) deed heel wat stof opwaaien en leidde volgens de redactie van Driegonaal…

Continue Reading Kritiek uit eigen huis
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Nederlandse steinerscholen uitgepraat

In de nieuwsbrief van juni 2008 liet ik weten dat de Nederlandse steinerscholen een dieptepunt hadden bereikt. Dit kwam aan het licht doordat onderwijsinspectie in…

Continue Reading Nederlandse steinerscholen uitgepraat
Posted in All Pers & Opinie

Wordt men krank in Rinkrank?

Een folder bestaande uit 9 kopjes, alles samen een vijftigtal zinnen. Daarin staat de ‘visie’ die onafhankelijke school Rinkrank naar buiten brengt. Een ‘visie’ tussen…

Continue Reading Wordt men krank in Rinkrank?
Posted in All Getuigenissen

Gestrand in de steinerschool

Ik spreek een ouder van een kind op de steinerschool van Leuven-Wijgmaal. Vanwege het feit dat de het kind er nog school loopt, is me…

Continue Reading Gestrand in de steinerschool
Posted in All Pers & Opinie

‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen

‘Er wordt hard gewerkt.’ Wanneer ik deze woorden hoor, kan ik het niet nalaten de wenkbrauwen te fronsen. Waarom moet dat gezegd worden? Als er…

Continue Reading ‘Hardwerkende’ federatie steinerscholen vervormt doelstellingen
Posted in All Pers & Opinie

Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker

Aan de frustraties van vele voetbalminnende jongeren die in steinerscholen het leer niet met de voet mogen beroeren lijkt stilaan een einde te komen. In…

Continue Reading Antroposofisch Duitsland weer iets meer wakker
Posted in All Getuigenissen

C en K zetten puntjes op de ‘i’

In september 2005 halen C en K hun twee zonen van de de Steinerschool in Wijgmaal om ze hun verdere schoolloopbaan voort te laten zetten…

Continue Reading C en K zetten puntjes op de ‘i’
Posted in All Pers & Opinie

Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?

In een vorige post gaf ik aan dat de onderbouw van steinerschool Leuven op een gegeven moment een uitstroom van 50% van haar leerlingen kende…

Continue Reading Uitstroom leerlingen steinerschool Leuven hallucinant?
Posted in All Inspectie & expertise

MSV- Middelbare Steinerscholen Vlaanderen

Samenvatting Inspectieverslag  Middelbare Steinerscholen Vlaanderen – Gent, Brugge, Antwerpen, Lier, Leuven, Brussel

Continue Reading MSV- Middelbare Steinerscholen Vlaanderen
Posted in All Inspectie & expertise

Steinerschool Parcival Berchem

Samenvatting inspectieverslag Parcival, steinerschool voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Continue Reading Steinerschool Parcival Berchem
Posted in All Pers & Opinie

‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’

Of: hoe antisociaal en sektarisch is men in steinerscholen? Steinerscholen danken hun bestaan aan de interesse die Emil Molt, de oprichter van de eerste steinerschool…

Continue Reading ‘Gewoon doen alsof ze niet bestaan…of negeren’
Posted in All Inspectie & expertise Pers & Opinie

Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen

U leest het goed: de Leuvense steinerschool kent een grote uitstroom van leerlingen. Voor alle duidelijkheid dient te worden gezegd dat het over de onderbouw…

Continue Reading Steinerschool Leuven kent grote uitstroom leerlingen
Posted in All Pers & Opinie

Internationaal onderzoek steinerpedagogie

De steinerscholen in Vlaanderen werken mee aan een internationaal onderzoek, geleid door Christof Wiechert, voorzitter van de Pedagogische Sectie van het Goetheanum,. Wat het precieze…

Continue Reading Internationaal onderzoek steinerpedagogie
Posted in All Pers & Opinie

Chaos rond website steinerschool Lier

Dat steinerscholen vaak nogal chaotisch worden georganiseerd, mocht ik nog maar eens aan den lijve ondervinden. Dit keer had het te maken met een forum…

Continue Reading Chaos rond website steinerschool Lier
Posted in All Pers & Opinie

Toch een type-8-school?

Op 5 november 2007 en op 5 december 2007 publiceerde ik een bericht waarin stond te lezen dat de steinerscholen van plan waren een type-8-school…

Continue Reading Toch een type-8-school?