Steinerschool Parcival Berchem

Samenvatting inspectieverslag Parcival, steinerschool voor buitengewoon secundair onderwijs (BuSO)

Adres:              Lamorinièrestraat 77

Gemeente:      2018  Antwerpen

Telefoon:         03-230.24.44

Email:              parcivalschool@scarlet.be

WebSite:         http://www.parcivalschool.net/ (nvdr.link werkt niet meer. Zie www.parcivalschool.be)

Type:               BUSO

Directie:          Hilde VERHAERT

Sterke punten

Het organisatiehandboek-schoolwerkplan (OHB-SWP) is een degelijk document waarin de schooldoelstellingen duidelijk geformuleerd zijn. Het zou dan ook de “bijbel” van elk teamlid moeten zijn. Wat men belooft, moet men waarmaken.

Het jaarlijks “Beleidsplan BuSO” is een degelijk instrument om het algemeen beleid vorm te geven.

De teamgeest op het vlak van leerlinggerichtheid en de pedagogische aanpak .

De aandacht voor een brede ontplooiing van elke leerling.

Het concept van het leerlingvolgsysteem.

Het warme, open leefklimaat dat door de leerlingen erg wordt gewaardeerd.

Dringende actiepunten

Zoals toegelicht in de vakgroepvergaderingen van 02.12.2004 de GASV conformeren aan de inspanningsverplichting om de einddoelstelling OV3 te kunnen realiseren en de opleiding logistiek assistent bijsturen om valabele getuigschriften te kunnen uitreiken.

Zich als schoolteam blijvend informeren over reglementering en onderwijskundige ontwikkelingen en deze informatie doorspelen aan de individuele teamleden.

Zoeken naar harmonie tussen de strikte noodzaak om opgelegde doelen te realiseren en de Steinerpedagogie. Een goede oefening zou zijn om aan de kunstzinnige lessen bijkomende gerichte doelstellingen te verbinden. Kan dit niet, dan moet de kunstzinnige vorming volledig onder ASV aangeboden worden. Leraars BGV ondersteunen door te zorgen voor informatie, leermiddelen en begeleiding.

De uitwerking en hanteerbaarheid van het leerlingvolgsysteem verbeteren.

De aanpak van de werkpunten geformuleerd bij de verslagen ASV en BGV ondersteunen en begeleiden.

Ervoor zorgen dat wettelijk vereiste bronnen (agenda’s, lesdocumenten,…) aanwezig zijn om de kwaliteit van het onderwijs aan te tonen.

Systematisch uitstroomresultaten registreren.

(Bron: De Standaard)  

Update 09/11/2010: link naar het verslag van Onderwijsinspectie: klik hier

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *