Middelbare steinerscholen Vlaanderen voldoen niet

De steinerscholen van de SG Steinerscholen SO die algemeen secundair onderwijs aanbieden voldoen volgens inspectierapporten niet aan de erkenningsvoorwaarden en dreigen hun erkenning te verliezen. Het gaat om de Antwerpse steinerschool Hibernia en de in de Middelbare Steinerschool Vlaanderen vzw verenigde steinerscholen van Berchem (De Es), Lier (Sterrendaalders), Brugge (Guido Gezelle), Gent (Vrije Rudolf Steinerschool Kasteellaan) en Leuven (De Zonnewijzer). Vanaf respectievelijk 1 april 2015 (Antwerpen) en 1 juni 2015 (MSV) moeten ze aantonen dat de vastgestelde gebreken in hun onderwijs zijn verholpen.

MSV faalt op het gebied van Nederlands, Wiskunde, Biologie, Fysica en Geschiedenis. Hibernia Antwerpen voldoet niet voor de vakgebieden Aardrijkskunde, Fysica, Biologie, Engels en Frans.

Opvallend in het inspectierapport van MSV:

Uit de studieresultaten blijkt dat de overgrote meerderheid van de leerlingen slaagt.
Hierbij dient de kanttekening te worden gemaakt dat de studieresultaten van de
leerlingen geen objectieve en valide weergave zijn van de mate waarin de leerlingen
alle leerplandoelstellingen beheersen.

En verder:

De evaluatie is weinig transparant en kan onvoldoende verantwoord worden op basis
van de te realiseren leerplandoelstellingen en eindtermen. De leraren vullen de
evaluatie eerder individueel in. Zij kunnen niet alle beoordelingen verantwoorden vanuit
vooropgestelde criteria.

Nog over evaluatie:

De tekstuele rapporten zijn van een informatieve kwaliteit die in enkele vestigingen sterk emotioneel en leraargebonden zijn.

Voor Hibernia Antwerpen klinkt ongeveer hetzelfde:

Omwille van het ontbreken van valide evaluatie zijn de resultaten van verschillende vakken die aan de delibererende klassenraad worden voorgelegd weinig betrouwbaar als basis voor
attestering en oriëntering. Bovendien kunnen ze door hun geringe diagnostische
waarde ook tijdens het schooljaar niet dienen als basis voor het bijsturen van het
leerproces.

De volledige inspectierapporten zijn hier te vinden: inspectieverslag MSV en inspectieverslag Hibernia

De reactie van de SG Steinerscholen SO is een schoolvoorbeeld hoe via non-informatie de onterechte indruk wordt gewekt iets te zullen ondernemen om de gebreken – de betreffende vakgebieden worden zelfs niet genoemd – op te lossen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

4 thoughts on “Middelbare steinerscholen Vlaanderen voldoen niet

 1. Tja geen verrassingen natuurlijk. Ikzelf ken enkele van deze scholen en het is voor mij al opmerkelijk dat zij nog steeds gesubsidieerd zijn. Deze tekortkomingen zijn er al jaren. Ik zag ze al meer dan 15 jaar geleden toen ik in één van deze scholen vertoefde.

 2. Los van het feit dat de onderwijsinspectie de kwaliteit van het cognitieve domein in steinerscholen onvoldoende vindt, heb ik het zelf ook heel lang opmerkelijk gevonden dat een onderwijssysteem waar leerlingen met de meest absurde onzin worden opgezadeld nog steeds gefinancierd wordt met gemeenschapsgeld.

  Toen Scientology d.m.v. hun vormingsprogramma’s schoolgaande jongeren probeerde te indoctrineren, werd er – volkomen terecht – een gerechtelijk onderzoek opgestart en werd paal en perk gesteld aan de malafide praktijken. Voor de steinerscholen wordt blijkbaar een uitzonderingsmaatregel toegepast: zij mogen jongeren wel op grootschalige wijze indoctrineren.

  Een van de verklaringen waarom dit mag blijven duren – en volgens mij de meest plausibele – is dat antroposofen al meer dan honderd jaar een tamelijk succesvolle strategie toepassen om hun antroposofische waar aan de man te brengen: contacten leggen met invloedrijke mensen uit het bedrijfsleven en hogere kringen. En dan in het bijzonder met die mensen die al enigszins openstaan voor het ‘bovennatuurlijke’ of zogenaamd ‘hogere werelden’.

  In België was het bijvoorbeeld Emile Gevers, een telg uit een rijke handelaarsfamilie, die met behulp van zijn contacten de eerste steinerschool (Hibernia Antwerpen) oprichtte. Na de dood van Gevers heeft vooral zijn broer Frederic de antroposofie in België uitgedragen.

 3. Ik ken een ex-leraar van De Zonnewijzer die tijdens een leerlingenevaluatie zelf getuige was van een ongegrond A-attest voor een leerling die 5 “examen” niet meegedaan had. Terwijl mijn eigen dochter met op één onderdeel van een “examen” 37 punten behaalde en een B-attest kreeg voor datzelfde schooljaar. Dan gaat men wel bedenken hoe dat kan als men beweert het leerplan te volgen. Wat moet er dan bijgestuurd worden? Waar kan men een waarde op leggen? Hoe worden beoordelingen genoteerd? Het was gewoon een heel emotionele toestand bij de betrokken leerkrachten totdat er beslist werd die leerling toch te laten doorgaan.
  grtj

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *