Indoctrinatie

In welke mate en hoe loodst de steinerschool antroposofisch gedachtegoed de samenleving in? Het is een vraag die niet op een twee drie  te beantwoorden is. Maar dát de steinerschool dienst doet als medium om het controversiële en pseudowetenschappelijk mens- en wereldbeeld van Rudolf Steiner te bestendigen, staat buiten kijf.

In Duitsland durft men het nog scherper te stellen. Eergisteren postte de Duitse steinerschoolcriticus Andreas Lichte onder ‘De steinerschool informeert’ een weinig aan de verbeelding overlatende tekst waarin wordt gesteld dat de steinerpedagogiek een bedrieglijke verpakking is voor heerschappij. Nu kan men van een criticus wel verwachten dat die niet altijd de nuance zoekt en daardoor al wel eens fel uit de hoek komt. Opmerkelijk is echter dat de door Lichte geciteerde tekst niet van hemzelf komt, maar van Klaus Prange, iemand waarvan men mag verwachten dat die vanuit zijn beroep gewend is nuances te zoeken en aan te brengen.

Klaus Prange is professor Algemene Pedagogiek aan de Universiteit van Tubingen. Prange noemt de steinerschool een ‘Mogelpackung’, wat zoveel wil zeggen als bedrieglijke verpakking of bedotterij. Hij onderbouwt zijn kritische uitlating aan de hand van drie stellingen die ik hier weergeef in vrije vertaling.

 1. De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.
 2. De steinerpedagogiek en de steinerschool zijn een poging om dit evangelie te bestendigen.
 3. De antroposofische pedagogiek is een bedrieglijke verpakking voor heerschappij. Ze buit de veelvoorkomende begeleidingsbehoefte uit om de heerschappij van een zelfgekozen elite te rechtvaardigen.

Klaus Prange onderbouwt deze drie stellingen vervolgens uitgebreid. Uit zijn lange betoog wordt onder meer duidelijk wat hij van Steiners evangelie vindt.

Steiners grondgedachte is tegelijk simpel en hoogst abstract. Hij heeft een oeroud archaïsch beeld uit het begin van de mensheid opgenomen en modern weergegeven. De individuele mens is een kosmos in het klein. De kosmos een mens in het groot. Dat is niet als beeld bedoeld dat ook anders zou kunnen zijn, maar het is werkelijk zo. Er is een fundamentele relatie tussen het vergankelijke hier en het eeuwige en de kosmos daar. Men kan over en weer gaan. Zoals we ons als mensen herkennen met hoofd, romp en ledematen, zo is de hele wereld. En kijken we naar zon, maan en aarde en sterren, planten en dieren, dan herkennen we onszelf. In zijn autobiografie met als titel ‘Mein lebensgang’ heeft Steiner beschreven hoe hij tot zijn inzichten is gekomen. Of beter: hoe het wereldgeheim zich aan hem ontsluierde en hem gegeven was.

Over hoe de steinerschool dit evangelie wil bestendigen, zegt Prange:

Ik vat dit punt zo samen: de pedagogiek van de steinerschool beroept zich op de techniek van de indoctrinatie. Ze bestaat daaruit leerinhouden, gedrag en denkrichting stevig te verbinden. Ze wordt ondersteund door onzekerheden. Onzekerheden die enkel en alleen op de aanname berusten dat de ‘Doktor’ als bovenzinnelijk fotograaf iets heeft vastgehouden wat de blinde zintuigen ook eenmaal zullen kunnen zien. Er is geen andere pedagogiek die met zo’n eenzijdigheid op de beweringen van een iemand steunt, waaronder enkele hoogst bedenkelijke, die met de overheersende toon van bovenwereldse wijsheid en inzicht worden verkondigd.

Ter staving en als illustratie slechts dit voorbeeld: Waarom zijn een aantal mensen niet ‘wit’ zoals de meeste Europeanen, maar donker tot zwart? Het wetenschappelijke antwoord wordt gewoonlijk in de fysische antropologie gezocht. Dr. Steiner echter weet het beter en dieper. Dat iemand donker op de wereld komt, ligt daaraan dat dat hij in zijn vorige leven een ‘donker’ verderfelijk leven heeft geleid (1). Meer nog: hij kon nu al bij enkele tijdgenoten voorspellen dat ze in de volgende incarnatie als zwarte op de wereld zouden komen als straf voor hun schanddaden. Dat is de subtiele antroposofische kunst van racisme. Op dezelfde manier worden ziekten, misvormingen, mentale handicaps als gevolg van vroegere morele fouten geduid.

Maar er is voor antroposofen ook goed nieuws.Want volgens Prange is hun patroonheilige, Rudolf Steiner, niet het probleem. Dat is dan ook zowat het enige goede nieuws dat te melden valt na lezing van de argumenten die Prange aanhaalt in het hoofdstuk waar hij duidelijk maakt wat hij bedoelt met dat de steinerpedagogiek wordt gebruikt om de antroposofische elite de heerschappij te geven. Hij besluit als volgt:

Het probleem heet echter niet Rudolf Steiner. Zijn fysiologische, historische en psychologische inzichten worden in de wetenschap niet in ogenschouw genomen. Het probleem is de bereidheid tot volgzaamheid en onderwerping van zij die in de naam van de wetenschap haar opheffing willen en in feite bewerkstelligen. De begunstigden zijn de goeroes en de zielengidsen, de agenten van het occultisme en, om dit heel duidelijk te stellen, ook die pedagogen die geloven de kinderen te helpen op hun levensweg door hen een wereld voor te stellen die alleen in hun fantasie bestaat. De leraar blijft in de steinerwereld, maar de kinderen en de studenten moeten ze verlaten en hebben daar vaak zwaar onder te lijden. Of het moet zijn dat ze als steinerschoolleraar in de zekere haven van de steinerwereld terugkeren.

Het volledige artikel is, voor wie het Duits machtig is,  na te lezen op Ruhrbarone.

Voetnoten

1) Rudolf Steiner,  ‘Konferenzgesprächen’ , GA 300 c , p. 71, Dornach 1975

Gerelateerde artikels op Steinerscholen.com

Geschiedenisonderwijs: hoe antroposofische gedachtegoed als een Paard van Troje het steineronderwijs wordt binnengeloodst.

Vieze neger?: getuigenis van een moeder dat aansluit bij het door Klaus Prange aangehaalde citaat over ‘zwarten’.

Masker: over onderwerping en volgzaamheid van antroposofen (met een link naar een spraakmakende Duitse documentaire).

De steinerschool informeert: over een infomoment waarop geen vragen mogen worden gesteld.

Déjà vu: heerschappij of hoe de antroposofische elite hun gedachtegoed veilig wil stellen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

56 thoughts on “Indoctrinatie

 1. Amerikaans steinerschoolcriticus spreekt voor een commissie die moet goedkeuren of er een nieuwe steinerschool mag komen in San Francisco (01/2009). De man bevestigt wat professor Prange beargumenteert. Een verborgen agenda genaamd antroposofie.

  [youtube=http://www.youtube.com/watch?v=bIaYaa2aprc&hl=en_US&fs=1&]

 2. Gelukkig weten we nu, dankzij o.a. goeroe Klaus Prange, dat Copernicus, Darwin en Freud ons hebben geleerd dat het menselijk leven contingent is, dat we allemaal onbetekenende stofvlokjes zijn in een betekenisloos heelal en dat iedereen die meent verder iets te kunnen beweren over het menselijk leven uit zijn nek kletst. Maar dat geldt dan natuurlijk ook voor pedagogie-hoogleraren als Klaus Prange. Bijvoorbeeld:
  “De antroposofie is een evangelie voor verlatenen en teleurgestelden, voor zinzoekers en thuislozen.” Zinzoekers? Zijn we allemaal. Verlatenen? Door wie? Teleurgestelden? Waarin? Thuislozen? Waar gaat dit over? Loze woorden zonder concrete betekenis.
  “de heerschappij van een zelfgekozen elite”? Samen met de joden, de vrijmetselaars en de communisten zeker? En laten we de neonazi’s niet vergeten.
  Het wordt de hoogste tijd dat Ramon (en Floris) ons eens gaan vertellen hoe de wereld echt in elkaar zit, hoe we de geschiedenis van de 20e eeuw echt moeten begrijpen en wat goed onderwijs echt inhoudt. In plaats van steeds maar anderen af te zeiken. Dat lijkt me veel constructiever. Maak eens iets van je leven in plaats van alleen vanaf de zijlijn het steeds beter te weten.

 3. En dat zogenaamde Steiner-citaat uit de Lehrerkonferenzen (GA 300c, niet 33c) waar Prange het over heeft bestaat inderdaad helemaal niet, zoals op Ruhrbarone ool al terecht was geconstateerd.

 4. Met het verkeerde been uit bed gestapt, Herman? Ik voel me in ieder geval niet aangesproken door je ‘betoog’. En waarom je Floris erbij betrekt, is me helemaal een raadsel? Die heeft volgens mij niets te maken met dit stuk of Klaus Prange.

  Over het ‘citaat’ dat niet zou kloppen. Het gaat over de laatste voetnoot (14) bij het artikel van Klaus Prange. (14. So nachzulesen in den “Konferenzgesprächen” (Bd. 300 c der Gesamtausgabe, Dornach 1975, S. 71). Het moet inderdaad 300c en niet 33c zijn. Ik heb het ondertussen gecorrigeerd.

  Bij nalezing van Pranges artikel is vrij duidelijk dat hij Steiner helemaal niet citeert. Wel illustreert hij door middel van een voorbeeld hoe in de antroposofische pedagogiek zoal met het gegeven ‘karma en reïncarnatie’ wordt omgegaan. Ter staving van zijn stelling verwijst hij naar de Lehrerkonferenzen (GA 300c) waarin Steiner onder andere uitlegt dat ongepast gedrag zou kunnen te wijten zijn aan een rekenfout in de kosmos, er een probleem kan ontstaan bij ex- en incarnatie, er mensen zijn die eigenlijk geen mensen zijn, enz..

  Hier Pranges uitleg (door mij vrij vertaald):

  Er is geen andere pedagogiek die met zo’n eenzijdigheid op de beweringen van een iemand steunt, waaronder enkele hoogst bedenkelijke, die met de overheersende toon van bovenwereldse wijsheid en inzicht worden verkondigd.

  Ter staving en als illustratie slechts dit voorbeeld: Waarom zijn een aantal mensen niet ‘wit’ zoals de meeste Europeanen, maar donker tot zwart? Het wetenschappelijke antwoord wordt gewoonlijk in de fysische antropologie gezocht. Dr. Steiner echter weet het beter en dieper. Dat iemand donker op de wereld komt, ligt daaraan dat dat hij in zijn vorige leven een ‘donker’ verderfelijk leven heeft geleid (14)

  Geen citaat! En hier de tekst waarnaar Prange verwijst (ook in zijn geheel na te lezen op http://fvn-rs.net/PDF/GA300c.pdf). Ik zou een beknopte vertaling kunnen geven in de geest van …(zoals dat zo mooi wordt gezegd), maar dan wordt mij waarschijnlijk net zoals Klaus Prange verweten: ‘Dat heeft Steiner niet gezegd’. Dus dan maar Steiner zelf uit de kast halen.

  Der Schularzt spricht über besondere medizinische Fälle.

  Dr. Steiner: Das Mädchen L. K. in der 1. Klasse, da wird irgendeine recht schlimme Verwickelung da sein mit dem ganzen Inneren. Da wird auch nicht viel zu machen sein. Das sind diese Fälle, die immer häufiger vorkommen, daß Kinder geboren werden und Menschenformen da sind, die eigentlich in bezug auf das höchste Ich keine Menschen sind, sondern die ausgefüllt sind mit nicht der Menschenklasse angehörigen Wesenheiten. Seit den neunziger Jahren schon kommen sehr viele ichlose Menschen vor, wo keine Reinkarnation vorliegt, sondern wo die Menschenform ausgefüllt wird von einer Art Naturdämon. Es gehen schon eine ganze Anzahl alte Leute herum, die eigentlich nicht Menschen sind, sondern naturgeistige Wesen und Menschen nur in bezug auf ihre Gestalt. Man kann nicht eine Dämonenschule errichten.

  X.: Wie ist das möglich?

  Dr. Steiner: An sich ist nicht ausgeschlossen, daß im Kosmos ein Rechenfehler geschieht. Es sind doch lange füreinander determiniert die hinuntersteigenden Individualitäten. Es geschehen auch Generationen, für die keine Individualität Lust hat hinunterzukommen und sich mit der Leiblichkeit zu verbinden, oder die sie auch gleich am Anfang verlassen. Da treten dann andere Individuen ein, die nicht recht passen. Aber dies ist wirklich jetzt sehr häufig, daß ichlose Menschen herumgehen, die eigentlich keine Menschen sind, die nur menschliche Gestalt haben, naturgeistähnliche Wesen, was man nicht erkennt, weil sie in menschlicher Gestalt herumgehen. Sie unterscheiden sich auch sehr wesentlich von den Menschen in bezug auf alles Geistige. Sie können es zum Beispiel nie zu einem Gedächtnis bringen in den Dingen, die Sätze sind. Sie haben eigentlich nur Wortgedächtnis, kein Satzgedächtnis.
  Die Rätsel des Lebens sind nicht so einfach. Wenn eine solche Wesenheit durch den Tod geht, dann geht sie zurück in die Natur, woher sie gekommen ist. Der Leichnam zerfällt; eine richtige Auflösung des Ätherleibes ist nicht da, und das Naturwesen geht in die Natur zurück. Es könnte sein, daß irgendwie automatisch etwas geschehen könnte. Der ganze Apparat des menschlichen Organismus ist da. Man kann unter Umständen in den Gehirnautomatismen eine Pseudomoral züchten. Man redet sehr ungern über diese Dinge, nachdem wir ohnedies vielfach gegnerisch angefallen werden. Denken Sie, was die Leute sagen, wenn sie hören, hier wird erklärt, daß es Menschen gibt, die keine Menschen sind. Aber es sind Tatsachen. Wir würden auch nicht solchen Niedergang der Kultur haben, wenn ein starkes Gefühl dafür vorhanden wäre, daß manche Leute herumgehen, die gerade dadurch, daß sie rücksichtslos sind, etwas werden, daß die keine Menschen sind, sondern Dämonen in Menschengestalt. Aber wir wollen das nicht in die Welt hinausposaunen. Die Gegnerschaft ist so schon groß genug. Solche Dinge schockieren die Menschen furchtbar. Es hat einen furchtbaren Schock hervorgerufen, als ich genötigt war zu sagen, daß ein ganz berühmter Universitätsprofessor, der einen großen Ruf hat, daß der, nach einem sehr kurzen Leben zwischen Tod und neuer Geburt, ein wiederverkörperter Neger war, ein Forscher.
  Aber diese Dinge wollen wir nicht der Welt verkünden.

  Rudolf Steiner, GA 300c Konferenzen mit den Lehrern III http://fvn-rs.net/PDF/GA300c.pdf

  Bevestigt dit zo’n beetje Klaus Pranges stelling?

 5. Beste Herman Boswijk,

  Dat van de Joden en de Vrijmetselaars heb ik niet verzonnen, dat wordt door de zeer gerespecteerde en gewaardeerde antroposofen van het Baken van Licht in Donkere Tijden ‘de Brug’ gedebiteerd. Terecht dat ik daar forse kritiek op heb, lijkt me zo. En nogmaals, ik geloof dat ik duidelijk genoeg ben geweest dat dit geloei niet ‘het antroposofische geluid’ vertegenwoordigt. Maar kennelijk is het met het zelfreinigend vermogen van de antroposofen droef gesteld. Maar als je iets af te reageren hebt, don’t shoot the messenger.
  En wat betreft mijn eigen kennis van de geschiedenis, dat moeten anderen maar beoordelen. Ik denk dat je aan de hand mijn meeste artikelen wel een redelijk beeld krijgt hoe het met mijn kennis gesteld is (want ik schrijf niet alleen over de antroposofie). Oordeel zelf. Als je constructieve (of zwaar afbrekende) kritiek hebt hoor ik het graag,

  vriendelijke groet,
  Floris

  PS Herman, ik snap best dat het hier soms weleens wat heftig aan toe is gegaan, maar vat het ajb niet persoonlijk op. Voor veel van je bijdragen heb ik oprechte waardering, want kennis van zaken heb je en los van of we het met elkaar eens zijn is dat altijd prettig. Ik steek er ook wat van op, dat meen ik echt. En voor de duidelijkheid, ik heb geen hekel aan antroposofen. Ik ben zelf in een enigszins met de antroposofie sympathiserend nest opgegroeid, heb op een prettige (lagere) vrije school gezeten, dus dat valt bij mij echt wel mee. Het enige wat ik niet snap is waarom de overduidelijke rassenleer moet worden rechtgepraat met tenenkrommende argumenten (zie het van Baarda-rapport). Of waarom een stel ontspoorde antroposofen de Holocaust moet gaan ontkennen en de meerderheid dat kennelijk fantastisch vindt. Dat is eigenlijk alles.

 6. Herman,

  Wat ik zo sterk vind aan het onderzoekswerk van Ramon en Floris, is dat beiden heren dmv langdurig gedegen onderzoek,ondersteund met feiten en krachtige bronnen het manke binnen de steinerbeweging weten bloot te leggen.

  Om nu joden, neonazi’s en antroposofen neer te zetten als een collectieve zelfgekozen elite, vind schrijnend, zelfs grievend.
  Hoe veel vraag tekens u ook gebruikt in uw schrijven.
  Nu kan ik mij voor stellen dat 03.15uur voor u mogelijk te vroeg is of veel te laat om iets constructiefs op schrift te krijgen.
  Nu komt het op mij nogal gefrustreerd en brallerig over.

  Je kunt het ook op een volwassen manier met elkaar oneens zijn, om daarna met goede argumenten te komen die hout snijden.

  Joop.

 7. Vergleiche die Aussage Prof. Pranges mit Johannes Kiersch bei der Diskussion mit Helmut Zander am 05.12.2007 in der Freien Waldorfschule Kreuzberg, Berlin …

  ………………………………………………………………….

  Prof. Klaus Prange:

  „Waldorfschule: Curriculum und Karma – das anthroposophische Erziehungsmodell Rudolf Steiners

  (…) Als Beleg und zur Illustration nur dieses Beispiel: Warum sind einige Menschen nicht “weiß”, wie die meisten Europäer, sondern dunkel bis schwarz? Die wissenschaftliche Antwort wird üblicherweise in der Physischen Anthropologie gesucht. Dr. Steiner jedoch weiß es besser und tiefer. Dass jemand dunkel auf die Welt kommt, liegt daran, dass er in seinem vorherigen Leben ein “dunkles”, verderbliches Leben geführt hat. (14) Mehr noch: Er könne jetzt schon bei einigen Zeitgenossen voraussagen, dass sie in der nächstfälligen Inkarnation als Schwarze auf die Welt kämen, zur Strafe für ihre Schandtaten. Das ist die feine anthroposophische Art des Rassismus. Ebenso werden Krankheiten, Missbildungen, Geistesstörungen als Ergebnis früherer moralischer Verfehlungen gedeutet. (…)

  http://www.ruhrbarone.de/waldorfschule-curriculum-und-karma-das-anthroposophische-erziehungsmodell-rudolf-steiners/

  ………………………………………………………………….

  Johannes Kiersch bei der Diskussion mit Helmut Zander am 05.12.2007 in der Freien Waldorfschule Kreuzberg, Berlin:

  Johannes Kiersch setzt “Schwarze” mit “Behinderten” gleich, als “Trottelinkarnationen”.

  Ein Skandal, über den meines Wissens kein einziger Anthroposoph oder Anhänger der Waldorfschule berichtet hat. Bei der Diskussion gab es auch keine Proteste.

  Die Waldorfschule ist schon eine sehr feine Gesellschaft.

 8. Maar Herman, als je het er allemaal niet mee eens bent, word dan inhoudelijk. Eerder heb je weleens gepoogd om heel nauwgezet na te gaan waar die critici de fout in gingen. Dus brand los.
  Goed, ik vrees dat ik langzamerhand veel bij elkaar heb geschreven, maar de artikelen op mijn blog zijn nog wel te doen. Hier kun je ze vinden: http://florisschreve.blog-s.nl/category/antroposofie-en-racisme/
  Als het interessant is (ook als ik het er niet mee eens ben), plaats ik er met genoegen een link naar, of iets dergelijks. Maar mijn zegen heb je.

 9. @ Floris,

  Ik denk dat je weinig inhoudelijks mag verwachten van Herman (althans hier, want hoe hij elders is weet ik niet). Eerder al kwam hij ook een paar keer zijn ongenoegen uiten, om vervolgens het hazepad te kiezen als op inhoud werd doorgegaan. Antroposofen doen me ondertussen meer en meer denken aan koekoeken. En dat is niet kwaad bedoeld, want ik vind een koekoek op zich wel een geestige vogel) :-). Steeds ergens onverwacht opduikend om hard koekoek te roepen en zich verschuilend in andermans nest.
  Wikipedia: ‘De koekoek roept zijn eigen naam wat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend “goe-koeh“, waarbij het begin met iets meer nadruk en op iets hogere toon is.’ http://nl.wikipedia.org/wiki/Koekoek_%28vogel%29

  Een wijze uil daarentegen blijft rustig op zijn plaatsje zitten en zegt ‘Hoe?Hoe?’

  Dan nog iets dat aansluit op Klaus Pranges stelling dat ‘de steinerschool de veelvoorkomende begeleidingsbehoefte uitbuit om de heerschappij van een zelfgekozen elite te rechtvaardigen!. Een vacature op de website van de Federatie van Steinerscholen. Enkele antroposofen proberen in Belgisch Limburg voet aan de grond te krijgen door een antroposofisch project op te starten. Er is in Limburg, meer bepaald in Hasselt, nog geen steinerschool. Men heeft in het verleden drie keer een steinerschooltje opgericht, maar dat is telkens vrij vlug ter ziele gegaan. Nu gaat men dus van start met een antroposofische kinderopvang en speelt men zo in op de in de samenleving aanwezige behoefte aan meer kinderopvang.
  We weten dat er een tekort is aan kinderopvang, dus dat is een uitstekend middel om ouders kennis te laten maken met de antroposofische pedagogie. Nadien kunnen de kindjes eventueel naar een nog op te richten steinerschooltje gaan.

  Uit de vacature: ‘Met dit initiatief geven we de Steinerpedagogie opnieuw een plek in Hasselt’. Ik dacht niet dat dat de bedoeling van kinderopvang is, maar wel om de kinderen een plek te geven???? Hieronder volgt de volledige vacature.

  (…) Leid(st)ers kinderdagverblijf en praktische helpers

  …een nieuw op te richten kinderdagverblijf aan het station van Hasselt, is op zoek naar enthousiaste medewerkers en vrijwilligers die vanuit de Steinerpedagogie meedenken en meewerken. Een krachtig team vinden we van belang.
  Momenteel zijn we druk doende het pand aan te kopen waarin we in de lente van start willen gaan. Naast pedagogische medewerkers zoeken we mensen die praktisch mee willen helpen in dit initiatief. Het pand moet verbouwd en ingericht, de website nog gemaakt, de tuin worden aangepast, enzovoorts.
  Met dit initiatief geven we de Steinerpedagogie opnieuw een plek in Hasselt.(…)
  http://www.steinerscholen.be/pages/vacatures.html#vacature-6

 10. Kritiek (Oud-Grieks: κριτής, krités: hij die beargumenteerd beoordeelt, analyseert, interpreteert of observeert) is het beoordelen van daden, werken, uitspraken, theorieën enzovoort.

  In de engere betekenis (zoals in “kritiek geven”) bedoelt men er een afkeuring mee, hoewel kritiek in het algemeen zeker niet negatief hoeft te zijn. Wie aan kritiek doet is een criticus.

  Een kritische houding betekent dat men niet zonder meer iets aanvaardt of gelooft, het tegenovergestelde van een naïeve of lichtgelovige houding.

  Als ik deze beschrijvingen lees en toepas op deze site, ben ik benieuwd waar de auteur vindt dat de site het meest mee overeenkomt?
  Ben jij kritisch? Is deze site een uiting van jou kritische blik?
  Hoe verifieer jij je bevindingen? en hoe zit het met falsificeren?
  Er wordt gesuggereerd dat deze site als doel heeft antwoord te geven op alle “kritische” vragen die iedereen heeft over antroposofie. Kritisch gezien mis ik een meer objectieve invalshoek naast je kritische blik.

 11. Dag Kirsten,

  Ik zie het verband met je vragen en het onderwerp waaronder je ze plaatst niet. Je vragen zijn algemeen en hebben betrekking op mij en de site. Of is dit een doordenkertje? 😉

  Als je gewoon even kijkt bij ‘Intro en info’ http://antroposofie.wordpress.com/welkom/, kom je al een heel eind verder. Er wordt zeker niet gesuggereerd dat deze site tot doel heeft alle kritische vragen die iedereen over antroposofie heeft te beantwoorden.

  De meer objectieve invalshoek die je zegt te missen, streef ik na door bijvoorbeeld steeds mijn stellingen te onderbouwen, duidelijke bronnen weer te geven, wetenschappelijke studies aan te halen, enz…

  Ik verwijs naar de boekbespreking van mijn boek (Impuls boekbespreking) in een vakblad voor onderwijsdeskundigen, waarin wordt gesteld dat mijn boek goed gedocumenteerd en goed onderbouwd is.

  Verder geef ik door te publiceren iedereen de kans om mijn stellingen te weerleggen.

  Of deze site kritisch is in wat voor betekenis ook, maakt eigenlijk niet zo veel uit. Waarschijnlijk zal dat wisselen naargelang het onderwerp dat vereist. Ik voel me vooral een verslaggever die wanneer de boot te veel naar de ene kant helt, zich naar de andere kant begeeft.

  Ik hoop dat je hier iets aan hebt.

  Vriendelijke groet,
  Ramon

 12. ik moet zeggen dat ik op zoek was naar een richting in mijn leven en ik was moslim toen christelijk en nu ik dit lees ben ik weer bij mijn roots. ik ben derde genaratie antroprosoof alweer en nou ja ik ben weer thuis. helass vertoef ik in het gekkenhuis. mijn moeder heeft me niet veel verteld verder. wellicht komt er nog iemand die in de geest van de antroprosofie ook psychiatry behandelt. is nog niemand gelukt in het echt al wel geprobeert. gaat nog niet goed. of zal ik deze discussie open houden?

 13. wellicht is het een richting waar je geen medicijnen in moet zoeken of scholen. maar wel op schhool over de antroprosofie kunt leren

 14. Beste mensen,

  er worden hier ten dele voorbeelden uit de kast gehaald van “Steiner hat gesagt” waarvan Steiner zelf vind dat het het niet goed is hierover te praten. Als je al niet in karma en reïncarnatie geloofd dan moeten vele dingen die RS verteld aan het fabelachtige grenzen.
  Het mag wel gezegd worden dat de meeste religies en culturen karma en reïncarnatie accepteren. Alleen niet de Westerse door de kerk gedomineerde culturen. De idee van reïncarnatie kan je niet zomaar in de prullemand gooien. Dat zou zeer onwetenschappelijk zijn.
  De vraag is dan: wat zijn de gevolgen van je daden? Of hebben die geen gevolgen? Als we nu als éénzijdig begaafde mensen op de wereld komen, wat we trouwens allemaal doen, niet alleen diegene die wij als ziek of minderbegaafd, enz. bestempelen, is dat dan een kans of een zogenaamde straf? De mensen die wij in instellingen plaatsen hebben toch vaak geweldige uitzonderlijke kwaliteiten waar wij, zogenaamd normalen, veel van kunnen leren. Ik zou daar niet zo lelijk over doen dat iemand anders is, als is het zwart, grijs, gehandicapt, crimineel… Eénzijdigheden zou ik eerder als leerkansen zien. Dat is eigenlijk de reïncarnatiegedachte, dat je steeds nieuwe dingen komt leren.
  Dat Prange niet verstaat waarover het gaat is duidelijk. Dat hij dan nog moralistisch begint te doen is ook duidelijk. Alsof zijn wereldbeeld het ultieme zou zijn. Voor bepaalde ideeën is er in zijn hoofd duidelijk geen plaats. Dat is echter zijn probleem. Dat doet geen afbreuk aan het feit dat de reïncarnatiegedachte juist kan zijn. Als als die juist is, wat zijn dan de wetmatigheden. Maar zover zijn we nog niet.
  Hoe lang heeft het geduurd voordat er gezegd mocht worden dat de aarde rond is? En als je dat dan toch zei ….? Kop eraf.

  De moderne methodes zijn natuurlijk veel gesofistikeerder.
  Het is heel gemakkelijk om dat wat Steiner gezegd heeft uit zijn context te rukken en te misbruiken. Mij doet het ook soms slikken. Toch moet je blijven kijken naar het tijdskader en het denkkader waarbinnen iemand dingen zegt. Dat mag je daar niet uithalen, anders ben je zelf niet wetenschappelijk. Het gaat erom te weten wat iemand bedoeld. Daarvoor moet je het hele kader kennen.

  Dat misbruiken doet Ramon ook boven aan deze bladzijde.

  “En u mag er heel zeker van zijn: zouden er gezondere methodes heersen in het huidige schoolwezen, dan zouden er veel van het mannelijk geslacht niet zo vroeg met een kaalkop rondlopen.” – R. Steiner.

  Dat klinkt natuurlijk afschuwelijk als je dat zo geïsoleerd leest. Dat werkt zelfs vernietigend. Dat is heel de taktiek van deze website. Het is de dubbele laag politiek. Je moet zogenaamd wetenschappelijk zijn. Maar op een zeer ondergrondse manier wordt gewoon op de emoties gewerkt door de manier waarop de dingen gepresenteerd worden.
  Dat dat Ramon ook door Herman te treiteren met het “uil” zijn. Terwijl hij net ervoor nog pleit voor nuchtere replieken. Dubbeler kan niet. Gelukkig dat dit soort methodes de website ongeloofwaardig maken. Toch werkt het vernietigend. Dat vind ik zeer jammer.

  Aja

 15. Ik geef steeds mijn bronnen weer. Als ik een citaat gebruik, geef ik steeds de mogelijkheid om dat te verifiëren en zodoende het citaat in zijn volledige context te lezen. Iets onderzoeken en daar de uitkomst van presenteren lijkt me vrij moeilijk zonder iets of iemand te citeren. In het kader van mijn research naar de steinerschool is het gebruik van citaten uit antroposofische literatuur dus een geoorloofd middel. Ik duid die citaten ook. En blijkbaar goed ook.

  In een recensie in het onderwijstijdschrift Impuls werd mijn boek ‘goed gedocumenteerd en onderbouwd’ genoemd. http://antroposofie.wordpress.com/2010/11/23/impuls-boekbespreking/

  De Federatie van Steinerscholen kreeg van de redactie van Impuls de kans om me van repliek te dienen, maar kwam daar niet aan toe. Verder dan een standaardtekst over steinerpedagogie is men niet gekomen. Er zijn op deze site al woordvoerders van de steinerschool gepasseerd die geen enkele inhoudelijke opmerking over mijn teksten maakten. Ik vind dat vreemd, omdat het er zo sterk op lijkt dat ze ofwel akkoord gaan met wat ik schrijf, ofwel dat ze er niks tegenin kunnen brengen. Maar misschien mogen ze niet inhoudelijk reageren? Kan ook.

  Niemand wordt hier tegengehouden om eender welk citaat te duiden en van context te voorzien. Vooral wat citaten uit Steiners werk betreft, ben ik vragende partij om die te duiden.

 16. Beste Ramon,

  waar ik tegen in opstand kom is als citaten te pas en te onpas gebruikt en misbruikt worden. Als bijvoorbeeld in een voordracht iets gezegd wordt is “de wijze waarop” iets gezegd wordt vaak al doorslaggevend voor de betekenis. Citaten kunnen “gefundenes Fressen” zijn om iets te bewijzen of om iets af te kraken. Daar zijn Steiners uitspraken natuurlijk uitermate geschikt voor. Die worden dan aangehaald om het pro en het contra te bewijzen. Hoe meer diploma’s, of aanzien, of positieve critiek van bijv. de media iemand heeft, hoe meer de citaten wegen natuurlijk. (wat voor critieken jouw boek gekregen heeft is volledig bijzaak)
  Interessanter wordt het voor mij als mensen zelf beginnen denken en zich niet meer achter citaten dienen te verstoppen.
  Dat dit ook in de antroposofie gebeurt is geen vraag. Vaak verstopt men zich achter wat iemand gezegd heeft omdat men dan zelf niet hoeft te denken. Als je dit verder doordrijft krijg je een soort steekspel met citaten.
  Dat gebeurt ook op dit forum. Je kan toch ook gewoon zeggen wat je denkt zonder je achter citaten te verstoppen. Of is dat niet wetenschappelijk?

  Vind jij werkelijk dat de Steinerscholen in het algemeen de kinderen trachten te indoctrineren?

  Verder wil ik je nog iets vertellen. Je hebt zeer strategische namen gekozen voor je websites. Daarmee heb je natuurlijk bepaalde bedoelingen. “Steinerscholen.com” vind ik treurig, dat heb ik al geschreven. Maar dan heb je “antroposofia.be” . Daarin verkoop je de kunst van (waarschijnlijk je zoontje, maakt niet uit) samen met je kritiek op de Steinerscholen. Gebruik je nu dit kind om je kritiek te verkopen of gebruik je de kritiek op Steinerscholen om de kunst van dit kind te verkopen? Of ben jij zelf dit kind, het kind van toen? Beste Ramon. Wat heeft je zo diep geraakt dat je het nodig vind de kunst van dit kind te verbinden met je kritiek op de Steinerscholen? Deze tekeningen zijn veel meer waard om daarvoor te gebruiken, en het kind ook.
  Zegt dat iets over jou morele instelling naar de opvoeding toe? Dit is weliswaar geen indoctrinatie. Maar het is iets anders. Waarom doe je dat eigenlijk?

  ***weggeknipt*** (beledigen van een kind)

  Aja

 17. De website Antroposofia.be is mijn persoonlijke website die ik ook gebruik als opslagplaats voor mijn persoonlijke bestanden. Het is eigenlijk een back-up in geval mijn pc het begeeft. De site is verdeeld in drie thema’s: ‘Het Schrijverke’ verwijst naar mijn hobby, gedichten en verhalen schrijven; onder ‘Steinerscholen’ zijn een aantal van mijn artikels geplaatst; en ‘Den Artiest’ is een fotogallerij waarin nu alweer drie jaar geleden tientallen tekeningen zijn geplaatst. Die hebben niets met de steinerschool te maken. ‘Den Artiest’ is niet meer geüpdate sinds 2008 en zou dit gebeuren, zouden de huidige tekeningen nog maar weinig verband houden met die van 2008.

  De drie thema’s op Antroposofia.be staan los van mekaar. Net zoals in mijn pc mijn bestanden voor mijn werk in een andere map zitten dan de bestanden die ik voor privé doeleinden gebruik. Dat is denk ik niet zo moeilijk te begrijpen.

  Mijn privé-leven is overigens niet relevant om te weten te komen in welke mate de steinerschool indoctrineert.

 18. Maar beste Ramon,
  Als je prive leven op internet komt, en je daar tegen de Steinerscholen tekeer gaat, dan is het toch niet langer je privéleven.
  Wat mij interesseert zijn jou ware bedoelingen met deze websites en met wat je schrijft. Je moet niet iets aanklagen wat je zelf ook doet vind ik. Dat tast je geloofwaardigheid aan. Je gaat heel strategisch te werk met het aanklagen van de Steinerpedagogie. Dat is misschien nog geen indoctrinatie. Maar de grens ligt niet veraf.
  Waarom start je geen PRO en CONTRA. Dat zou veel meer geloofwaardigheid brengen. Dat ontbreekt nog vind ik.
  In jou geval is privé en professioneel erg met elkaar verbonden. Dat merk je nog regelmatig als je uit de bocht gaat.
  Het zou werkelijk een verrijking kunnen worden van je websites als je boven het standpunt van pro en contra zou kunnen gaan staan.

  Lieve groeten,
  Aja

 19. Doelstelling van deze site is te vinden op de pagina ‘Info & intro’ http://antroposofie.wordpress.com/welkom/

  (…) Welkom op deze site, die dienst doet als aanspreekpunt voor alles wat met steinerscholen en antroposofie in het Nederlands taalgebied te maken heeft. Het accent ligt weliswaar op België, maar dat neemt niet weg dat de situatie in Nederlandse steinerscholen, daar ‘vrijescholen’ genoemd, vergelijkbaar is met deze in andere steinerscholen en het daarom relevant is om wat gebeurt in die scholen hier ook weer te geven.
  Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de vaststelling dat mensen die vragen of klachten i.v.m. steinerscholen (of antroposofie) hebben, zelden of nooit een concreet antwoord bekomen. Dit ondanks de grote hoeveelheid informatie die over het onderwerp bestaat.

  Dit gebrek aan communicatie kan onder andere via deze site worden ondervangen door:

  * vragen in verband met steinerscholen en/of antroposofie te helpen beantwoorden (zie meldingen)
  * klachten in verband met steinerscholen te kanaliseren (zie meldingen) (…)

  En iets verder:

  (…) Sinds ik het in een steinerschool mishandelen van mijn kinderen heb aangekaart, eerst zonder gevolg intern, nadien publiek, ben ik persona non grata geworden binnen de antroposofische beweging in België. In ‘antroposofisch’ Nederland ben ik nog niet uit de gratie, vermoed ik, want een van mijn artikels over steinerscholen heeft nog onlangs enkele maanden met een banner op Antrovista, Nederlands grootste antroposofische webportaal, gestaan.

  Het is naar aanleiding van dat steinerscholen steeds maar weer problemen onder de mat willen vegen, waardoor mensen moedeloos worden omdat ze geen gehoor krijgen, dat ik deze website heb opgezet. Zoals al aangegeven: problemen aankaarten en klachten kanaliseren is het opzet.(…)

 20. En hoe lijm je dit dan?
  Dit zeg je over het feidt dat computerlessen voor sommigen te laat op in het programma verschijnen.

  “Maar gelukkig staat steenkappen wel op het programma, zodat wanneer ze een job zouden ambiëren waarbij het gebruik van moderne technologie vereist is, oudleerlingen van steinerscholen op deze meer ambachtelijke technologie kunnen terugvallen.
  Wir arbeiten mit steiner?”

  Hiermee veeg je samen met het beleid rond computerlessen ook het kunstbeleid onder tafel met je spot.

  En dan maar vragen naar objectieve argumenten. Is hier sprake van het kanaliseren van klachten of voer je een haatcampagne? Of tracht je de leser te indoctrineren?
  Dat soort van spot doordringt heel de website.
  Doe zo verder.

  Aja

 21. Beste lezers,
  de auteur van deze website censureert. Alles wat niet in zijn kraam past haalt hij gewoon weg.
  Het is echt niet de moeite om te reageren op deze weblogs.
  Aja

 22. Beste lezer,

  ik wil je waarschuwen voor deze website. Er word hierboven beloofd je email niet te publiceren. Wat zie je bij de laatste bijdrage?? Mijn emailadres.

  Dit adres wordt ook nog op een andere manier misbruikt. Als hij dan echt niet meer eens is dan gaat de “moderator”, die toch zo neutraal is, zijn “onder de gordel politiek” rechtstreeks aan je emailadres richten. Dan gebeurt het niet tussen de zinnen maar rechtstreeks. Niemand kan het dan mee volgen.
  Verder wordt er waanzinnig veel geknipt, sorry, gemodereert.
  Deze website is het puurste voorbeeld van INDOCTRINATIE.
  Adjeu,
  Aja

 23. Ramon…

  Toen ik op de Vrije School in Den Haag verkeerde,was ik volgens zeggen: Ein richtiger Germaner ! (Groot,blond,blauwe ogen) Toen men er achter kwam dat Carel Adolph Lion Cachet de indertijd bekende Jugend Still kunstenaar mijn biologische grootvader was, is dat mogelijk bijgesteld. Hoe dan ook kreeg ik in onze jaarlijkse toneeluitvoering de rol van Mefisto in de Faust van Goethe. Er werd toen verteld dat je een rol kreeg in overeenstemming met je persoonlijkheid en karakter of juist het tegenovergestelde… Je mocht het zelf uitzoeken… Nog al verwarrend in die periode van je leventje ! ( )

 24. Caesar,

  In de antroposofische beweging daalt of stijgt de achting voor iemand meestal wel met een paar punten als men weet dat er een bekende persoonlijkheid in zijn stamboom voorkomt (en vooral wie het is, is dan natuurlijk belangrijk).

  Uitzoeken of de rol van een demon je op het lijf geschreven is, of net niet, lijkt me inderdaad nogal ingrijpend in de psyche van een jongvolwassene. Het is een onzekerheid die wordt gecreëerd en die in bovenstaand artikel door Klaus Prange wordt aangehaald.

  (…) Ik vat dit punt zo samen: de pedagogiek van de steinerschool beroept zich op de techniek van de indoctrinatie. Ze bestaat daaruit leerinhouden, gedrag en denkrichting stevig te verbinden. Ze wordt ondersteund door onzekerheden. (…)

  http://www.ruhrbarone.de/waldorfschule-curriculum-und-karma-das-anthroposophische-erziehungsmodell-rudolf-steiners/

  Ik vermoed dat je oud-leraren nu, na je onthullingen over Van Bemmelen, wel zullen beweren dat ze je die rol van Mephisto niet zomaar hebben gegeven. Er vallen dus voor enkele antroposofen weer heel wat punten te scoren op het gebied van het maken van een ‘juiste’ profetie. 😉

  PS: ik vond dit terug i.v.m. je grootvader. Nog wel geridderd ook.
  http://bobfernhout.weebly.com/lion-cachet-scriptie.html

 25. Ramon…

  In het kader van de schaamte voorbij maar ook van uit de onzekerheden van uit mijn jeugd kan ik je nog mededelen dat mijn biologische vader Carel Anton Lion Cachet is. Deze meneer was een collega van mijn niet biologische vader en ook resident van de Grote Oost en Borneo / Voormalig Nederlands Indië. Mijn moeder heeft zich een keer laten bespringen door deze Joden meneer met mij als resultaat. Dus als bastaard Jood ben ik een demon van goede huize met Engelen afkomst. Mijn moeder fluisterde altijd: Als het maar geen Jodenjong wordt. Zouden ze dat op de Vrije School ook hebben geweten toen ze mij uiteindelijk zonder opgave van reden van school geknikkerd hebben??

 26. Dat van die schaamte begrijp ik niet zo goed, maar dat komt misschien doordat ik zelf een buitenechtelijk kind ben. (Mijn moeder zal weer blij zijn wanneer ze dit leest) 😉

  Ik weet niet of joden niet welkom zijn in de steinerschool, maar binnen de antroposofische beweging heeft men in ieder geval niet zo’n fraai beeld van joden. Steiner bijvoorbeeld noemde het voortbestaan van het jodendom een fout in de wereldgeschiedenis. Het was vooral die uitspraak die aan bod kwam in het vraagstuk ‘antroposofie en de rassen’.

  Vanuit antroposofisch oogpunt heb jij overigens voor je lot gekozen. Niet dat ik dat onderschrijf, maar het is wel een handige manier om ‘klagers’ op een subtiele manier het zwijgen op te leggen.

  Wat voor je lot kiezen betekent bij antroposofen wordt misschien duidelijk aan de hand van citaten uit een artikel van Hugo Verbrugh, prominent antroposoof. Het citaat komt uit mijn boek: Na het eerste en het tweede citaat staat daardoor een stukje tekst van mij.

  (…) ‘…Wij hebben bijvoorbeeld in de antroposofie de dakpan-oefening. Dat betekent dat je eigenlijk alles wat je overkomt, toeschrijft als iets wat je zelf gewild hebt. Als ik in het ge-fingeerde voorbeeld op straat loop en een dakpan op mijn hoofd krijg, dan moet ik me eigenlijk proberen voor te stellen, dat ik een paar ogenblikken eerder dat dak opgeklauterd ben en die dakpan losgewrikt heb en nét op mijn eigen hoofd heb laten komen. Dus het idee dat je, zonder enig voorbehoud, verantwoordelijk bent voor alles wat je doet én wat je overkomt. Dat gaat natuurlijk vrij ver…’

  Even daarvoor liet Verbrugh in hetzelfde artikel zien hoe ver dat gaat door criticus Jeurissen aan te halen. En wat die laat horen, is op zijn minst schokkend te noemen.

  ‘… Mw. Jeurissen antwoordt dat zij ‘een antroposofische ou-der’ gevraagd heeft wat de karmische noodzaak [kan] geweest zijn dat er tijdens de holocaust levende babies in de oven werden gegooid:
  ‘En die mevrouw, die antwoordde met zeggen “Nou het kan zijn dat door de schok zo’n ziel dan zal kiezen voor het Licht” – en “het Licht” dan wel met hoofdletters…’

  In het licht van Steiners stelling ‘dat het Jodendom geen reden van bestaan in het moderne leven meer heeft’, krijgen dergelijke uitlatingen een nog wrangere nasmaak dan wanneer ze op zichzelf zouden staan.(…)

  Uit Focus op de steinerschool

 27. Ramon…

  Dat van de schaamte voorbij is misschien een verzamel cq stopwoordje met betrekking tot zaken die mij veel te lang hebben bezig gehouden. Als je zonder opgave van reden van school wordt gestuurd dan ga je je van alles in je hoofd halen. Je afkomst, je karakter en wat daaraan zou schorten. Je vader je moeder en noem maar op.In deze tijd een reden genoeg om volledig te ontsporen en dan zijn er horden psychologen en hulpverleners die je willen helpen… (? ) Gelukkig is dat niet gebeurd maar wat heb ik een tijd verdaan om mij zelf te ontdoen van de Steiner bulshit zoals de dakpan oefening waarin ik heilig geloofde. Ik geloof wel in het fenomeen: Oorzaak en gevolg dat onderschrijft dat je voor een groot deel zelf verantwoordelijk bent voor je doelbewuste daden en het gevolg daarvan moet ondergaan. In dit leven wel te verstaan .Mijn vader zou zeggen: Wie zijn kont brandt moet op de blaren zitten. Maar er is geen gezond mens die WIL dat de dingen fout gaan.

  De Joodse kinderen op de Vrije School waren welkom omdat de ouders meestal niet onbemiddeld waren en de noodlijdende schoolkas spekten. Wat hebben de leeraren in mijn tijd een crusiale fout begaan toen zij de farizeers in het jaarlijkse kerstspel wel op zeer schandelijk en karikaturale wijze wegzette. Dit bleef natuurlijk niet onopgemerkt en drie kwart van de Joodse kinderen is toen van school gehaald. De toenmalige directeur de heer Kuypers moest voor de voltallige school en de ouders zijn diepste verontschuldiging maken.

  Als ik tegen heilige huisjes schop die met religie etc. te maken hebben, is mijn motto (tot ergernis van velen…)

  RELIGIE HEEFT MEER VERWOEST EN ZAL NOG ONEINDIG MEER VERWOESTEN DAN EEN MENS OOIT TEGENOVER GOD ZAL KUNNEN VERANTWOORDEN…

  Voegen we er de Antroposofie aan toe dan is het plaatje compleet !

 28. PS…

  Misschien moet onze leugenachtige Professor Stapel die al zijn onderzoeken uit zijn duim zoog (Van rood vlees word je agressief etc.) maar Antroposoof worden. Dan heeft de sekte van Rudolf Steiner er weer een bekend en volwaardig lid bij…

 29. Stapel zal wel genoeg plaatsen om naar uit te wijken hebben, vermoed ik. 🙂

  Begrijp ik nu goed dat jij ook min of meer geïndoctrineerd was?

  (…) maar wat heb ik een tijd verdaan om mij zelf te ontdoen van de Steiner bulshit zoals de dakpan oefening waarin ik heilig geloofde (…)

  ‘Wie zijn komt brandt moet op de blaren zitten’ vind ik zelf een goeie, maar willen dat iets fout gaat…daar lusten de honden geen brood van.

  Het meest misselijk makende dat ik daarover bij Steiner heb gelezen is wanneer er tijdens de bouw van Steiners tempel in Dornach een kind verongelukt en Steiner beweerde dat het kind de vrachtwagen waaronder het was terechtgekomen innerlijk had geroepen.

 30. Zou Stapel geen goeie zijn, om als spindoctor voor antroposofen de tweede kamer voor te liegten en daar dan gaan bewijzen dat het allemaal wel mee valt in de Zonnehuizen?

  Dat er geen kinderen zijn misbruikt, dat ouders er niet bedreigd worden en dat overheids instanties er niet jaren lang zijn misleid.
  Nee hoor echt niet waar, die 20 miljoen euro hebben we niet gejat hoor van de overheid, nee hoor we hebben het goed bedoeld vergokt in de vastgoed wereld, echt waar hoor!
  We wisten werkelijk waar niet dat het geld bestemd was voor de hulpverlening aan kinderen.
  ik dacht al wat gek!? ik zit hier in een prachtig kantoor, en die kinderen in die smerige gevaarlijke barakken, oh oeps sorry ik was even hard op aan het denken.

  Maar toch is het niet waar hoor, het lijkt allemaal maar zo.

  Het moet hem lukken de antroposofische zaak te redden, hij is tenslotte jaren lang erg geloofwaardig geweest.

  Net als de antroposofen.

  Geweest,

 31. Ramon…

  In mijn toen zeer leergierige tijd en alles opzuigend als een spons zal ik zeker in mijn Vrije School periode geïndoctrineerd zijn. Grappig dat je over Dornach begint wat ik wilde je net mijn wel is waar triviale ervaring over Dornach vertellen.Op een vakantie in Zwitserland wilde ik perse naar Dornach om het Mekka van de Antroposofen Sekte zelf te aanschouwen.Ik zat toen in Militaire dienst en was al jaren van school. Hoe dan ook ! Toen ik het gebouw op een afstand zag, kon ik alleen een doodskop waarnemen met grote holle ogen waar een griezelige en dreigende energie vanuit straalde. Die holle ogen waren de vreemd gevormde ramen van de school. Steiner zou postuum vervolg moeten worden voor de uitspraken over dat arme kind… Geen woorden voor ! Er bestaat ook nog een oude uit de mode geraakte psychologische test waar je een aantal afbeeldingen ziet van mensen. Je moet dan aanwijzen wie je sympahtiek vindt en dan zou de onderzoeker daar iets uit kunnen afleiden. Achteraf bleken dat afbeeldingen te zijn van mensen met zwaar psychische afwijkingen die de meest verschrikkelijke dingen op hun kerfstok hadden. De arrogante kop van Steiner zou uitstekend in dat rijtje geplaatst kunnen worden.

 32. Dat het Goetheanum doet denken aan een doodskop heb ik al veel mensen horen zeggen. Waar die gelijkenis met een doodskop vandaan komt, is niet zo moeilijk te achterhalen. Zie hier een van Rudolf Steiners ontwerpen voor zijn tempel.

  http://images.rsarchive.org/images/Portraits/with_model400.jpg

  Op You Tube staat een interessante film over het Goetheanum die nog uit de tijd stamt dat antroposofen niet zo voorzichtig waren met het vertellen en tonen van waarmee ze bezig zijn.

  Vanaf 7’36” krijg je te horen welke functie het Goetheanum o.a. heeft voor leraren en kan je zien dat antroposofen in een kapel samenkomen om de as van Rudolf Steiner en de door hem ontworpen houtsculptuur van Christus, Ahriman en Lucifer te eren.

  Mij valt op dat bij deze rondleiding kinderen aanwezig zijn. Ik hoor antroposofen steeds zeggen dat kinderen niet te vroeg op hun intellect mogen worden aangesproken. Maar in het heiligdom van de antroposofen krijgen ze een theoretische uiteenzetting waar menig volwassene nog moeite mee zou hebben om er een touw aan vast te knopen.

  http://youtu.be/R8j4LsYlTCI?t=6m38s

  De reportagemaker:

  ‘Hier worden ook leraren voor de waldorfscholen opgeleid en eerst met de grondbeginselen van de antroposofische geneeskunde vertrouwd gemaakt’.

  ‘Achter het podium, onder het dak, de zogenaamde ‘groep’ in een kapelachtige ruimte waar steinerianen over de asurne van hun geestelijke vader, Rudolf Steiner, mediteren.

  En bij dit beeld van een groep ‘biddende’ mensen bij een houten Christus komt de gids dan zeer nadrukkelijk vertellen dat ‘de vereniging met eender welke religieuze activiteit helemaal niks te maken heeft’.

  Over het ongeval met de omgevallen vrachtwagen

  De passage waarin Steiner over de dood van de zevenjarige Theo Faiss vertelt, luidt als volgt:

  (…) Das Kind war also tot. Die äußere materialistische Anschauung kann sagen: Nun ja, zufällig ist dort zu dieser Stunde der Möbelwagen umgefallen, das Kind kam darunter und wurde zerquetscht. So wird natürlich die materialistische Anschauung sagen. Vor der spirituellen Anschauung ist das ein vollständiger Unsinn. Denn das, was da vorliegt, ist das Karma des Kindes, und dieses Karma des Kindes lenkte all die einzelnen Verhältnisse. Es hat auch den Möbelwagen dorthin gelenkt gerade zu der Stunde, wo das Kind den Tod brauchte, weil das Karma des Kindes es so wollte. Das Karma des Kindes war abgelaufen. Wir haben es hier zu tun mit der Notwendigkeit, Ursache und Wirkung wirklich umzukehren. (…) Rudolf Steiner, Das Geheimnis des Todes, GA 159 http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA159.pdf , p.42 )

  (…) Denken Sie sich, was da hinter den äußeren Tatsachen für bedeutungsvolle innere Tatsachen stehen: Eine Familie verlegt ihren Wohnsitz in die Nähe des Baues. Da ist ein Knabe, durch sein Seelenwesen besonders veranlagt; er opfert seinen Ätherleib hin, damit der Bau eingehüllt ist in die Kraft dieses Ätherleibes. Da haben wir ein solches Beispiel, an dem wir ersehen, wie unverbrauchte Ätherleiber, die hingeopfert werden, ihre Aufgabe in der Welt haben.(…) (Rudolf Steiner, Das Geheimnis des Todes, GA 159 http://fvn-rs.net/PDF/GA/GA159.pdf , p. 225)

  Om kort samen te vatten: volgens Steiner heeft de kleine jongen door zijn dood zijn krachten geofferd ten gunste van het Goetheanum.

 33. Ramon…
  Ik moet werkelijk even braken. Zou het zo kunnen zijn dat een echte beschermengel mij vroegtijdig van de Vrije School heeft losgerukt om mij een normale ontwikkeling in dit leven te gunnen… Zou er dus eigenlijk dankbaar voor moeten zijn in plaats van gefrustreerd. Hele enge man die Rudolf Steiner ! Zouden veel meer mensen moeten weten… De website: Artikel 7 is vast wel geïnteresseerd in een goed onderbouwd verhaal.

 34. Mooi benoemd, dat van die beschermengel. Bij mij waren het een paar wakkere mensen uit mijn omgeving die mij opmerkten, gingen beschermen en mijn verhaal serieus namen. Toen ging het ook heel rap met mijn ontwikkeling: opleidingen werden afgemaakt, leerachterstanden werden ingelopen.

  Door de indoctrinatie en de soms krankzinnige ideeën en overtuigingen die de antroposofie via haar vrije scholen en instellingen over haar volgelingen uitstrooit, heeft het best wat voeten in de aarde gehad om mij te ontworstelen uit deze sekte. De aangeprate schuldgevoelens, het geweld, de ingelepelde dogma’s en de wereldvervreemdende manier van oordelen van alles wat niet antroposofisch is, heeft lang doorgeëchood in mijn geest.

  Als ik nu terugkijk op de mensen waaruit mijn opvoeding en leefomgeving bestond, de mensen die mij op narcistische wijze wilden opvoeden en alles wat authentiek en spontaan aan mij was wilden veranderen en uit mij wilden halen, desnoods met geweld, dan mag ik mij een gelukkig mens prijzen dat ik niet totaal verwrongen door het leven verder hoef te gaan.

  Wat ik nu zie is dat het narcistisch collectief uit mijn jeugd zichzelf de voorbije jaren flink in de kijker heeft gezet en dat het donkere achter hun vriendelijk en geveinsde façade zich heeft laten zien en gelden in een spoor van aangerichte vernieling. Het ziekelijke in de geest heeft zich in feitelijke en zichtbare materie omgezet.

  Een voorbeeld hiervan is de ondertekening door Antroposoof prof Bernard Lievegoed van een petitie waarin hij seks met minderjarige kinderen goedkeurt. http://weblog.steinerscholen.com/2010/03/20/ook-misbruik-in-steinerscholen/#comment-4329
  Als de antroposofengoeroe Bernard Lievegoed pedofilie publiekelijk promoot, is het niet onlogisch dat we nu en voorheen met diverse zaken te maken hebben die over misbruik gaan binnen de antroposofische instellingen en de vrije scholen. http://weblog.steinerscholen.com/2011/06/18/zonnehuizen/
  Als de Goeroe het goed vindt, is de nu aan het licht gekomen cultuur van mishandeling en misbruik eerder logisch, hoe verwerpelijk ook. http://peukenpotten.punt.nl/?r=1&id=483557

  Binnenkort worden er in de Tweede Kamer vragen gesteld over deze tot materie gemaakte geest. Dit gaat dan over de antroposofische instelling de Zonnehuizen van Lievegoed en de misstanden aldaar. Je moet het toch best ver schoppen wil je besproken worden in de Tweede Kamer. http://ikregeer.nl/documenten/kv-tk-2011Z18377

  Het is ook wel een beetje veel misgegaan met antroposofische instellingen: Daidalos, Christoforus, Leendert Meeshuis en nu dan de Zonnehuizen, gedragen door vele individuele meldingen van misbruik en mishandeling binnen de antroposofie. De alarmbellen lijken te zijn gaan rinkelen in de samenleving en bij de toezichthoudende organen.

  Voor mij persoonlijk geruststellend, al is de prijs hoog geweest. Het geeft zoiets van: “Wie zijn er nu eigenlijk van lotje getikt?” Dit zonder rancuneus te willen zijn.

  ,

 35. Anoniem…

  Het is maar al te vaak dat zwakke persoonlijkheden zich allerlij perversiteiten denken te kunnen veroorloven als ze lid zijn van de een of andere perverse club. Waardoor deze lieden zich beschermd wanen en boven de wet denken te staan. Zie op nieuw deze gereformeerde dominee in Katwijk. Krimineel Gereformeerd zou ik zeggen. In deze kontekst ben ik wel rancuneus. Ook deze dominee zou zomaar een adept van Steiner kunnen zijn… (Over rancuneus gesproken…)

 36. Ha Caesar Lion Cachet,

  Dank voor de reactie, je bedoelde deze kwestie?
  http://www.refdag.nl/nieuws/binnenland/ophef_over_artikel_hersteld_hervormd_predikant_katwijk_1_602854

  Als je maar lang genoeg elkaars gekte aanhoort, dan wordt het uiteindelijk pervers en waarheid, hun waarheid. Dat perverse wordt dan regel en norm. Een aantal antroposofen hebben zich hierin flink kunnen uitleven. Jij en ik weten hoe dat werkt. Dat boven de wet staan, heeft met macht, status en goed kunnen liegen te maken.

  Respect voor jou CLC. Je doet het maar wel. Gewoon praten over wat jou is overkomen en bezighoudt, klasse!

  Wrok en boosheid is erg ongezond om toe te laten in ons zelf, CLC, maar heel begrijpelijk. Daarna toch maar weer snel terug naar mildheid. Dat voelt en werkt beter, is mijn ervaring.

  Hartelijke groet,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *