Werkschuw tuig

Op www.werkschuwtuig.nl verscheen op 7 april j.l. van iemand die er middenin zit een interessant artikel over de steinerschool.

Djoeke is 17 en zit op de vrije school, maar vindt geitenwollensokken over het algemeen stinken. Ze is hoofdredactrice van het vrije schoolkrantje aldaar en kan daarbij zeer onaardig uit de hoek komen. Ze schrijft gedichten en heeft een grote liefde voor literatuur en wat kleinere liefdes voor onder andere muziek, actualiteiten en raar doen. Ze weet nog niet wat ze wil studeren maar denkt aan wijsbegeerte.

Meer kan op de site over Djoeke niet worden gevonden, noch over de school waar ze les volgt. Wat ze schrijft in ‘De keerzijde van de Vrije School‘ wordt daardoor natuurlijk niet minder waar.

Ik zit op de Vrije School. Al mijn hele leven. En vooralsnog ben ik niet elke dag vrij, in het bezit van een pinpas, eet ik niet biologisch en ook geen groot voorvechter van de vrije liefde. Weinigen weten hoe de Vrije School precies werkt en wat de grondslagen zijn. Toch spreek ik vaak mensen die een grote aversie hebben tegen het zweverige gebeuren op zo’n Vrije School. En eerlijk gezegd vind ik het zo gek nog niet.

Ik zie dat veel van mijn klasgenoten spelfouten maken die eigenlijk na de basisschool écht verleden tijd horen te zijn, ook ik lees de onderzoeken in Elsevier waarin Vrije School kwalitatief vaak zeer laag wordt beoordeeld en ook ik zie het nut niet zo in van leren spinnen op een spinnenwiel.

Elsevier doet onderzoek naar de kwaliteit van onderwijs en is in haar beoordeling strenger dan onderwijsinspectie. Ieder jaar publiceert ze op basis van het aantal zittenblijvers en de examenresultaten een ranglijst met de beste en de slechtste scholen van Nederland. Omdat steinerscholen cognitief achter de feiten aanhollen, maar dat voor de resultaten van het onderzoek van Elsevier kunnen compenseren doordat zittenblijven nagenoeg onbestaande is in de steinerschool, zou men kunnen verwachten geen steinerscholen tegen te komen in die ranglijsten. Maar het is ze toch weer gelukt om zich te onderscheiden! In de categorie ‘Verliezers van 2010’ behaalt de steinerschool van Groningen een derde plaats. Verder behaalt de steinerschool van Rotterdam een vijfde plaats als school die haar leerlingen overbeloont bij examens. Zou één van die twee de school zijn waarover Djoeke schrijft?

Als je als leerling wilt dat je op alle vlakken mee kan doen in de maatschappij moet je daar zelf voor zorgen. Zelf zorgen dat je geen spelfouten maakt en boeken en kranten lezen waardoor je niet meer achterloopt op het gebied van feitelijke kennis. Ook hier is iets voor te zeggen maar het gros van de leerlingen doet dit niet. Tieners hebben over het algemeen nog niet het besef en verantwoordelijkheidsgevoel om op het gebied van algemene kennis voor zichzelf te zorgen. En niet voor niets is de Middelbare school vooral bedoelt als plek om begeleid te worden bij het leren. Ik denk dat, ondanks dat je als Vrije schoolleerling op een hoop gebieden bevoorrecht bent, de Vrije school hier een steek laat vallen.

Een steek laat vallen. Meerdere zelfs. Maar bevoorrecht? Dat kan je denken, ja. Ik blijf het ondermaatse elite vinden.  Wie niet weet wat overbelonen betekent, heeft misschien iets aan een concreet voorbeeld uit de praktijk.

Leraar A: We hebben een probleem. X heeft voor de tweede keer zijn examen Nederlands afgelegd en is weer gebuisd.

Leraar B: Kunnen we niet minder streng zijn?

Leraar A: Ik heb al zo min mogelijk punten afgetrokken.

Leraar B: Dan moet hij het examen nog maar een keer doen.

Leraar A: Dat helpt niet. Hij haalt nooit 50%.

Leraar B: Ik regel dat wel.

En zo komt het dat er nogal wat oud-leerlingen van de steinerschool rondlopen ‘die vinten dat de steinersgool veel voor hun heefd betekendt, omdat ze hun kreativiteit heefd aangesgerpd’.

Print Friendly
Share on LinkedIn
Share on Facebook

Verwante artikels