Intro

Wat is een steinerschool?

Welkom op deze weblog, die dienst doet als informatie- en aanspreekpunt voor alles wat met steiner/vrijescholen en antroposofie in het Nederlands taalgebied te maken heeft. Het accent ligt weliswaar op België, maar dat neemt niet weg dat de situatie in Nederlandse steinerscholen, daar ‘vrijescholen’ genoemd, vergelijkbaar is.

Omdat de steinerschoolbeweging deel uitmaakt van de antroposofische beweging en beide internationaal actief zijn, is het om  steiner/vrijescholen in België en Nederland te situeren relevant om een blik te werpen op steinerscholen en antroposofische instellingen wereldwijd. Steinerscholen worden afhankelijk van het land waar ze zich bevinden steiner-, vrije- of waldorfschool genoemd (of een combinatie, bv. Vrije Rudolf Steinerschool Gent).

Dit initiatief is ontstaan naar aanleiding van de vaststelling dat mensen die vragen, kritische opmerkingen of klachten i.v.m. steinerscholen of antroposofie hebben, zelden of nooit een concreet antwoord bekomen. Dit ondanks de grote hoeveelheid informatie die over het onderwerp bestaat.

Dit gebrek aan communicatie kan onder andere via deze site worden ondervangen door:

  • vragen in verband met steinerscholen en/of antroposofie te helpen beantwoorden
  • klachten in verband met steinerscholen te kanaliseren
  • duiding te geven bij activiteiten van de antroposofische beweging en de achterliggende leer

Je wilt iets melden in verband met steinerscholen en/of antroposofie?

Dan kan je dat via het e-mailadres steinerscholen (at) gmail.com doen.

Hoe wordt er met je bericht omgegaan?

Discreet. Dit wil zeggen dat persoonlijke en vertrouwelijke inhoud van je bericht niet zal worden gelezen door derden, niet zal worden doorgegeven aan derden en zeker niet zal worden gepubliceerd zonder je toelating.

Vragen en/of opmerkingen kan je eveneens via mail overmaken of in het reactiekader onder het meest recente bericht posten.  Gegevens worden bewaard en zijn niet toegankelijk voor derden.

Ramon De Jonghe

Disclaimer

Deze website is een particulier initiatief en is niet verbonden aan een officiële vrije/steinerschoolorganisatie. De teksten op deze website zijn – tenzij expliciet anders vermeld – niet de standpunten van de Federatie van Steinerscholen, noch die van de Vereniging van vrijescholen.

Noot

Opmerkingen en feedback over inhoud en vormgeving van deze website zijn altijd welkom. Ook wanneer u een fout zou zijn tegengekomen, mag u dat altijd laten weten. 

Remarks and feedback about content and lay-out of this website are more than welcome. 

Definitie steinerschool