Misleidende berichtgeving over leerlingenaantallen

gezichtsbedrog22Vereniging van vrijescholen: ‘Ook voor de scholen voor primair onderwijs is sprake van landelijke groei.’ 

Algemene Onderwijsbond nog geen jaar geleden met betrekking tot krimp leerlingenaantallen basisonderwijs landelijk: ‘Antroposofische vrije scholen leveren meer in dan gemiddeld’.

De Vereniging van vrijescholen doet het in een persbericht uitschijnen alsof de leerlingenaantallen van steiner/vrijescholen zijn toegenomen. Dit cijfer betreft echter slechts het voortgezet onderwijs en niet het basisonderwijs, waar de steiner/vrijescholen met krimp te maken hebben. De cijfers van BON en NOG geven respectievelijk  een daling en een stagnatie weer. In 2007 zouden in Nederland 19000 leerlingen [1] antroposofisch onderwijs hebben gevolgd, terwijl dat er momenteel nog maar 18000 zouden zijn. [2]

De Nationale Onderwijsgids (NOG) meldt de groei van het leerlingenaantal van vrijescholen, maar komt aanzetten met een ander cijfer dan dat van Beter Onderwijs Nederland.  De Nationale Onderwijsgids komt met hetzelfde cijfer dat de Vereniging van vrijescholen in 2007 al gaf: 19000.

De vrije school is gebaseerd op de antroposofische leer van pedagoog Rudolf Steiner. In Nederland zijn bijna honderd vestigingen van vrije scholen met in totaal zo’n negentienduizend leerlingen. [3]

Van een stijgend leerlingenaantal is bij de antroposofische scholen in het algemeen in ieder geval geen sprake. In 2011 meldde de Algemene Onderwijsbond nog een krimp van het leerlingenaantal in vrijescholen basisonderwijs met 1.1%. Voor het schooljaar 2011-2012 bedroeg volgens diezelfde AOB de krimp alleen al ten opzichte van het schooljaar ervoor meer dan het landelijk gemiddelde.

Dit  schooljaar daalde het aantal leerlingen in het basisonderwijs…

Samenwerkingsscholen, hindoeïstisch onderwijs en de antroposofische vrije scholen leveren allemaal meer in dan gemiddeld. [4]

Het leerlingenaantal in voortgezet antroposofische onderwijs kent wel een groei (22%), vergelijkbaar met die van het middelbaar beroepsonderwijs [5].

De Vereniging van vrijescholen geeft in een bijlage bij haar persbericht wel de cijfers weer voor het voortgezet onderwijs, maar niet de tegenvallende cijfers voor het basisonderwijs.

Update 06/02/2013

De Algemene Onderwijsbond bevestigt krimp antroposofisch basisonderwijs en weerlegt groeicijfer van 22% voor voortgezet onderwijs dat Vereniging van vrijescholen geeft.

(…) Het aantal leerlingen dat een vrijeschool voor voortgezet onderwijs bezoekt, is de afgelopen vijf jaar gestegen. Met ruim 13 procent, zo blijkt uit de cijfers van OCW. In het primair onderwijs blijven de cijfers achter. Daar is het aantal afgenomen met 1,5 procent. (…) [6]

Het aantal leerlingen in het antroposofisch basisonderwijs bedraagt volgens de Algemene Onderwijsbond 12737 (telling schooljaar 2011/2012). Tel daarbij het aantal leerlingen voortgezet antroposofisch onderwijs – volgens de Vereniging van vrijescholen 3733 – en we komen uit op 16470 leerlingen.

Bronnen

[1] Vereniging van vrijescholen, 22/03/2007

[2] Beter Onderwijs Nederland, Vrije Scholen http://www.beteronderwijsnederland.nl/content/vrije-scholen

[3] Nationale Onderwijsgids, Meer leerlingen gaan naar vrije school, 31/01/2013

[4] Algemene Onderwijsbond 23/03/2012

[5] Centraal Bureau voor de Statistiek link (zie ook http://www.leesmonitor.nu/page/10001/onderwijscijfers%20#leerlingpopulatie )

[6] Algemene Onderwijsbond 06/02/2013

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon DJV

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *