MSV- Middelbare Steinerscholen Vlaanderen

Samenvatting Inspectieverslag  Middelbare Steinerscholen Vlaanderen – Gent, Brugge, Antwerpen, Lier, Leuven, Brussel  
MSV groepeert en beheert steineronderwijs in zes steden. Het inspectieverslag van 2005 vermeldt dat er gewerkt is aan kwaliteitsverbetering inzake pedagogie en personeelsbeleid. Overleg over leerlingenbegeleiding, eigen eindtermen en studieaanbod verzekert samenhang én wederzijdse ondersteuning. Schooloverstijgende vakgroepen zorgen voor uitwisseling van goede praktijkvoorbeelden, didactische vernieuwing, meer differentiatie in werk- en evaluatievormen. Oud-leerlingen kiezen met goede slaagkansen voor een vervolgopleiding in zeer diverse richtingen. Grote infrastructuurwerken (labo’s) werden gerealiseerd met steun van DIGO. De school voert een actiever veiligheidsbeleid met aandacht voor vorming en participatie van personeel en leerlingen.

Sterke punten

 • De open schoolcultuur en het ongedwongen klasklimaat.
 • De brede en harmonische vorming die men de leerlingen biedt.
 • De aandacht en de zorg voor het ontwikkelingsproces van de leerlingen.
 • Het participatief beleid.
 • De eenheid in algemene visie en doelstellingen bij het schoolteam.
 • De brede taakopvatting van de leraars.
 • De inzetbaarheid en het enthousiasme van de personeelsleden.

Punten voor verbetering vatbaar

 • De Steinerfilosofie wordt nog onvoldoende vertaald in de didactische benadering van het vakonderwijs.
 • De cognitieve doelstellingen worden eerder zwak verwezenlijkt, in vergelijking met de vollitieve en affectieve doelstellingen.
 • De eisen en verwachtingen t.a.v. de leerlingen zijn weinig gedifferentieerd en richten zich op de middelmaat.
 • Het beleid mist in zekere mate transparantie en structuur.
 • De stappen naar besluitvorming, concrete actie en terugkoppeling naar de doelstellingen, blijven te vaak achterwege. De kwaliteitszorg is bijgevolg eerder beperkt.
 • De professionalisering van de leraars op vakdidactisch gebied is beperkt.
 • De leerlingen worden niet goed voorbereid op het functioneel gebruik van ICT.

Dringende actiepunten

Met betrekking tot de realisatie van de leerplannen

 • Het leerplan Engels, eerste graad in voldoende mate realiseren. (vestigingsplaats Gent).

Met betrekking tot veiligheid en welzijn:

Berchem

Vanaf 1 september 2002:

 • waarborgen dat personeel en leerlingen de attitudes m.b.t. veiligheid en welzijn respecteren;
 • voor alle machines en apparaten geschreven instructies voorzien
 • beschikken over een recent brandpreventieverslag en een keuringsverslag van de elektrische installaties. Dit verslag moet opgemaakt zijn door een erkend controle-organisme.

Vanaf 1 september 2003:

 • voldoen aan de aanmerkingen vermeld in de diverse keuringsverslagen;
 • voldoen aan de opmerkingen m.b.t. het laboratorium Wetenschappen.

Lier

Vanaf 1 september 2002:

 • beschikken over een recent brandpreventieverslag;
 • voldoen aan de opmerkingen vermeld in de diverse keuringsverslagen;
 • voldoen aan de opmerkingen m.b.t. het laboratorium Wetenschappen.

Brugge

Vanaf 1 september 2002:

 • waarborgen dat personeel en leerlingen de attitudes m.b.t. veiligheid en welzijn respecteren;
 • voor alle machines en apparaten geschreven instructies voorzien

Gent

Vanaf 1 september 2002:

 • voor alle machines en apparaten geschreven instructies voorzien;
 • beschikken over een recent brandpreventieverslag en een keuringsverslag van de elektrische installaties. Dit verlag moet opgemaakt zijn door een erkend controle-organisme.

Vanaf 1 september 2003:

 • voldoen aan de opmerkingen vermeld in de diverse keuringsverslagen.

Met betrekking tot de regelgeving

 • Voor het vak Aardrijkskunde in alle graden; voor het vak Geschiedenis in de tweede en derde graad; voor het vak Exploratie in de derde graad nieuwe leerplanvoorstellen indienen ter goedkeuring.
 • gasslangen van de bunzenbranders in orde brengen;
 • alle verboden stoffen op een veilige en wettelijke wijze verwijderen,
 • het salpeterzuur in het lokaal PO veilig opslaan.

Brugge

Vanaf 1 september 2002:

 • waarborgen dat personeel en leerlingen de attitudes m.b.t. veiligheid en welzijn respecteren;
 • voor alle machines en apparaten geschreven instructies voorzien

Gent

Vanaf 1 september 2002:

 • voor alle machines en apparaten geschreven instructies voorzien;
 • beschikken over een recent brandpreventieverslag en een keuringsverslag van de elektrische installaties. Dit verlag moet opgemaakt zijn door een erkend controle-organisme.

Vanaf 1 september 2003:

 • voldoen aan de opmerkingen vermeld in de diverse keuringsverslagen. )

(Bron: De Standaard)

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *