Steinerschool Leuven

Integrale weergave conclusies inspectieverslag schooljaar 2006 – 2007 steinerschool Zonnewijzer Leuven

Directie : Maria Voorspoels

Schoolbestuur : Rudolf Steinerschool – Leuven Basisschool vzw

Lieve Vansintjan (voorzitter)

Privaatweg 7, 3018 Wijgmaal – Leuven

Periode : schooljaar 2006-2007

5. Conclusies en advies

5.1 Conclusies

* Voor het onderwijskundig en schoolorganisatorisch functioneren moeten de volgende tekorten worden weggewerkt:

1) Binnen het zorgverbredend werken stemmen de leraren de doelstellingen, de inhouden, de werkvormen en het didactisch materiaal in een te geringe mate af op de individuele behoeften van de kinderen. De school neemt nog onvoldoende initiatieven om het onderwijs en de hulpverlening af te stemmen op kinderen met taal-, leer- en/of ontwikkelingsproblemen.

2) Een gestructureerde hulpverlening aan de zorgkinderen, gestoeld op een uitgewerkte en efficiënte procedure waarin het observeren, het signaleren, diagnosticeren, plannen, uitvoeren en evalueren elkaar in een cyclisch proces opvolgen, ontbreekt.

* Het risicobeheersingsbeleid in deze school voldoet.

* Voor de naleving van de andere wettelijke bepalingen moet het volgende tekort worden weggewerkt:

3) De kleuterafdeling biedt geen 28 lestijden onderwijstijd aan (decreet basisonderwijs van februari 1997 art 48 ) gezien

– het onthaalmoment ’s morgens niet valt binnen de in de schoolgids vermelde schooluren,

– het eetmoment niet systematisch als onderwijstijd mag worden meegeteld.

5.2 Advies

In uitvoering van het Decreet van 17 juli 1991, inzonderheid het artikel 5, alsmede in uitvoering van het Besluit van 2 februari 1999, artikel 10, wordt een gunstig advies voor de schooljaren 2006-2007, 2007-2008 en 2008-2009 uitgebracht voor verdere erkenning en subsidiëring.

Vanaf 1 september 2007 moet de school kunnen aantonen dat het tekort 3 in verband met de naleving van de andere wettelijke bepalingen is weggewerkt.

Vanaf 1 september moet de school kunnen aantonen dat de tekorten zijn weggewerkt die in conclusies worden vermeld.

De inspectie zal na 1 september 2008 een tussentijdse controle uitvoeren om na te gaan in welke mate de tekorten 1 en 2 op dat moment zijn weggewerkt.

Het verslag van deze controles maakt integraal deel uit van het schooldoorlichtingsverslag.

Het volledige inspectieverslag kan je via e-mail opvragen bij het Ministerie van Onderwijs. Voor het basisonderwijs: mevr. Marlène Lembrechts, Hendrik Consciencegebouw, lokaal 4A22, Koning Albert II-laan 15 te 1210 Brussel of marlene.lembrechts@ond.vlaanderen.be

Andere mailadressen en informatie vind je hier: http://www.ond.vlaanderen.be/doorlichtingsverslagen/vragen/vraag01.htm

PRINTVRIENDELIJKE VERSIE

Artikels op deze site die over de steinerschool van Leuven gaan of waarin ze ter sprake komt:

C en K zetten de puntjes op de ‘i’

Gestrand in de steinerschool

Cijfers uitstroom steinerschool Leuven

Verdeel en heers

Strafbaar

Standaard procedure

Mond spoelen

Typerend

Respect

Moraal

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Author: Ramon De Jonghe

11 thoughts on “Steinerschool Leuven

 1. Het volgende uit eigen ervaring als ouder in de Steinerschool van Leuven. Met punt 1 heb ik geen ervaring. Wat betreft punt 2: ik heb ondervonden dat dit reeds grondig geremedieerd wordt. Eén van mijn kinderen kwam dit jaar in de zorg terecht wegens rekenproblemen (vermoeden van dyscalculie) en dit werd op een zeer gestructureerde manier aangepakt in samenspraak met CLB: alle gesprekken en stappen gerapporteerd in dossier, communicatie tussen alle betrokkenen (klasleerkracht, zorgleerkracht, CLB-team, ouders) verliep zeer correct. Resultaat is een gerichte aanpak van het probleem, waarin ik alle vertrouwen heb. Wat betreft punt 3: dit werd al zeer kort na bekendmaking van het inspectierapport aangepakt. Is dus al meer dan een jaar in orde.

 2. Dag Gerrit,

  Fijn om te horen dat er volgens jouw ervaring iets aan de ontbrekende zorgverlening in de Zonnewijzer wordt gedaan. Nu, het moet ook wel… Wanneer de adviezen van onderwijsinspectie niet worden opgevolgd kan dat ten koste van subsidies zijn. (zie inspectieverslag Teunisbloem Gent)

  Ik ben benieuwd in welke mate onderwijsinspectie jouw ervaring zal delen. Dat weten we pas volgend schooljaar.

  Maar als ik het goed heb begrepen zijn die extra schooldoorlichtingen die de Zonnewijzer vorig jaar heeft gekregen voor de ontwikkeling van het zorgbeleid in de school toch niet zo slecht. En dan te denken dat de bestuurders van de school van die doorlichtingen zo’n drama maakten.

  mvg

  Ramon DJV

 3. hoi allemaal,
  Mijn dochter heeft 3 jaar zogezegde zorgverbreding in desbetreffende school genoten. Op een gegeven moment vroeg de zorgleerkracht wat het kind bij haar kwam doen. Alles wat deze haar uitlegde begreep het kind meteen. Ze voerde elke opdracht perfect uit. Als ze terug in de klas kwam wist het arme kind niet meer wat ze moest doen.
  Ik vind dit een doordenkertje.
  De echte zorg wordt gegeven aan mensen zoals u Gerrit, die op een goed blaadje staan met de leerkrachten. Met de andere kinderen wordt maar wat aangemodderd.

 4. Bedankt voor je reactie Erika. Ik ben nu nog meer benieuwd wat het oordeel van onderwijsinspectie zal zijn. Je bent de laatste drie jaar niet de enige die een opmerking over het zorgbeleid in de Zonnewijzer maakt. Ik hoop dat dit ook bij onderwijsinspectie aankomt. Het zou een beetje gek zijn wanneer onderwijsinspectie een gunstig inspectieverslag aflevert en er dan achter zou komen dat er een aantal kinderen niet de zorg hebben gekregen die ze verdienen. Er zijn natuurlijk ook een aantal zogenaamde ‘zorgkinderen’ doorverwezen naar andere scholen. Dat is wel handig, want zo kan voor die kinderen al niet meer gecontroleerd worden welke zorg ze al dan niet hebben gekregen. Ik volg het op.

 5. Onze drie kinderen hebben een jaar achterstand op de reguliere school door de goede zorgen in de Leuvense steinerschool.

 6. “een jaar achterstand op de reguliere school”

  “ein Jahr Rückstand zur regulären (=öffentlichen) Schule” – richtig?

  Falls richtig: mein Mitgefühl.

  Leider muss ich sagen, dass das die Regel ist, siehe auch (nur in Deutsch):

  http://www.ruhrbarone.de/wie-gut-sind-waldorfschulen/

  “Wie gut sind Waldorfschulen? – Eine Antwort einer Mutter aus dem Ruhrgebiet auf die gleichnamige TV-Dokumentation des SWR.

  (…) Der Lehrstoff der Waldorfschulen ist so angelegt, dass Kinder beim Wechsel in eine öffentliche Schule erhebliche Lücken haben, die nur sehr schwer, oder gar nicht, wieder zu schließen sind – mein Sohn hatte diese erheblichen Wissenslücken und wurde schliesslich in die 4te Klasse zurückversetzt. Ein Schulwechsel geht auf Kosten der Kinder und Jugendlichen, die sich als Versager fühlen müssen, auch wenn sie keine sind. Ich hatte Glück, da wir an der öffentlichen Schule auf kompetente, erfahrene und verständnisvolle Pädagogen trafen. (…)”

 7. danke fur dein mitgefhühl Andreas

  Wat ik met mijn gezin meemaak is inderdaad geen alleenstaand feit. Rond mij gebeuren zeker gelijkaardige toestanden. Verhalen die ik hoor of lees zijn voor mij een “deja vu”

 8. Beste Erika,

  Ook van mijn kant veel sterkte gewenst, veel mensen zitten vast met hun kinderen in iets waar ze in eerste instantie zeker niet voor hebben gekozen.
  Hoe eerder men hier achter komt, hoe beperkter de leerachterstanden en schade zullen zijn, voor de steiner leerlingen en hun ouders.

  Ik heb zeer veel respect voor mensen zoals u.

 9. Ik vraag me toch af of wat Gerrit Goossens hierboven stelt wel waarheidsgetrouw is. Enerzijds zien we de ervaring die Erika heeft en die blijkbaar meer zegt over wat in de klas gebeurt dan over de zorglerares. Anderzijds is de zorglerares vorig najaar onverwacht opgestapt, zodat de school in allerijl op zoek moest naar een nieuwe zorgleraar. (Zorg)leraren die tijdens het schooljaar de benen nemen, zijn volgens mij geen teken van een zorgbeleid dat gesmeerd loopt.

  De zorglerares is niet de enige die vorig najaar plotseling de school verliet. Ook een vervangjuf hield het al na twee maanden voor bekeken, waardoor een klas voor langere tijd afwisselend moest worden geleid door vier leraren, afhankelijk van hun vrije uren. Het is al de zoveelste klas in de Zonnewijzer die de ene na de andere leraar ziet passeren. Waar is de zogenaamde ‘band’ tussen leraar en leerling waar de steinerschool zo mee uitpakt en die zou moeten worden bestendigd doordat een klas zes jaar dezelfde leerkracht heeft.

  Het lijkt wel een duiventil. En dan komt daar nog bij dat er een bericht uitgaat van de school naar de ouders waarin vervangers worden gevraagd voor wanneer kleuterleiders ziek zijn. Kan de school dat niet zelf opvangen? Ouders betalen toch extra voor van alles en nog wat? Kan in de Zonnewijzer het schoolhoofd geen klas opvangen, zoals dat meestal in een reguliere school gebeurt wanneer er niemand anders beschikbaar is? Of een van de altijd aanwezige schoolbestuurders? Of wordt die school geleid door mensen die eigenlijk geen enkele notie hebben van opvoed- en onderwijskunde?

  Vacatures van de Zonnewijzer op de website van de Federatie van Steinerscholen:

  (…) Klasleraar en deeltijds zorgleraar

  De Zonnewijzer, Steinerschool Leuven heeft een vacatures vanaf 30 november voor Interimopdracht klasleraar voor een van de klassen van de lagere school

  Vanaf 30 november 2009 hebben wij, voor de vermoedelijke duur van één maand, een voltijdse vacature voor een van onze klassen. We zoeken iemand die graag deze uitdaging aangaat, zich al heeft verdiept in de steinerpedagogie, bereid is de taak enthousiast en in overleg op zich te nemen en die over een subsidieerbaar diploma beschikt.

  Kandidaten kunnen informeren over de job en solliciteren via mail op beleid@steinerschoolleuven.be t.a.v. het Lerarenkerncollege speelklassen en onderbouw, liefst zo snel mogelijk.

  en voor Deeltijdse zorgleraar voor de basisschool

  Voor de leerlingenzorg op het niveau van de klassen en voor het werken met leerlingen, zijn wij op zoek naar een deeltijdse zorgleraar. De opdracht begint op 1 december en loopt tot het einde van het schooljaar.

  We zoeken iemand die het werken op schoolniveau, op klasniveau en met de kinderen een boeiende uitdaging vindt, zich al heeft verdiept in de steinerpedagogie en over een subsidieerbaar diploma beschikt.

  Kandidaten kunnen informeren over de job en solliciteren via mail op beleid@steinerschoolleuven.be t.a.v. het Lerarenkerncollege speelklassen en onderbouw, liefst zo snel mogelijk.
  Datum publicatie: 20/11/2009 (…)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *